För att Studentapan ska fungera korrekt behöver du aktivera javascript i din webbläsare.
Begagnad kurslitteratur. Snabbt, enkelt och riskfritt.
Spara uppåt 80%
Trygg betalning
Skydd mot bedrägeri
“Spöade konkurrenten”
“Rekommenderas”
Studentapan
Bra jobbat! Bara två steg kvar innan du är klar.
Vad stämmer för dig, ?
Jag är student
Jag ska börja studera
Jag har avslutat mina studier
Jag har aldrig varit student

Vi vill veta lite mer om dig för att vi ska kunna förbättra Studentapan och göra plattformen så relevant som möjligt för dig.

Du godkänner våra villkor när du använder Studentapan och skapar ett konto hos oss. Vi kommer även att skicka nyhetsbrev med studietips och information om Studentapan. Du kan enkelt avregistrera dig från dessa nyhetsbrev senare.
Mitt studiematerial (12 st)
Sammanfattning av boken "Utsatthet, marginalisering och utanförskap" kap 1-8
Sammanfattning av kapitel 1-8 boken "utsatthet, marginalisering och utanförskap" av: Lis-Bodil Karlsson Kirsti Kuusela Ulla Rantakeisu Utsatthet, marginalisering och utanförskap presenterar teoretiska begrepp med avstamp i konkreta analyser. Författarna söker svar på frågor om olika begrepps innebörd och hur de förhåller sig till varandra.
2019-03-23
chevron_right
Sammanfattning av Kommunallagen ur boken "kommunen och lagen"
En introduktion och sammanfattning av kommunallagen ur boken "kommunen och lagen" av Ulla Björkman och Olle Lundin (2018). Viktiga lagparagrafer sammanfattas och förklaras!
2019-02-23
chevron_right
Förvaltningsrätt- sammanfattning av boken "förvaltningsrätt"
Sammanfattning av boken "förvaltningsrätt" av Annika Staaf (2017). De absolut viktigaste lagparagraferna förklaras. Om handläggning, ärendegången, serviceskyldighet, döjsmålstalan m.m.
2019-02-23
chevron_right
Sekretess i socialtjänsten- sammanfattning av boken!
sammanfattning av boken "sekretess i socialtjänsten" av Lars Clevesköld och Anders Thunved (2019). Allt om sekretess förklaras, bland annat; offentlig handling, sekretess mellan myndigheter, sekretessbrytande bestämmelser och skaderekvisit.
2019-02-23
chevron_right
Sammanfattning på Socialförsäkringsrätten
Sammanfattning på socialförsäkringsrätten ur boken Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom av Lotti Ryberg-Welander. Sjukpenning, sjukersättningar och sjuklön samt en sammanfattning på slutet.
2019-01-16
chevron_right
Sammanfattning av LSS från boken "Nya sociallagarna", kurs 1JU600
Sammanfattning av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade från boken Nya sociallagarna av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved.
2019-01-10
chevron_right
Viktiga begrepp från Socialrätten, socionomprogrammet kurs 1JU600
Viktigaste begreppen från socialrätten. Begrepp från lagarna SoL, LVM, LVU och LSS. Även en genomgång av ärendegången LVM och LSS. Samt viktiga artiklar från barnkonventionen. Socionomprogrammet, kurs 1JU600 "Introduktion till rättssystemet och socialrätt".
2019-01-10
chevron_right
Sammanfattning från boken Sociologi 2.0
Sammanfattning av det viktigaste från boken "sociologi 2.0" av Lindgren, Simon 2016. Dessa kapitel har sammanfattats i 21 sidor: 3. Snabbmatssociologi 43 I snabbmatsrestaurangen: en etnografisk fältanteckning 43 Fyra klassiska teoretiker 46 Marx: Arbete och kapital 49 Weber: Handling och rationalitet 60 Durkheim: Individ och samhälle 73 Simmel: Kultur och sociala former 84 Slutord: Klassikerna och samtidskulturen 94 4. Postmodern klippkultur: Civilisation, hyperrealitet och performativitet 97 Klippkultur: Fails, pranks och stunts 97 Elias: Civilisation och självkontroll 101 Baudrillard: Postmodernitet och hyperrealitet 106 8 Butler: Queer och performativitet 113 Connell: Hegemonisk och underordnad manlighet 121 5. Identitet och virtualitet på nätet 131 Internet, modernitet och postmodernitet 133 Castells: Den verkliga virtualitetens kultur 136 Turkle: Identiteter online 141 Giddens: Modernitet och reflexivitet 144 Goffman: Scener, masker och manus 152 Lefebvre: Den sociala produktionen av rum 160 Bourdieu: Fält, habitus och kapital 163 Slutord: Nätteori och samhällsteori 172 6. Makt, motstånd och musik 175 Gatupolitik och global estetik 175 Said: Orientalism och postkolonial teori 178 Melucci: Nya sociala rörelser 191 Veblen: Iögonfallande konsumtion 203 Spivak: Kan den subalterna tala? 209 Slutord: Kön, ras, kultur och konsumtion i en globaliserad värld 215
2019-01-04
chevron_right
Sammanfattning av boken "vardagslivets socialpsykologi"
Sammanfattning från boken "vardagslivets socialpsykologi" av av Thomas Johansson, Philip Lalander 2018. Sammanfattningen är från kapitel 1-8.
2019-01-04
chevron_right
Sammanfattning från boken "kommunikation, samspel mellan människor"
Sammanfattning från boken "kommunikation, samspel mellan människor" av Nilsson, Björn 2016. Sammanfattade kapitel är från 1-6.
2019-01-04
chevron_right
Sammanfattning från boken "bära eller brista"
Sammanfattning från boken "Bära eller brista" av Odd Harald Røkenes, Per-Halvard Hansson 2016. Sammanfattade kapitel är 6 och 7.
2019-01-04
chevron_right
ALLA FÖRELÄSNINGAR av kursen 1SA615 HT-18 Socionomprogrammet på Linnéniversitetet
Alla föreläsningar av kursen 1SA615 HT18 Socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Kalmar.
2019-01-04
chevron_right
Hur mycket är dina gamla kursböcker värda?
Få betalt för dina gamla kursböcker snabbt och enkelt. Ta reda på värdet och sälj på nolltid där flest köpare finns.
Värdera och sälj kursböcker

