Pionjärår och pionjäranda : försöksskoleepoken i Stockholm 1945-1965; Henning Öberg; 1992

Pionjärår och pionjäranda : försöksskoleepoken i Stockholm 1945-1965

av Henning Öberg
I Stockholms skolhistoria framstår försöksskoleperioden som ett expansivt utvecklingsskede som krävde stora personella och ekonomiska resurser. Författaren visar på hur skolreformerna har verkat starkt pådrivande i den följande demokratiseringsprocessen under senare delen av 1900-talet. Den höjda allmänbildningen har bland annat bidragit till att möjliggöra de senaste decenniernas jämlikhetssträvanden och demokratiseringsprocessen i arbetslivet samt att bana väg för sänkningen av den allmänna rösträtten till 18 år.
I Stockholms skolhistoria framstår försöksskoleperioden som ett expansivt utvecklingsskede som krävde stora personella och ekonomiska resurser. Författaren visar på hur skolreformerna har verkat starkt pådrivande i den följande demokratiseringsprocessen under senare delen av 1900-talet. Den höjda allmänbildningen har bland annat bidragit till att möjliggöra de senaste decenniernas jämlikhetssträvanden och demokratiseringsprocessen i arbetslivet samt att bana väg för sänkningen av den allmänna rösträtten till 18 år.
Utgiven: 1992
ISBN: 9789170310331
Förlag: Stockholmia förlag
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 347 st
I Stockholms skolhistoria framstår försöksskoleperioden som ett expansivt utvecklingsskede som krävde stora personella och ekonomiska resurser. Författaren visar på hur skolreformerna har verkat starkt pådrivande i den följande demokratiseringsprocessen under senare delen av 1900-talet. Den höjda allmänbildningen har bland annat bidragit till att möjliggöra de senaste decenniernas jämlikhetssträvanden och demokratiseringsprocessen i arbetslivet samt att bana väg för sänkningen av den allmänna rösträtten till 18 år.
I Stockholms skolhistoria framstår försöksskoleperioden som ett expansivt utvecklingsskede som krävde stora personella och ekonomiska resurser. Författaren visar på hur skolreformerna har verkat starkt pådrivande i den följande demokratiseringsprocessen under senare delen av 1900-talet. Den höjda allmänbildningen har bland annat bidragit till att möjliggöra de senaste decenniernas jämlikhetssträvanden och demokratiseringsprocessen i arbetslivet samt att bana väg för sänkningen av den allmänna rösträtten till 18 år.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)