Ämneslärarens arbete : didaktiska perspektiv; Maria Andrée, Gabriel Bladh, Ingrid Carlgren, Malin Tväråna; 2022

Ämneslärarens arbete : didaktiska perspektiv Upplaga 1

av Maria Andrée, Gabriel Bladh, Ingrid Carlgren, Malin Tväråna
Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar. Exempel på olika undervisningsämnen på högstadiet och gymnasiet används för att behandla bildning, kunskap, lärande, undervisning och bedömning i ett komparativt ämnesdidaktiskt perspektiv.

Ämneslärarens arbete innehåller översikter över didaktik, läroplansteori, betygssystem och sekundärskolans historiska utveckling samt belyser frågor om:
• skolans bildningsuppdrag
• ledarskap, bedömning och specialpedagogik som en del av lärares didaktiska arbete
• olika undervisningstraditioner och språkliga praktiker
• didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Maria Andrée är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar framför allt om relationen mellan undervisning och lärande och vad det innebär att utveckla kunskap i naturvetenskapliga ämnen. Hon är också verksam som vetenskaplig ledare vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som involverar verksamma lärare.

Gabriel Bladh är professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som lärarutbildare och bedriver forskning kring ämnesdidaktik, där han är särskilt intresserad av skolämnet geografi och hur geografiska kunskaper och perspektiv utvecklas och används i skola, vetenskap och vardag. Gabriel är docent i kulturgeografi, och hans forskning har också behandlat landskapsforskning, skogsfinnarnas historia och kultur samt geografisk idéhistoria.

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning studerat lärares arbete, yrkeskunskaper och utbildning samt frågor om undervisning och kunskap. Har tidigare bland annat varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm samt drivit frågor om praktiknära forskning och forskarskolor för lärare. Detta arbete har bland annat omfattat utvecklingen av plattformen STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies), ämnesdidaktiska forskarskolor för lärare och utvecklingen av ForskUL (Forskning om undervisning och lärande) – en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskning.

Malin Tväråna är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon undervisar och forskar om samhällskunskapsdidaktik och om didaktiskt ledarskap. Hennes forskningsintressen berör särskilt kritiskt tänkande, visuella representationer, rättvisefrågor och undervisningsutveckling inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Sagt om boken:
"I 14 välskrivna kapitel redogör författarna för ett stort antal delar av det läraren behöver kunna i sin vardag. [...] Språkligt och innehållsligt torde texterna inte utgöra några svårigheter för målgruppen, som kan tillägna sig mycket matnyttigt här. Min uppfattning är att boken uppfyller sitt syfte."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 1, 2022
Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar. Exempel på olika undervisningsämnen på högstadiet och gymnasiet används för att behandla bildning, kunskap, lärande, undervisning och bedömning i ett komparativt ämnesdidaktiskt perspektiv.

Ämneslärarens arbete innehåller översikter över didaktik, läroplansteori, betygssystem och sekundärskolans historiska utveckling samt belyser frågor om:
• skolans bildningsuppdrag
• ledarskap, bedömning och specialpedagogik som en del av lärares didaktiska arbete
• olika undervisningstraditioner och språkliga praktiker
• didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Maria Andrée är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar framför allt om relationen mellan undervisning och lärande och vad det innebär att utveckla kunskap i naturvetenskapliga ämnen. Hon är också verksam som vetenskaplig ledare vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som involverar verksamma lärare.

Gabriel Bladh är professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som lärarutbildare och bedriver forskning kring ämnesdidaktik, där han är särskilt intresserad av skolämnet geografi och hur geografiska kunskaper och perspektiv utvecklas och används i skola, vetenskap och vardag. Gabriel är docent i kulturgeografi, och hans forskning har också behandlat landskapsforskning, skogsfinnarnas historia och kultur samt geografisk idéhistoria.

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning studerat lärares arbete, yrkeskunskaper och utbildning samt frågor om undervisning och kunskap. Har tidigare bland annat varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm samt drivit frågor om praktiknära forskning och forskarskolor för lärare. Detta arbete har bland annat omfattat utvecklingen av plattformen STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies), ämnesdidaktiska forskarskolor för lärare och utvecklingen av ForskUL (Forskning om undervisning och lärande) – en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskning.

Malin Tväråna är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon undervisar och forskar om samhällskunskapsdidaktik och om didaktiskt ledarskap. Hennes forskningsintressen berör särskilt kritiskt tänkande, visuella representationer, rättvisefrågor och undervisningsutveckling inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Sagt om boken:
"I 14 välskrivna kapitel redogör författarna för ett stort antal delar av det läraren behöver kunna i sin vardag. [...] Språkligt och innehållsligt torde texterna inte utgöra några svårigheter för målgruppen, som kan tillägna sig mycket matnyttigt här. Min uppfattning är att boken uppfyller sitt syfte."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 1, 2022
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789127828919
Förlag: Natur & Kultur Digital
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar. Exempel på olika undervisningsämnen på högstadiet och gymnasiet används för att behandla bildning, kunskap, lärande, undervisning och bedömning i ett komparativt ämnesdidaktiskt perspektiv.

Ämneslärarens arbete innehåller översikter över didaktik, läroplansteori, betygssystem och sekundärskolans historiska utveckling samt belyser frågor om:
• skolans bildningsuppdrag
• ledarskap, bedömning och specialpedagogik som en del av lärares didaktiska arbete
• olika undervisningstraditioner och språkliga praktiker
• didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Maria Andrée är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar framför allt om relationen mellan undervisning och lärande och vad det innebär att utveckla kunskap i naturvetenskapliga ämnen. Hon är också verksam som vetenskaplig ledare vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som involverar verksamma lärare.

Gabriel Bladh är professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som lärarutbildare och bedriver forskning kring ämnesdidaktik, där han är särskilt intresserad av skolämnet geografi och hur geografiska kunskaper och perspektiv utvecklas och används i skola, vetenskap och vardag. Gabriel är docent i kulturgeografi, och hans forskning har också behandlat landskapsforskning, skogsfinnarnas historia och kultur samt geografisk idéhistoria.

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning studerat lärares arbete, yrkeskunskaper och utbildning samt frågor om undervisning och kunskap. Har tidigare bland annat varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm samt drivit frågor om praktiknära forskning och forskarskolor för lärare. Detta arbete har bland annat omfattat utvecklingen av plattformen STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies), ämnesdidaktiska forskarskolor för lärare och utvecklingen av ForskUL (Forskning om undervisning och lärande) – en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskning.

Malin Tväråna är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon undervisar och forskar om samhällskunskapsdidaktik och om didaktiskt ledarskap. Hennes forskningsintressen berör särskilt kritiskt tänkande, visuella representationer, rättvisefrågor och undervisningsutveckling inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Sagt om boken:
"I 14 välskrivna kapitel redogör författarna för ett stort antal delar av det läraren behöver kunna i sin vardag. [...] Språkligt och innehållsligt torde texterna inte utgöra några svårigheter för målgruppen, som kan tillägna sig mycket matnyttigt här. Min uppfattning är att boken uppfyller sitt syfte."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 1, 2022
Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar. Exempel på olika undervisningsämnen på högstadiet och gymnasiet används för att behandla bildning, kunskap, lärande, undervisning och bedömning i ett komparativt ämnesdidaktiskt perspektiv.

Ämneslärarens arbete innehåller översikter över didaktik, läroplansteori, betygssystem och sekundärskolans historiska utveckling samt belyser frågor om:
• skolans bildningsuppdrag
• ledarskap, bedömning och specialpedagogik som en del av lärares didaktiska arbete
• olika undervisningstraditioner och språkliga praktiker
• didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Maria Andrée är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar framför allt om relationen mellan undervisning och lärande och vad det innebär att utveckla kunskap i naturvetenskapliga ämnen. Hon är också verksam som vetenskaplig ledare vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som involverar verksamma lärare.

Gabriel Bladh är professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som lärarutbildare och bedriver forskning kring ämnesdidaktik, där han är särskilt intresserad av skolämnet geografi och hur geografiska kunskaper och perspektiv utvecklas och används i skola, vetenskap och vardag. Gabriel är docent i kulturgeografi, och hans forskning har också behandlat landskapsforskning, skogsfinnarnas historia och kultur samt geografisk idéhistoria.

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning studerat lärares arbete, yrkeskunskaper och utbildning samt frågor om undervisning och kunskap. Har tidigare bland annat varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm samt drivit frågor om praktiknära forskning och forskarskolor för lärare. Detta arbete har bland annat omfattat utvecklingen av plattformen STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies), ämnesdidaktiska forskarskolor för lärare och utvecklingen av ForskUL (Forskning om undervisning och lärande) – en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskning.

Malin Tväråna är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon undervisar och forskar om samhällskunskapsdidaktik och om didaktiskt ledarskap. Hennes forskningsintressen berör särskilt kritiskt tänkande, visuella representationer, rättvisefrågor och undervisningsutveckling inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Sagt om boken:
"I 14 välskrivna kapitel redogör författarna för ett stort antal delar av det läraren behöver kunna i sin vardag. [...] Språkligt och innehållsligt torde texterna inte utgöra några svårigheter för målgruppen, som kan tillägna sig mycket matnyttigt här. Min uppfattning är att boken uppfyller sitt syfte."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 1, 2022
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)