Filtrera skola

Lösningsschema till Skadeståndsrätt av Jan Hellner

Lösningsschema till Skadeståndsrätt av Jan Hellner. Innehåller lösningsscheman till SkL, PAL, TSL och 32 kap. MB. 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema till Fordringsrätt, T2

Lösningsschema till delen i Fordringsrätt på T2, juristprogrammet Lund. Bland annat böckerna Fordran och skuld, och Kredit- och säkerhet 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Immaterialrätt, Grundläggande immaterialrätt av Maunsbach, m.fl.

Lösningsschema till delen i immaterialrätt, Grundläggande immaterialrätt av Maunsbach, m.fl.  

Anteckningar 200 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Sakrätt, T2 - Allmän förmögenhetsrätt

Lösningsschema til delen i sakrätt, T2 Allmän förmögenhetsrätt. Bl.a. boken Sakrättens grunder av Göran Millqvist, Panträtt i fast ... 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsmall Ersättningsrätt, Fordringsrätt, Sakrätt och Immaterialrätt, T2 - Allmän förmögenhetsrät

Lösningsschema till 4 av delmomenten för T2 Allmän förmögenhetsrätt. Ersättningsrätt, Fordringsrätt, Sakrätt och Immaterialrätt. ... 

Anteckningar 400 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Aktiebolagslagen, ABL.

Lösningsschema till ABL. Baserad på boken "Svensk aktiebolagsrätt" av Torsten Sandström.  

Anteckningar 200 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Konkurrensrätt

Lösningsschema till konkurrensrätt. Baserad på boken "Svensk och europeisk marknadsrätt" av Ulf Bernitz. 

Anteckningar 200 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema arbetsrätt

Lösningsschema till arbetsrätten. Bl.a. baserad på boken "Anställningsförhållandet" av Källström och Malmberg och "Den kollektiva ... 

Anteckningar 200 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema LOU

Lösningsschema till LOU. Bl.a. baserad på boken Offentlig upphandling av Lindahl Toftegaard. 

Anteckningar 100 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema familjerätt

Lösningsschema till familjerätten. Bl.a. baserad på böckerna "Äktenskap, samboende, partnerskap" av Brattström och Agell, "Rätt arv" ... 

Anteckningar 200 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Socialförsäkringsrätt

Lösningsschema till socialförsäkringsrätten på T3 på juristprogrammet i Lund. Innehåller scheman till alla relevanta lagar på ... 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Allmän förvaltningsrätt

Lösningsschema till delen allmän förvaltningsrätt på T4 på juristprogrammet i Lund. Baserad på böckerna "Allmän ... 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Speciell förvaltningsrätt

Lösningsschema till delen speciell förvaltningsrätt på T4 på juristprogrammet i Lund. Dvs. både socialrätt och migrationsrätt. ... 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Lösningsschema Miljörätt och PBL

Lösningsschema till delen i Miljörätt och PBL på T4 på juristprogrammet i Lund. Baserad på böckerna "Den svenska miljörätten" av ... 

Anteckningar 150 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Rättsfallssamling - T2 Allmän förmögenhetsrätt

Rättsfallssamling. Innehåller sammanfattningar till alla rättsfall förutom till Avtalsrätt för Allmän Förmögenhetsrätt, T2. 

Anteckningar 200 kr
 • 2019-10-18
 • Lunds universitet
 • Pontus
 • 0 0

Sammanfattning i Internationell Ekonomi

En grundlig sammanfattning inkluderande material från kurslitteraturen och föreläsningar, samt grafer.  

Sammanfattningar 50 kr
 • 2019-10-16
 • Göteborgs universitet
 • Joel
 • 0 0

Sammanfattning av Ekonomistyrning

Här är en alldeles för lång sammanfattning av boken Ekonomistyrningen skriven av Ax, Johansson och Kullvén. Have fun! 

Sammanfattningar 35 kr
 • 2019-10-16
 • Göteborgs universitet
 • Joel
 • 0 0

Marknadsföring begrepp och modeller HT19

Sammanställt ett dokument med alla begreppen från marknadsförings kursen 

Anteckningar 45 kr
 • 2019-10-10
 • Högskolan Kristianstad
 • Allan Ly
 • 0 0

Köp begagnad kurslitteratur och studentlitteratur

Att handla begagnad kurslitteratur på nätet har tidigare varit komplicerat men nu har det aldrig varit enklare. Studenter som vill sälja sin studentlitteratur lägger enkelt upp den till försäljning hos oss med ett par enkla knapptryck. Du som köpare kan sedan enkelt och säkert köpa den begagnade kurslitteratur och betala tryggt med kort. Det bästa är att du alltid garanteras få boken skickad till dig eller så får du pengarna tillbaka. På det sättet ser vi till att du kan känna dig trygg med betalningen och därmed tryggt handla begagnad kurslitteratur. Att köpa begagnad kurslitteratur på nätet från andra studenter har aldrig varit enklare eller säkrare!