Optima Servicematerial ABCDE cd; Rolf Axelsson, Helge Bratt, Gunilla Jakobsson, Lars Jakobsson, Klas Nilson, Arne Sikö; 2002

Optima Servicematerial ABCDE cd Upplaga 2

av Rolf Axelsson, Helge Bratt, Gunilla Jakobsson, Lars Jakobsson, Klas Nilson
m.fl.
Optima - för NV och elever som vill lite mer!
Optima ger den stimulerande insikt i matematiken som är själva förutsättningen för att eleven ska förstå och tycka om matematiken. Optima är lättöverskådlig och enkel att använda. Förklarar med hjälp av ett pedagogiskt språk, bilder och lättolkade diagram, tabeller etc. Grafritaren används som ett självklart verktyg.

Läs mer
Optima - stimulans och utmaning för vetgiriga
Matematikserien Optima är främst avsedd för den som studerar på gymnasieskolans (inkl. komvux) naturvetenskapliga program, tekniska program eller på något specialutformat program med naturvetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Optima består av en kombinerad fakta- och övningsbok för var och en av kurserna B-E (A har utgått). Optima är ett flexibelt läromedel, där olika intresseinriktningar och svårighetskrav kan tillfredsställas.
Pedagogiska fördelar:
• Överskådlig och pedagogisk struktur som får den studerande att snabbt ta till sig de grundläggande matematiska principerna.
• Nya begrepp tydligt och lättförståeligt så att eleven på egen hand kan studera matematik.
• Teoriavsnitten är sammanhållna med regelbundna hänvisningar till uppgifter att lösa. Uppgifterna finns samlade efter varje avsnitt.
• Uppgifterna är nivågrupperade.
• Varje avsnitt avslutas med två test, test som också har nivågrupperats.
• I varje kapitel finns en eller flera utmaningar som ger möjlighet att på ett okonventionellt sätt testa problemlösningsförmågan.
• I slutet av varje kapitel finns också blandade uppgifter och en sammanfattning.
• De historiska inslagen i Optima behandlar inte bara matematiska berömdheter utan även hur matematik har använts och utvecklats i vardagen av vanliga människor.
Servicematerial på CD
Till serien finns också ett servicematerial med bl a: Planeringsförslag, Ytterligare test -Test 3 samt - Facit till Test 2 och 3.
Författarna borgar för allsidighet och kvalitet!
Författarna bakom Optima har samtliga en gedigen ämneskompetens och lång lärarerfarenhet i matematik. Tillsammans representerar de också en tvärvetenskaplig bredd.
Optima - för NV och elever som vill lite mer!
Optima ger den stimulerande insikt i matematiken som är själva förutsättningen för att eleven ska förstå och tycka om matematiken. Optima är lättöverskådlig och enkel att använda. Förklarar med hjälp av ett pedagogiskt språk, bilder och lättolkade diagram, tabeller etc. Grafritaren används som ett självklart verktyg.

Läs mer
Optima - stimulans och utmaning för vetgiriga
Matematikserien Optima är främst avsedd för den som studerar på gymnasieskolans (inkl. komvux) naturvetenskapliga program, tekniska program eller på något specialutformat program med naturvetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Optima består av en kombinerad fakta- och övningsbok för var och en av kurserna B-E (A har utgått). Optima är ett flexibelt läromedel, där olika intresseinriktningar och svårighetskrav kan tillfredsställas.
Pedagogiska fördelar:
• Överskådlig och pedagogisk struktur som får den studerande att snabbt ta till sig de grundläggande matematiska principerna.
• Nya begrepp tydligt och lättförståeligt så att eleven på egen hand kan studera matematik.
• Teoriavsnitten är sammanhållna med regelbundna hänvisningar till uppgifter att lösa. Uppgifterna finns samlade efter varje avsnitt.
• Uppgifterna är nivågrupperade.
• Varje avsnitt avslutas med två test, test som också har nivågrupperats.
• I varje kapitel finns en eller flera utmaningar som ger möjlighet att på ett okonventionellt sätt testa problemlösningsförmågan.
• I slutet av varje kapitel finns också blandade uppgifter och en sammanfattning.
• De historiska inslagen i Optima behandlar inte bara matematiska berömdheter utan även hur matematik har använts och utvecklats i vardagen av vanliga människor.
Servicematerial på CD
Till serien finns också ett servicematerial med bl a: Planeringsförslag, Ytterligare test -Test 3 samt - Facit till Test 2 och 3.
Författarna borgar för allsidighet och kvalitet!
Författarna bakom Optima har samtliga en gedigen ämneskompetens och lång lärarerfarenhet i matematik. Tillsammans representerar de också en tvärvetenskaplig bredd.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2002
ISBN: 9789147064953
Förlag: Liber
Format: CD
Språk: Svenska
Optima - för NV och elever som vill lite mer!
Optima ger den stimulerande insikt i matematiken som är själva förutsättningen för att eleven ska förstå och tycka om matematiken. Optima är lättöverskådlig och enkel att använda. Förklarar med hjälp av ett pedagogiskt språk, bilder och lättolkade diagram, tabeller etc. Grafritaren används som ett självklart verktyg.

