Alegría paso uno Onlinebok Grupplicens 12 mån; Margareta Vanäs-Hedberg, Elvira Herrador Quero, Patricia Dawson, Sylvia Vaccia Izami, Antonio Gallego; 2012

Alegría paso uno Onlinebok Grupplicens 12 mån Upplaga 1

av Margareta Vanäs-Hedberg, Elvira Herrador Quero, Patricia Dawson, Sylvia Vaccia Izami, Antonio Gallego
Alegría paso uno är ett läromedel för spanska 1 med 10 kapitel. Varje kapitel innehåller en bastext, 3 hör- och läsövningar samt en till två extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico. Texterna är hämtade från ungdomars vardag och är ofta av autentisk karaktär, men också roliga och uppskattade av eleverna. Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit. I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla! Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik i Rincón de cultura och Rincón de música.
I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Serien Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Utmärkande drag:
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Alegría paso uno är ett läromedel för spanska 1 med 10 kapitel. Varje kapitel innehåller en bastext, 3 hör- och läsövningar samt en till två extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico. Texterna är hämtade från ungdomars vardag och är ofta av autentisk karaktär, men också roliga och uppskattade av eleverna. Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit. I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla! Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik i Rincón de cultura och Rincón de música.
I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Serien Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Utmärkande drag:
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147912599
Förlag: Liber
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
Alegría paso uno är ett läromedel för spanska 1 med 10 kapitel. Varje kapitel innehåller en bastext, 3 hör- och läsövningar samt en till två extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico. Texterna är hämtade från ungdomars vardag och är ofta av autentisk karaktär, men också roliga och uppskattade av eleverna. Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit. I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla! Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik i Rincón de cultura och Rincón de música.
I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Serien Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Utmärkande drag:
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Alegría paso uno är ett läromedel för spanska 1 med 10 kapitel. Varje kapitel innehåller en bastext, 3 hör- och läsövningar samt en till två extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico. Texterna är hämtade från ungdomars vardag och är ofta av autentisk karaktär, men också roliga och uppskattade av eleverna. Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit. I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla! Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik i Rincón de cultura och Rincón de música.
I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Serien Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Utmärkande drag:
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)