Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok onlinebok (elevlicens) 6 månader; Eva Blomkvist, Bo Egervall, Carl-Johan Forssén Ehrlin, Carl Gezelius, Holger Magnusson; 2012

Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok onlinebok (elevlicens) 6 månader

av Eva Blomkvist, Bo Egervall, Carl-Johan Forssén Ehrlin, Carl Gezelius, Holger Magnusson
Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt – källkritik har en given plats.

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block:

Företagande och samband
Ett helt nytt block som inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen.

Ledarskap och organisation
Ett nytt block om människan i företaget som bland annat tar upp hur man förverkliga idéer och nå uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap– eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs – såväl traditionella som projektorganisationer.

Kalkyl
Här beskrivs metoder och modeller som behövs för att skapa beslutsunderlag i företag. Eleverna reflekterar över val av kalkylmetod och faktorer att ta hänsyn till vid beslutsfattande.

Marknadsföring
Marknadsföringsblocket är nyskrivet. Här beskrivs hur omvärlden påverkar marknadsföringen samt värdeskapande processer. Dessutom behandlas relevanta lagar och regler.

Budget
Varför budgeterar man? Vilka budgetar finns? Hur görs en budgetuppföljning och analys? Det är några frågor som behandlas i detta block.

Redovisning
Blocket inleds med två repetitionskapitel som sammanfattar blocket Bokföring och bokslut från Goodwill Företagsekonomi 1. De som inte har behov att repetera börjar med kapitel 19.
Förutom de två repetitionskapitlen finns fem kapitel som bland annat tar upp nya affärshändelser, grundläggande periodisering, bokslut och årsredovisning. Eleverna lär sig nyckeltal och att analysera ett bokslut. Dessutom beskrivs revisionens funktion.

Lärarstöd
Det finns ett digitalt lärarstöd till respektive bok med bland annat:
• Kommentarer till faktabokens texter
• Fullständiga lösningar till uppgifterna
• Bilder för projektorvisning/OH-underlag
• Prov samt lösningar till prov (pdf)
• Prov samt lösningar till prov (word) där läraren kan anpassa proven efter eget önskemål
• Edison Proffs bokföringsprogram kan laddas ner (kostnadsfritt)
Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt – källkritik har en given plats.

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block:

Företagande och samband
Ett helt nytt block som inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen.

Ledarskap och organisation
Ett nytt block om människan i företaget som bland annat tar upp hur man förverkliga idéer och nå uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap– eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs – såväl traditionella som projektorganisationer.

Kalkyl
Här beskrivs metoder och modeller som behövs för att skapa beslutsunderlag i företag. Eleverna reflekterar över val av kalkylmetod och faktorer att ta hänsyn till vid beslutsfattande.

Marknadsföring
Marknadsföringsblocket är nyskrivet. Här beskrivs hur omvärlden påverkar marknadsföringen samt värdeskapande processer. Dessutom behandlas relevanta lagar och regler.

Budget
Varför budgeterar man? Vilka budgetar finns? Hur görs en budgetuppföljning och analys? Det är några frågor som behandlas i detta block.

Redovisning
Blocket inleds med två repetitionskapitel som sammanfattar blocket Bokföring och bokslut från Goodwill Företagsekonomi 1. De som inte har behov att repetera börjar med kapitel 19.
Förutom de två repetitionskapitlen finns fem kapitel som bland annat tar upp nya affärshändelser, grundläggande periodisering, bokslut och årsredovisning. Eleverna lär sig nyckeltal och att analysera ett bokslut. Dessutom beskrivs revisionens funktion.

Lärarstöd
Det finns ett digitalt lärarstöd till respektive bok med bland annat:
• Kommentarer till faktabokens texter
• Fullständiga lösningar till uppgifterna
• Bilder för projektorvisning/OH-underlag
• Prov samt lösningar till prov (pdf)
• Prov samt lösningar till prov (word) där läraren kan anpassa proven efter eget önskemål
• Edison Proffs bokföringsprogram kan laddas ner (kostnadsfritt)
Utgiven: 2012
ISBN: 9789152317273
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt – källkritik har en given plats.

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block:

Företagande och samband
Ett helt nytt block som inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen.

Ledarskap och organisation
Ett nytt block om människan i företaget som bland annat tar upp hur man förverkliga idéer och nå uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap– eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs – såväl traditionella som projektorganisationer.

Kalkyl
Här beskrivs metoder och modeller som behövs för att skapa beslutsunderlag i företag. Eleverna reflekterar över val av kalkylmetod och faktorer att ta hänsyn till vid beslutsfattande.

Marknadsföring
Marknadsföringsblocket är nyskrivet. Här beskrivs hur omvärlden påverkar marknadsföringen samt värdeskapande processer. Dessutom behandlas relevanta lagar och regler.

Budget
Varför budgeterar man? Vilka budgetar finns? Hur görs en budgetuppföljning och analys? Det är några frågor som behandlas i detta block.

Redovisning
Blocket inleds med två repetitionskapitel som sammanfattar blocket Bokföring och bokslut från Goodwill Företagsekonomi 1. De som inte har behov att repetera börjar med kapitel 19.
Förutom de två repetitionskapitlen finns fem kapitel som bland annat tar upp nya affärshändelser, grundläggande periodisering, bokslut och årsredovisning. Eleverna lär sig nyckeltal och att analysera ett bokslut. Dessutom beskrivs revisionens funktion.

Lärarstöd
Det finns ett digitalt lärarstöd till respektive bok med bland annat:
• Kommentarer till faktabokens texter
• Fullständiga lösningar till uppgifterna
• Bilder för projektorvisning/OH-underlag
• Prov samt lösningar till prov (pdf)
• Prov samt lösningar till prov (word) där läraren kan anpassa proven efter eget önskemål
• Edison Proffs bokföringsprogram kan laddas ner (kostnadsfritt)
Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt – källkritik har en given plats.

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block:

Företagande och samband
Ett helt nytt block som inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen.

Ledarskap och organisation
Ett nytt block om människan i företaget som bland annat tar upp hur man förverkliga idéer och nå uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap– eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs – såväl traditionella som projektorganisationer.

Kalkyl
Här beskrivs metoder och modeller som behövs för att skapa beslutsunderlag i företag. Eleverna reflekterar över val av kalkylmetod och faktorer att ta hänsyn till vid beslutsfattande.

Marknadsföring
Marknadsföringsblocket är nyskrivet. Här beskrivs hur omvärlden påverkar marknadsföringen samt värdeskapande processer. Dessutom behandlas relevanta lagar och regler.

Budget
Varför budgeterar man? Vilka budgetar finns? Hur görs en budgetuppföljning och analys? Det är några frågor som behandlas i detta block.

Redovisning
Blocket inleds med två repetitionskapitel som sammanfattar blocket Bokföring och bokslut från Goodwill Företagsekonomi 1. De som inte har behov att repetera börjar med kapitel 19.
Förutom de två repetitionskapitlen finns fem kapitel som bland annat tar upp nya affärshändelser, grundläggande periodisering, bokslut och årsredovisning. Eleverna lär sig nyckeltal och att analysera ett bokslut. Dessutom beskrivs revisionens funktion.

Lärarstöd
Det finns ett digitalt lärarstöd till respektive bok med bland annat:
• Kommentarer till faktabokens texter
• Fullständiga lösningar till uppgifterna
• Bilder för projektorvisning/OH-underlag
• Prov samt lösningar till prov (pdf)
• Prov samt lösningar till prov (word) där läraren kan anpassa proven efter eget önskemål
• Edison Proffs bokföringsprogram kan laddas ner (kostnadsfritt)
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)