Läs mer
Optima - stimulans och utmaning för vetgiriga
Matematikserien Optima är främst avsedd för den som studerar på gymnasieskolans (inkl. komvux) naturvetenskapliga program, tekniska program eller på något specialutformat program med naturvetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Optima består av en kombinerad fakta- och övningsbok för var och en av kurserna B-E (A har utgått). Optima är ett flexibelt läromedel, där olika intresseinriktningar och svårighetskrav kan tillfredsställas.
Pedagogiska fördelar:
• Överskådlig och pedagogisk struktur som får den studerande att snabbt ta till sig de grundläggande matematiska principerna.
• Nya begrepp tydligt och lättförståeligt så att eleven på egen hand kan studera matematik.
• Teoriavsnitten är sammanhållna med regelbundna hänvisningar till uppgifter att lösa. Uppgifterna finns samlade efter varje avsnitt.
• Uppgifterna är nivågrupperade.
• Varje avsnitt avslutas med två test, test som också har nivågrupperats.
• I varje kapitel finns en eller flera utmaningar som ger möjlighet att på ett okonventionellt sätt testa problemlösningsförmågan.
• I slutet av varje kapitel finns också blandade uppgifter och en sammanfattning.
• De historiska inslagen i Optima behandlar inte bara matematiska berömdheter utan även hur matematik har använts och utvecklats i vardagen av vanliga människor.
Servicematerial på CD
Till serien finns också ett servicematerial med bl a: Planeringsförslag, Ytterligare test -Test 3 samt - Facit till Test 2 och 3.
Författarna borgar för allsidighet och kvalitet!
Författarna bakom Optima har samtliga en gedigen ämneskompetens och lång lärarerfarenhet i matematik. Tillsammans representerar de också en tvärvetenskaplig bredd.
Optima - för NV och elever som vill lite mer!
Optima ger den stimulerande insikt i matematiken som är själva förutsättningen för att eleven ska förstå och tycka om matematiken. Optima är lättöverskådlig och enkel att använda. Förklarar med hjälp av ett pedagogiskt språk, bilder och lättolkade diagram, tabeller etc. Grafritaren används som ett självklart verktyg.

Läs mer
Optima - stimulans och utmaning för vetgiriga
Matematikserien Optima är främst avsedd för den som studerar på gymnasieskolans (inkl. komvux) naturvetenskapliga program, tekniska program eller på något specialutformat program med naturvetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Optima består av en kombinerad fakta- och övningsbok för var och en av kurserna B-E (A har utgått). Optima är ett flexibelt läromedel, där olika intresseinriktningar och svårighetskrav kan tillfredsställas.
Pedagogiska fördelar:
• Överskådlig och pedagogisk struktur som får den studerande att snabbt ta till sig de grundläggande matematiska principerna.
• Nya begrepp tydligt och lättförståeligt så att eleven på egen hand kan studera matematik.
• Teoriavsnitten är sammanhållna med regelbundna hänvisningar till uppgifter att lösa. Uppgifterna finns samlade efter varje avsnitt.
• Uppgifterna är nivågrupperade.
• Varje avsnitt avslutas med två test, test som också har nivågrupperats.
• I varje kapitel finns en eller flera utmaningar som ger möjlighet att på ett okonventionellt sätt testa problemlösningsförmågan.
• I slutet av varje kapitel finns också blandade uppgifter och en sammanfattning.
• De historiska inslagen i Optima behandlar inte bara matematiska berömdheter utan även hur matematik har använts och utvecklats i vardagen av vanliga människor.
Servicematerial på CD
Till serien finns också ett servicematerial med bl a: Planeringsförslag, Ytterligare test -Test 3 samt - Facit till Test 2 och 3.
Författarna borgar för allsidighet och kvalitet!
Författarna bakom Optima har samtliga en gedigen ämneskompetens och lång lärarerfarenhet i matematik. Tillsammans representerar de också en tvärvetenskaplig bredd.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)