Östersund - kurslitteratur

I Östersund hittar du Mittuniversitet som staden delar med Sundsvall. Östersund är Jämtlands residensstad. Oavsett ifall du bor på Söder, Odenslund eller Östberget så hittar du din kurslitteratur på denna sida.
Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling; Catrin Björvell, Kerstin Blomqvist, Christina Carlsson, Anna Dunér, Anneli Eriksson, Jan Florin, Stina Fransson Sellgren, Ewa Idvall, Eva Jakobsson, Eva Lidén, Kim Lützen, Kerstin Nilsson Kajermo, Jesper Olsson, Hans Rystedt, Stefan Sävenstedt, Ingrid Thorell-Ekstrand, Agneta Wennman-Larsen, Elisabet Werntoft, Thomas Winman, Annica Öhrn; 2009
5+ säljare
av Catrin Björvell, Kerstin Blomqvist, Christina Carlsson m.fl. (2009)
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt; Febe Friberg & Joakim Öhlén; 2009
5+ säljare
av Febe Friberg & Joakim Öhlén (2009)
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa; Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson, Ingrid Bergh, Eva Carlsson, Vera Dahlqvist, David Edvardsson, Inger Ekman, Mirjam Ekstedt, Ann Catrine Eldh, Birgitta Fryklund, Agneta Gånemo, Ingela Henoch, Birgit Holritz Rasmussen, Birgitta Hulter, Ann Langius-Eklöf, Margret Lepp, Berit Lindahl, Christina Lindholm, Olav Lindqvist, Ann-Marie Rydholm Hedman, Regina Santamäki Fischer, Eva Skyman, Ingela Skärsäter, Karin Stenzelius, Anna Strömberg, Märtha Sund-Levander, Pia Tingström, Albert Weste; 2009
5+ säljare
av Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson m.fl. (2009)
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lärarens handbok; Lärarförbundet; 2011
5+ säljare
av Lärarförbundet (2011)
50 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Grundläggande omvårdnad 2; Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug; 2006
5+ säljare
av Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug (2006)
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap; Bengt Persson; 2008
5+ säljare
av Bengt Persson (2008)
80 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Evidensbaserad omvårdnad; Ania Willman, Christel Bahtsevani, Peter Stoltz; 2011
5+ säljare
av Ania Willman, Christel Bahtsevani, Peter Stoltz (2011)
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Företagsekonomi 100 fakta; Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson; 2013
5+ säljare
av Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson (2013)
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lek - upplevelse - lärande; Ole Fredrik Lillemyr; 2002
5+ säljare
av Ole Fredrik Lillemyr (2002)
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Övervakning och straff : fängelsets födelse; Michel Foucault; 2003
5+ säljare
av Michel Foucault (2003)
225 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar