M 5 Onlinebok (12 mån); Jonas Sjunnesson, Martin Holmström, Eva Smedhamre, Lars Jakobsson, Klas Nilson; 2013

M 5 Onlinebok (12 mån) Upplaga 1

av Jonas Sjunnesson, Martin Holmström, Eva Smedhamre, Lars Jakobsson, Klas Nilson
M5 är anpassad för kursen Matematik 5 på gymnasiets naturvetenskaps- och teknikprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.
Läromedlet ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
M5 är anpassad för kursen Matematik 5 på gymnasiets naturvetenskaps- och teknikprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.
Läromedlet ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147915347
Förlag: Liber
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
M5 är anpassad för kursen Matematik 5 på gymnasiets naturvetenskaps- och teknikprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.
Läromedlet ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
M5 är anpassad för kursen Matematik 5 på gymnasiets naturvetenskaps- och teknikprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.
Läromedlet ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)