M 2c Onlinebok Grupplicens 12 mån; Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson, Lars Jakobsson, Klas Nilson, Thomas Östberg; 2012

M 2c Onlinebok Grupplicens 12 mån Upplaga 1

av Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson, Lars Jakobsson, Klas Nilson
m.fl.
Om M 2c Onlinebok
Boken är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Boken ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Vad är en Onlinebok?
Om M 2c Onlinebok
Boken är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Boken ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Vad är en Onlinebok?
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147912162
Förlag: Liber
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
Om M 2c Onlinebok
Boken är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Boken ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Vad är en Onlinebok?
Om M 2c Onlinebok
Boken är specialanpassad för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning och basår. Boken ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Vad är en Onlinebok?
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)