M 1c Onlinebok Grupplicens 12 mån; Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson, Lars Jakobsson, Klas Nilson, Thomas Östberg; 2012

M 1c Onlinebok Grupplicens 12 mån Upplaga 1

av Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson, Lars Jakobsson, Klas Nilson
m.fl.
M 1c Onlinebok omfattar gymnasieskolans kurs Matematik 1c och är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Den ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
M 1c Onlinebok omfattar gymnasieskolans kurs Matematik 1c och är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Den ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147912155
Förlag: Liber
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
M 1c Onlinebok omfattar gymnasieskolans kurs Matematik 1c och är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Den ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
M 1c Onlinebok omfattar gymnasieskolans kurs Matematik 1c och är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Den ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)