Omvårdnad i utbildning, yrke och forskning; null; 1992

Omvårdnad i utbildning, yrke och forskning

av
Under 1980-talet har omvårdnad blivit ett vanligt begrepp inom vårdutbildningar på olika nivåer i det svenska utbildningssystemet. Inom gymnasieskolan anordnas ett treårigt omvårdnadsprogram. I kraven för sjuksköterskeexamen anges att utbildningen ska ge kompetens i professionell omvårdnad. Forskning inom omvårdnad byggs upp vid olika typer av institutioner. Rena akademiska ämneskurser i omvårdnad håller också på att växa fram i anslutning till fakulteternas omvårdnadsinstitutioner.
I den här boken redovisas och analyseras hur man uppfattar och använder omvårdnadsbegreppet i vårdverksamhet, inom gymnasieskolan och högskolan samt i forskningssammanhang. Olika tolkningskonflikter lyfts fram. Konsekvenser av olika avgränsningar av omvårdnadsbegreppet diskuteras med särskild tonvikt på ämnesutvecklingen inom sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrkets professionalisering.
Boken vänder sig till vårdlärare inom gymnasieskolor och vårdhögskolor, utbildningsansvariga inom olika vård- eller omvårdnadsinstitutioner samt till forskare intresserade av vårdpedagogiska frågor eller av professionalisering inom olika vårdyrken.
Under 1980-talet har omvårdnad blivit ett vanligt begrepp inom vårdutbildningar på olika nivåer i det svenska utbildningssystemet. Inom gymnasieskolan anordnas ett treårigt omvårdnadsprogram. I kraven för sjuksköterskeexamen anges att utbildningen ska ge kompetens i professionell omvårdnad. Forskning inom omvårdnad byggs upp vid olika typer av institutioner. Rena akademiska ämneskurser i omvårdnad håller också på att växa fram i anslutning till fakulteternas omvårdnadsinstitutioner.
I den här boken redovisas och analyseras hur man uppfattar och använder omvårdnadsbegreppet i vårdverksamhet, inom gymnasieskolan och högskolan samt i forskningssammanhang. Olika tolkningskonflikter lyfts fram. Konsekvenser av olika avgränsningar av omvårdnadsbegreppet diskuteras med särskild tonvikt på ämnesutvecklingen inom sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrkets professionalisering.
Boken vänder sig till vårdlärare inom gymnasieskolor och vårdhögskolor, utbildningsansvariga inom olika vård- eller omvårdnadsinstitutioner samt till forskare intresserade av vårdpedagogiska frågor eller av professionalisering inom olika vårdyrken.
Utgiven: 1992
ISBN: 9789144393919
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 69 st
Under 1980-talet har omvårdnad blivit ett vanligt begrepp inom vårdutbildningar på olika nivåer i det svenska utbildningssystemet. Inom gymnasieskolan anordnas ett treårigt omvårdnadsprogram. I kraven för sjuksköterskeexamen anges att utbildningen ska ge kompetens i professionell omvårdnad. Forskning inom omvårdnad byggs upp vid olika typer av institutioner. Rena akademiska ämneskurser i omvårdnad håller också på att växa fram i anslutning till fakulteternas omvårdnadsinstitutioner.
I den här boken redovisas och analyseras hur man uppfattar och använder omvårdnadsbegreppet i vårdverksamhet, inom gymnasieskolan och högskolan samt i forskningssammanhang. Olika tolkningskonflikter lyfts fram. Konsekvenser av olika avgränsningar av omvårdnadsbegreppet diskuteras med särskild tonvikt på ämnesutvecklingen inom sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrkets professionalisering.
Boken vänder sig till vårdlärare inom gymnasieskolor och vårdhögskolor, utbildningsansvariga inom olika vård- eller omvårdnadsinstitutioner samt till forskare intresserade av vårdpedagogiska frågor eller av professionalisering inom olika vårdyrken.
Under 1980-talet har omvårdnad blivit ett vanligt begrepp inom vårdutbildningar på olika nivåer i det svenska utbildningssystemet. Inom gymnasieskolan anordnas ett treårigt omvårdnadsprogram. I kraven för sjuksköterskeexamen anges att utbildningen ska ge kompetens i professionell omvårdnad. Forskning inom omvårdnad byggs upp vid olika typer av institutioner. Rena akademiska ämneskurser i omvårdnad håller också på att växa fram i anslutning till fakulteternas omvårdnadsinstitutioner.
I den här boken redovisas och analyseras hur man uppfattar och använder omvårdnadsbegreppet i vårdverksamhet, inom gymnasieskolan och högskolan samt i forskningssammanhang. Olika tolkningskonflikter lyfts fram. Konsekvenser av olika avgränsningar av omvårdnadsbegreppet diskuteras med särskild tonvikt på ämnesutvecklingen inom sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrkets professionalisering.
Boken vänder sig till vårdlärare inom gymnasieskolor och vårdhögskolor, utbildningsansvariga inom olika vård- eller omvårdnadsinstitutioner samt till forskare intresserade av vårdpedagogiska frågor eller av professionalisering inom olika vårdyrken.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)