Information för lärare

Din roll som lärare är mycket betydelsefull!

Vi anser att du som lärare har en oerhört viktig roll i samhället. Det är lärare som gör det möjligt att vi studenter får så bra utbildningar som vi får.

Vi på studentapan.se lyssnar mer än gärna på dina synpunkter, förslag eller din feedback. Tveka inte att höra av dig!

Stoppa fusk

Vi som ligger bakom studentapan.se är själva ambitiösa studenter som vill förbättra och effektivisera studierna. Vår ambition är att studentapan.se ska förenkla men samtidigt förbättra studierna för oss studenter. Vi tror att de flesta studenter försöker att få ut det mesta av sina studier genom att studera hårt. Samtidigt kan det finnas ett fåtal som söker genvägar genom att fuska. Vi försöker göra vad vi kan för att minska risken för att fusk förekommer.

Vi samarbetar med Kungliga Biblioteket och använder deras söktjänst ”Libris uppsök” för att hitta uppsatser. Dessa uppsatser har publicerats vid respektive lärosäte och bör vara med i plagiatkontrolltjänsternas databaser (Exempelvis Urkund).

Är du orolig över att dina studenter plagierar material från studentapan.se?

Vi arbetar för att få Urkund att lägga till allt vårt studiematerial i deras databas. Hittills saknas det intresse från Urkunds sida att göra detta. Men om du som lärare hör av dig till Urkund och berättar om din önskan att material från studentapan.se ska vara med i deras databas, ökar chanserna att vi inom en kort tid kan inleda ett samarbete med dem.

Är det fusk att använda gamla tentor?

Många lärare ger idag sina studenter gamla tentor att öva på inför en kommande tenta. Men det finns lärare som anser att studenter lär sig bättre om dem endast utgår från kursmaterial. De anser också att det finns en risk att studenter enbart lär sig svaren på frågorna från dem gamla tentorna.

Vi på studentapan.se står bakom lärarna som anser att det är ett bra sätt att öva inför en kommande tenta genom gamla tentor. Vår ståndpunkt är att gamla tentor kan användas för att testa om man har lärt sig kursmaterialet tillräckligt väl. Samtidigt håller vi med andra sidan som anser att det finns en risk om man enbart lär sig svaren på frågorna som var med på den gamla tentan.

Ibland har det hänt att studenter endast har använt gamla tentor för att öva inför en tenta. När de ska skriva tentan har den helt andra frågor och dem blir underkända. Vi försöker därför uppmärksamma att tentor ändras varje år och för bästa studieresultat ska gamla tentor användas som ett komplement för att testa hur bra man kan kursmaterialet.

Bidra med studiematerial

Som lärare tror vi att du sitter inne med värdefullt studiematerial som hade kunnat vara till stor fördel för studenter. Det skulle kunna vara allt från sammanfattningar, anteckningar, kompendium eller annat användbart. Hjälp studenter att lyckas bättre i sina studier genom att ladda upp det på studentapan.se.

För att visa att vi värdesätter ditt studiematerial som lärare får du 70 procent av försäljningsintäkterna istället för 50 procent eller så kan du låta det vara gratis för studenter. Kontakta oss för mer information.