Förlag Wolters Kluwer

På denna sida har vi samlat alla böcker som är utgivna av förlaget Wolters Kluwer. Förlaget har sitt huvudsäte i Göteborg.
Sveriges Rikes Lag 2017; Johan Munck; 2017
5+ säljare
av Johan Munck (2017)
239 kr
Svensk juridik; Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman; 2017
5+ säljare
Svensk juridik Upplaga 1
av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson m.fl. (2017)
149 kr
Nursing Research; Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck; 2017
5+ säljare
Nursing Research Upplaga 10
av Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck (2017)
119 kr
Introduktion till straffrätten; Suzanne Wennberg; 2017
5+ säljare
av Suzanne Wennberg (2017)
85 kr
Avtalsrätten : en introduktion; Christina Ramberg, Jan Ramberg; 2017
5+ säljare
av Christina Ramberg, Jan Ramberg (2017)
85 kr
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder; Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel; 2017
5+ säljare
av Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman m.fl. (2017)
175 kr
Fastighetsmäklaren : en vägledning; Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg; 2016
5+ säljare
av Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg (2016)
100 kr
Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud; 2017
4 säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2017)
365 kr
Nursing Research; Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano; 2011
5+ säljare
av Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano (2011)
119 kr
Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs; Lars Heuman; 2017
-34%
5+ säljare
av Lars Heuman (2017)
149 kr
Nypris: 225 kr
Essentials of Nursing Research; Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano; 2013
5+ säljare
av Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano (2013)
239 kr
Fastighetsmäklarlagen : en kommentar; Magnus Melin; 2017
-67%
5+ säljare
av Magnus Melin (2017)
239 kr
Nypris: 724 kr
Arbetsrätten : en introduktion; Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe; 2016
5+ säljare
av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe (2016)
95 kr
Mänskliga rättigheter : en introduktion; David I. Fisher; 2017
5+ säljare
av David I. Fisher (2017)
75 kr
Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman; Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius; 2016
5+ säljare
av Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius (2016)
85 kr
Sekretess : handbok för socialtjänsten; Lars Clevesköld, Anders Thunved; 2015
5+ säljare
av Lars Clevesköld, Anders Thunved (2015)
89 kr
Svensk aktiebolagsrätt; Torsten Sandström; 2017
5+ säljare
av Torsten Sandström (2017)
145 kr
Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt; Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder; 2017
-36%
5+ säljare
av Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder (2017)
85 kr
Nypris: 131 kr
Arbetslagstiftning 2017 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017; Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti del Sante; 2017
5+ säljare
av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti del Sante (2017)
109 kr
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017; Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved; 2017
-83%
5+ säljare
av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved (2017)
110 kr
Nypris: 647 kr
Diskrimineringslagen; Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach, Naiti del Sante; 2013
5+ säljare
av Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach m.fl. (2013)
115 kr
Motor Control; Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie Hines; 2011
5+ säljare
Motor Control Upplaga 4
av Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie Hines (2011)
195 kr
Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.; Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg; 2017
5+ säljare
av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg (2017)
119 kr
Skatteprocessen; Karin Almgren, Börje Leidhammar; 2016
5+ säljare
Skatteprocessen Upplaga 3
av Karin Almgren, Börje Leidhammar (2016)
199 kr