Sören Öman

Här hittar du böcker skrivna av författaren Sören Öman.
Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok; Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman; 2016
5+ säljare
av Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman (2016)
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok; Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman; 2019
5+ säljare
av Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman (2019)
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
LAS-handboken 2017 – Lagtext, kommentarer, AD-domar; Lars Åhnberg, Sören Öman; 2017
5+ säljare
av Lars Åhnberg, Sören Öman (2017)
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2018
spara 60%
5 säljare
av Sören Öman (2018)
325 kr 795 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Rättegången i arbetstvister : Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsr; Michaël Koch, Inga Åkerlund, Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Reinhold Fahlbeck, Lars Lunning, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Sören Öman, Ronnie Eklund; 2005
spara 25%
1 säljare
av Michaël Koch, Inga Åkerlund, Carina Gunnarsson m.fl. (2005)
515 kr 678 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2014
3 säljare
av Sören Öman (2014)
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2016
4 säljare
av Sören Öman (2016)
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 3; Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow, Lars Heuman, Tobias Johansson, Jan Kleineman, Fredric Korling, Gertrud Lennander, Lennart Lynge Andersen, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Rolf Åbjörnsson, Sören Öman; 2011
endast ny
av Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow m.fl. (2011)
614 kr
Vill du få notis när en begagnad bok finns tillgänglig?
Lagen om anställningsskydd : en kommentar; Sören Öman; 2017
endast ny
av Sören Öman (2017)
409 kr
Vill du få notis när en begagnad bok finns tillgänglig?
Personuppgiftslagen : En kommentar; Sören Öman, Hans-Olof Lindblom; 2011
slutsåld
av Sören Öman, Hans-Olof Lindblom (2011)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället; Cecilia Magnusson Sjöberg, Helena Andersson, Tobias Edvardsson, Gustaf Johnssén, Mark Klamberg, Staffan Malmgren, Peter Nordbeck, Anna Nordén, Dan Svantesson, Mikael Vall, Daniel Westman, Sören Öman; 2021
spara 33%
5 säljare
av Cecilia Magnusson Sjöberg, Helena Andersson, Tobias Edvardsson m.fl. (2021)
419 kr 620 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. : en kommentar; Sören Öman; 2019
slutsåld
av Sören Öman (2019)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Lagen om anställningsskydd - en kommentar; Sören Öman; 2013
slutsåld
av Sören Öman (2013)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2012
slutsåld
av Sören Öman (2012)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande; Sören Öman; 2013
slutsåld
av Sören Öman (2013)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande; Sören Öman; 2017
1 säljare
av Sören Öman (2017)
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt; Sören Öman; 2014
slutsåld
av Sören Öman (2014)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS; Sören Öman; 2015
slutsåld
av Sören Öman (2015)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning; Sören Öman; 2016
slutsåld
av Sören Öman (2016)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2010
slutsåld
av Sören Öman (2010)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2008
slutsåld
av Sören Öman (2008)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Personuppgiftslagen. En kommentar; Hans-Olof Lindblom, Sören Öman; 2007
slutsåld
av Hans-Olof Lindblom, Sören Öman (2007)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2006
slutsåld
av Sören Öman (2006)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
Anställningsskyddspraxis; Sören Öman; 2004
slutsåld
av Sören Öman (2004)
Du får en notis så fort boken finns som begagnad.
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande; Sören Öman; 2021
endast ny
av Sören Öman (2021)
329 kr
Vill du få notis när en begagnad bok finns tillgänglig?