Kathleen Mahon

Här hittar du böcker skrivna av författaren Kathleen Mahon.
Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer; Ingrid Henning Loeb, Lill Langelotz, Karin Rönnerman, Charlotte Arkenback-Sundström, Richard Baldwin, Saronji Choy, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karin Lumsden Wass, Kathleen Mahon, Jaana Nehez, Anita Norlund, Anette Olin Almqvist, Petri Salo, Marianne Strömberg, Lena Tyrén, Gun-Britt Wärvik; 2019
-39%
5 säljare
av Ingrid Henning Loeb, Lill Langelotz, Karin Rönnerman m.fl. (2019)
239 kr
Nypris: 390 kr