Pengar - - människan och hennes betalningsmedel; Erika Andersson Cederholm, Fredrik Nilsson, Charlott Nyman, Ann-Mari Sellerberg-Persson, Ove Svensson, Peter Svensson, David Wästerfors; 2006

Pengar - - människan och hennes betalningsmedel Upplaga 1

av Erika Andersson Cederholm, Fredrik Nilsson, Charlott Nyman, Ann-Mari Sellerberg-Persson, Ove Svensson
m.fl.
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter inom samhälle och humaniora, och till alla med intresse för pengar och för hur de griper in i våra liv på högst skiftande sätt.
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter inom samhälle och humaniora, och till alla med intresse för pengar och för hur de griper in i våra liv på högst skiftande sätt.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144063591
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 299 st
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter inom samhälle och humaniora, och till alla med intresse för pengar och för hur de griper in i våra liv på högst skiftande sätt.
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter inom samhälle och humaniora, och till alla med intresse för pengar och för hur de griper in i våra liv på högst skiftande sätt.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)