Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år; Eva Blomkvist, Bo Egervall, Carl-Johan Forssén Ehrlin, Carl Gezelius, Holger Magnusson; 2017

Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok onlinebok Ny (elevlicens) 1 år

av Eva Blomkvist, Bo Egervall, Carl-Johan Forssén Ehrlin, Carl Gezelius, Holger Magnusson
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt - källkritik har en given plats. Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block. Boken inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen. Människan i företaget tas upp och behandlar bland annat hur man förverkligar idéer och når uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap- eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs - såväl traditionella som projektorganisationer.
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt - källkritik har en given plats. Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block. Boken inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen. Människan i företaget tas upp och behandlar bland annat hur man förverkligar idéer och når uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap- eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs - såväl traditionella som projektorganisationer.
Utgiven: 2017
ISBN: 9789152352564
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt - källkritik har en given plats. Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block. Boken inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen. Människan i företaget tas upp och behandlar bland annat hur man förverkligar idéer och når uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap- eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs - såväl traditionella som projektorganisationer.
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Nya Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet. Eleverna får dessutom verktyg för att kunna utveckla ett vetenskapsliknande förhållningssätt - källkritik har en given plats. Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i sex block. Boken inleds med ett kapitel som handlar om utvecklingen från dåtida handel till dagens företagande i en global värld. I det andra kapitlet behandlas tillväxt, hållbar utveckling och företags samhällsansvar. Planering och beslut tas upp i ett kapitel och blocket avslutas med ett kapitel om affärsplanen. Människan i företaget tas upp och behandlar bland annat hur man förverkligar idéer och når uppsatta mål. I ett par kapitel beskrivs de verktyg som behövs för att förstå ledarskap- eget och andras. Olika teorier och modeller beskriver grupprocesser. Även organisationsteorier beskrivs - såväl traditionella som projektorganisationer.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)