Greta Marie Skau

Greta Marie Skau är sociolog. Hon har arbetat många år inom barn- och ungdomspsykiatrin i Norge och har bred erfarenhet av undervisning, handledning och forskning vid universitet och högskolor. Här hittar du kurslitteratur skriven av Greta Marie Skau.