Förlag Bokförlaget Daidalos

På denna sida har vi samlat alla böcker som är utgivna av förlaget Bokförlaget Daidalos. Förlaget har sitt huvudsäte i null.
Mellan raderna : Strategier för en tolkande läsundervisning; Britta Stensson; 2006
-23%
5+ säljare
av Britta Stensson (2006)
169 kr
Nypris: 218 kr
Samhällsvetenskapernas förutsättningar; Harald Grimen, Nils Gilje; 2007
-33%
5+ säljare
av Harald Grimen, Nils Gilje (2007)
165 kr
Nypris: 243 kr
Om genus; Raewyn Connell, Rebecca Pearse; 2015
-46%
5+ säljare
Om genus Upplaga 3
av Raewyn Connell, Rebecca Pearse (2015)
129 kr
Nypris: 235 kr
Människans frigörelse; Karl Marx; 1995
-41%
5+ säljare
av Karl Marx (1995)
129 kr
Nypris: 218 kr
Mediekultur och mediesamhälle; Jostein Gripsrud; 2011
-37%
5+ säljare
av Jostein Gripsrud (2011)
155 kr
Nypris: 246 kr
Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik; Martin Molin, Anders Gustavsson, Hans-Erik Hermansson; 2008
-49%
5+ säljare
av Martin Molin, Anders Gustavsson, Hans-Erik Hermansson (2008)
109 kr
Nypris: 210 kr
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande; Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve, Thomas Brante, Aant Elzinga; 2006
-31%
5+ säljare
av Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve m.fl. (2006)
145 kr
Nypris: 210 kr
Risksamhället; Ulrich Beck; 2000
5+ säljare
Risksamhället Upplaga 1
av Ulrich Beck (2000)
115 kr
Tänkande och språk; L S Vygotskiij; 2001
-33%
5+ säljare
av L S Vygotskiij (2001)
165 kr
Nypris: 243 kr
Modernitet och självidentitet; Anthony Giddens; 1999
-25%
5+ säljare
av Anthony Giddens (1999)
175 kr
Nypris: 233 kr
Praktiskt förnuft; Pierre Bourdieu; 1995
-44%
5+ säljare
av Pierre Bourdieu (1995)
119 kr
Nypris: 210 kr
Mediekultur mediesamhälle; Jostein Gripsrud; 2002
5+ säljare
av Jostein Gripsrud (2002)
85 kr
Om genus; Raewyn Connell; 2009
5+ säljare
Om genus Upplaga 2
av Raewyn Connell (2009)
85 kr
Auschwitz och det moderna samhället; Zygmunt Bauman; 1994
-38%
5+ säljare
av Zygmunt Bauman (1994)
145 kr
Nypris: 231 kr
Demokrati och utbildning; John Dewey; 1999
-38%
5+ säljare
av John Dewey (1999)
149 kr
Nypris: 237 kr
Demokratimodeller; David Held; 1997
-47%
5+ säljare
av David Held (1997)
129 kr
Nypris: 243 kr
Medierna och moderniteten; John B. Thompson; 2001
-33%
5+ säljare
av John B. Thompson (2001)
145 kr
Nypris: 216 kr
Konsumtionsliv; Zygmunt Bauman; 2008
-20%
5+ säljare
Konsumtionsliv Upplaga 1
av Zygmunt Bauman (2008)
169 kr
Nypris: 210 kr
Det etiska kravet; K E Lögstrup; 1994
-34%
1 säljare
av K E Lögstrup (1994)
139 kr
Nypris: 210 kr
Konvergenskulturen; Henry Jenkins; 2012
5+ säljare
av Henry Jenkins (2012)
149 kr
Lyrikens liv; Christian Refsum, Arne Melberg, Christian Janss; 2004
-33%
5+ säljare
av Christian Refsum, Arne Melberg, Christian Janss (2004)
159 kr
Nypris: 237 kr