Fler än 0 studenter från 0 universitet och högskolor

"Alla försäljningar jag har gjort har gått väldigt smidigt. Det är tryggt både för mig som säljare och för dig som köpare
"Oerhört enkelt och smidigt. Man behöver inte bekymra sig över annonsering, hur man ska kommunicera eller hur man ska hantera betalning. Väldigt bra att det finns funktion som föreslår pris utifrån bokens skick. Supernöjd"
"Enkelt att beställa hem studentlitteratur från privatpersoner direkt på nätet. Enkelt att söka fram och säkert sätt att betala via trygghetstjänst som erbjuds."
"Jag har använt mig av Studentapan för få sålt på alla böcker som jag inte ville spara efter min studenttid. Jag använde mig av tjänsten där Studentapan sköter betalningen samt del av kontakten med köparen, detta för att slippa en del krångel men även lite av ett säkerhetsnät så att transaktionerna sker smidigt. Jag har fått majoriteten av mina böcker sålda inom 1 år. Allt har gått väldigt smidigt till väga då Studentapan har skött det mesta, enda jag behöver göra är att skicka boken till rätt adress inom angiven tid, när det är klart så kommer pengarna in via swish. Jag är oerhört nöjd med att ha använt mig av Studentapan. Via dem så har böckerna komma till användning igen. Istället för att så och damma i min bokhylla. Tack Studentapan, nu hoppas jag bara på att de sista böckerna blir sålda snart."