Teknik Direkt onlinebok (elevlicens) 6 månader; Git Börjesson, Monica Chocron, Maria Högfelt-Rudervall, Bengt Nylén, Bo Nylén, Bengt Olsson, Inga-Lill Sjöström, Maria Svensson; 2012

Teknik Direkt onlinebok (elevlicens) 6 månader

av Git Börjesson, Monica Chocron, Maria Högfelt-Rudervall, Bengt Nylén, Bo Nylén
m.fl.
Direktböckerna är helt anpassade till Lgr 11 och har tydlig struktur, lättlästa och levande texter, vackar illustrationer och spännande utmaningar.Lärobok
Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa och har en tydlig struktur med inspirerande foton och instruktiva illustrationer. Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag. Teknik finns överallt och miljöfrågorna intar en central plats i boken. Ett genomgående fokus är teknikämnets speciella karaktär, med kreativitet och praktisk problemlösning i centrum.Bokens nio kapitel är indelade i kortare avsnitt med en tydlig målbeskrivning och kontrollfrågor som hjälper eleverna att arbeta självständigt med boken. Kapitlen avslutas med Uppslaget, där det finns ytterligare frågor på flera nivåer, värderings- och diskussionsövningar samt teknikkluringar. Till varje kapitel hör också ett avsnitt med praktiska uppgifter. Boken avslutas med en Ordlista där viktiga begrepp och tekniska fackord förklaras.Onlineboken
Med onlineboken har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.Men onlineboken är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst. Lärare och elev kan också kommunicera med varandra, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.
Direktböckerna är helt anpassade till Lgr 11 och har tydlig struktur, lättlästa och levande texter, vackar illustrationer och spännande utmaningar.Lärobok
Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa och har en tydlig struktur med inspirerande foton och instruktiva illustrationer. Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag. Teknik finns överallt och miljöfrågorna intar en central plats i boken. Ett genomgående fokus är teknikämnets speciella karaktär, med kreativitet och praktisk problemlösning i centrum.Bokens nio kapitel är indelade i kortare avsnitt med en tydlig målbeskrivning och kontrollfrågor som hjälper eleverna att arbeta självständigt med boken. Kapitlen avslutas med Uppslaget, där det finns ytterligare frågor på flera nivåer, värderings- och diskussionsövningar samt teknikkluringar. Till varje kapitel hör också ett avsnitt med praktiska uppgifter. Boken avslutas med en Ordlista där viktiga begrepp och tekniska fackord förklaras.Onlineboken
Med onlineboken har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.Men onlineboken är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst. Lärare och elev kan också kommunicera med varandra, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.
Utgiven: 2012
ISBN: 9789152319673
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Digital nedladdning och online
Språk: Svenska
Direktböckerna är helt anpassade till Lgr 11 och har tydlig struktur, lättlästa och levande texter, vackar illustrationer och spännande utmaningar.Lärobok
Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa och har en tydlig struktur med inspirerande foton och instruktiva illustrationer. Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag. Teknik finns överallt och miljöfrågorna intar en central plats i boken. Ett genomgående fokus är teknikämnets speciella karaktär, med kreativitet och praktisk problemlösning i centrum.Bokens nio kapitel är indelade i kortare avsnitt med en tydlig målbeskrivning och kontrollfrågor som hjälper eleverna att arbeta självständigt med boken. Kapitlen avslutas med Uppslaget, där det finns ytterligare frågor på flera nivåer, värderings- och diskussionsövningar samt teknikkluringar. Till varje kapitel hör också ett avsnitt med praktiska uppgifter. Boken avslutas med en Ordlista där viktiga begrepp och tekniska fackord förklaras.Onlineboken
Med onlineboken har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.Men onlineboken är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst. Lärare och elev kan också kommunicera med varandra, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.
Direktböckerna är helt anpassade till Lgr 11 och har tydlig struktur, lättlästa och levande texter, vackar illustrationer och spännande utmaningar.Lärobok
Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa och har en tydlig struktur med inspirerande foton och instruktiva illustrationer. Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag. Teknik finns överallt och miljöfrågorna intar en central plats i boken. Ett genomgående fokus är teknikämnets speciella karaktär, med kreativitet och praktisk problemlösning i centrum.Bokens nio kapitel är indelade i kortare avsnitt med en tydlig målbeskrivning och kontrollfrågor som hjälper eleverna att arbeta självständigt med boken. Kapitlen avslutas med Uppslaget, där det finns ytterligare frågor på flera nivåer, värderings- och diskussionsövningar samt teknikkluringar. Till varje kapitel hör också ett avsnitt med praktiska uppgifter. Boken avslutas med en Ordlista där viktiga begrepp och tekniska fackord förklaras.Onlineboken
Med onlineboken har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.Men onlineboken är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst. Lärare och elev kan också kommunicera med varandra, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)