Policy & villkor

Allmänna villkor


(Denna text håller på att uppdateras).

Allmänt

Beställningar tas emot via vår webbsida Studentapan.se. För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt via Studentapan förbinder du dig att bevaka din e-mailadress då all kommunikation rörande din order sker via e-mail.

Studentapan reserverar sig för slutförsäljning, borttappade varor, förseningar, force majure, tekniska problem och felaktig artikelinformation. Därtill förbehåller vi oss rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Studentapan äger alla immateriella rättigheter (såsom bilder, artiklar, texter etc.) som används i våra tjänster.

Betalning

Vi erbjuder betalning i samarbete med Stripe. Dina betalningsuppgifter lagras inte hos Studentapan, utan hos vår betalningsleverantör Stripe.

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor inklusive moms.

Vid återbetalning av hela eller delar av en order återbetalas ordervärdet till samma betalningsmedel som användes vid det ursprungliga köpet.

Tvister och gällande lag

Parterna skall använda bästa ansträngningar för att förlika tvister genom förlikningsförhandlingar.

I den mån tvist inte lett till överenskommelse enligt ovan skall den med anledning av tolkning eller tillämpning avgöras efter svensk lag och av svensk domstol.

Ansvarsbegränsning

Studentapan ansvarar inte för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, eller merarbete som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot användaren av våra tjänster kan således aldrig bli större än den avgift som erlagts för tjänstens nyttjande.Studentapan är befriat från ansvar om företaget förhindras utföra sina åtaganden till följd av händelse utanför företagets kontroll, t.ex. vid arbetskonflikt, tekniska problem, brand, myndighetsbestämmelser, krig eller om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar verksamheten, eller annan oförutsedd händelse.

Som ägare av webbplatsen Studentapan har Studentapan AB rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Studentapan AB har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed. Studentapan AB kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Studentapan AB kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Studentapan AB har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentapan AB inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Studentapan AB kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Studentapan. Informationen på Studentapan är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras inom Studentapan och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du gör en beställning. Studentapan:s har rätt att skicka information om Studentapan och från Studentapan:s samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt samt via post. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor. Studentapan AB äger även rätt att överlåta dina uppgifter till annat koncernbolag om dessa kan erbjuda dig ytterligare tjänster och förmåner. Studentapan kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentapan.