Villkor för Studentapan.se

1.Introduktion

Studentapan.se (Studentapan AB org. nr 556896-3556), Studentapan.se, är en elektronisk mötes- och marknadsplats där medlemmar kan köpa och sälja studiematerial (Tillgång till PDF-dokument) och kurslitteratur (Böcker) från andra medlemmar.

Det är endast privatpersoner som har tillåtelse att handla och sälja på Studentapan.se. Som marknadsplats säljer Studentapan.se inga av de listade produkterna på hemsidan. Det aktuella kontraktet sker mellan köpare och säljare.

Detta avtal är begränsat till att gälla hemsidan Studentapan.se.

1.1 Definitioner

Köpare – Medlemmar som köper tillgång till digitalt studiematerial eller begagnad kurslitteratur av andra medlemmar.

Säljare – Medlemmar som säljer digitalt studiematerial eller begagnad kurslitteratur.

Kurslitteratur – Fysisk Bok/böcker

Studiehjälpmedel/studiematerial – Digitala; Anteckningar, sammanfattningar, mattelösningar, instuderingsfrågor och övrigt studiematerial uppladdade i PDF-format.

Klassisk annonsering – Säljaren lägger upp en helt kostnadsfri annons om att en kurslitteratur säljs. Köpare kontaktar sedan säljaren och all betalning och kontakt sker utanför Studentapan.se. Vi tar ingen del i vare sig betalning eller leverans.

Studentapans trygghetstjänst – Säljaren kan välja att sälja sin bok via vår trygghetstjänst. Då sker betalning mellan köparen och säljaren via vår plattform och det sätts vissa krav på säljare och köpare som finns beskrivet nedan. Vi har endast en del vid betalning men inte vid leverans.

1.2 Privat Policy

När du lägger din beställning via oss till säljare uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Studentapan AB är personuppgiftsansvarig. Villkoren under denna punkt gäller enbart dem som registrerar sig som medlem på Studentapan.se. Behandling av personuppgifterna utförs i syfte att kunna fullgöra Studentapans åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används också för att tillhandahålla dig kundanpassad information samt i övrigt marknadsföringssyfte. Studentapan.se har rätt att behandla adekvata personuppgifter för att fullfölja de tjänster du beställt av Studentapan.se utan särskilt samtycke. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utlämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av uppgifter. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att Studentapan AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående. Registrering som användare gäller tills vidare. Uppgifterna kommer att sparas tills dess att du raderar ditt konto eller meddelar Studentapan att uppgifterna ska raderas. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss i enlighet med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

1.3 Användandet av Studentapan.se

Genom användandet av Studentapan.se och dess tjänster samt kringtjänster ska du inte:

• Bryta mot några lagar, tredje parts rättighet eller vår policy;
• Lägga upp innehåll eller produkter i missvisande kategori;
• Använda Studentapan.se om du inte har rättighet enligt laglig mening att ingå kontrakt;
• På något sätt olovligen manipulera vår hemsida;
• Posta felaktiga, missvisande eller på något sätt kränkande kommentarer;
• Posta spam eller reklam i kommentarerna;
• Överlåta ditt scholaris-konto till annan part utan vår tillåtelse;
• Distribuera virus eller annan teknologi som kan skada scholaris intresse eller dess användare;
• Kopiera, ändra eller föra vidare rättigheter eller innehåll från scholaris hemsida;
• Samla in information om andra användare utan deras tillåtelse.

1.4 Medlemskap

Att bli medlem på Studentapan.se är kostnadsfritt. Men för att bli medlem behöver du fylla i information om dig själv. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna bli medlem och för att t ex kunna göra köp. Vi tycker att det är viktigt att du som användare ska känna dig trygg med att använda Studentapan.se. Vi vill därför informera om hur vi hanterar dina uppgifter. Genom att du blir medlem hos oss accepterar du att vi behandlar dina uppgifter. Vi ger i regel inte ut information om enstaka användare till tredje part. Vi kan använda dina uppgifter för att anpassa annonser.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Som medlem kan du kostnadsfritt begära information om dina personuppgifter och när som helst återkalla lämnat samtycke. Detta gör du genom att skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

Studentapan AB
Böksholm Herrgård
360 42 BRAÅS

Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter på “Mitt konto” på vår hemsida. Observera att det är bara tillåtet med ett konto per person. Studentapan.se äger rätt att när som helst stänga ned ditt konto utan att meddela i förväg.

Du garanterar att inte lämna ut dina inloggningsuppgifter vidare till tredje part eller låta tredje part använda ditt konto. Det är ditt ansvar att informationen som du lämnar är korrekt.

1.5 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska vi informera vårt användande av så kallade cookies. Studentapan.se använder sig liksom många andra hemsidor av cookies för att göra upplevelsen bättre för dig. Enligt Post- och telestyrelsen är en cookie: ”en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.” Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den.

Syftet med att vårt användande av cookies är att förbättra upplevelsen för dig genom att t ex webbplatsen kommer ihåg vem du är. Den hjälper oss också att få statistik över vilka sidor som besöks på hemsidan för att på så sätt kunna förbättra hemsidan.

1.6 Ändringar

Vi har rätt att uppdatera och ändra villkoren i detta avtal. Det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad. Är du existerande medlem blir du bunden av de ändrade villkoren efter utgången av 30 dagar efter att de nya villkoren finns på Studentapan.se.

1.7 Överlåtelser

Vi har rätt att överlåta detta användaravtal mellan oss och dig inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Vid överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Studentapan.se. Vid överlåtelse till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

En Medlem kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje part.

2. Beställning, betalning och leverans av studiematerial och kurslitteratur

Alla priser på Studentapan.se är inklusive moms. Momsen har beräknats på summan som Studentapan.se tar ut i transaktionsavgift gentemot säljare (se paragraf ”Avgifter till Studentapan.se”)

Betalning sker via tredjeparts betalsystem (Payson eller Paypal).

Alla beställningar är bindande.

OBS: Alla beställningar och köp som genomförs sker mellan privatpersoner med Studentapan.se:s tjänst för att förenkla köp och försäljning mellan privatpersoner.

2.1 Studiehjälpmedel (Digitalt)

Allt studiematerial finns beskrivet innan köp sker. Användaren är skyldig att ta till sig denna information innan ingående av köpkontrakt mellan köpare och säljare. Studentapan.se tar inget ansvar för funktionalitet av tjänsten på enskilda datorer. Användaren ansvarar själv för att mjukvaran för att hantera tjänsten finns installerad på datorn, eller att möjligheten att hantera tjänsten finns. Om du är osäker testa en produkt som är gratis.

När du köper eller visar studiematerial garanterar du att inte överlåta det till tredjepart genom t ex kopiering eller vidareutlämning av dina inloggningsuppgifter.

2.1.1 Betalning- och leveransprocess

1. Avtal om köp ingås mellan två medlemmar som agerar köpare respektive säljare.
2. Debitering av köparen utförs via tredjeparts betalsystem (Payson eller Paypal) när köparen har godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt via det valda betalsättet. Pengarna överförs sedan till Studentapan.se som i sin tur överför dem till säljaren (minus eventuella transaktionsavgifter)
3. Studiematerialet levereras elektroniskt till köparens konto på Studentapan. Där tillgång till det köpta studiematerialet endast är via Studentapan.se. Köpt studiematerial kan varken sparas ned till dator eller skrivas ut och kan endast öppnas i Studentapans läsare för studiematerial.
4. Studiematerial är tillgängligt i 3 månader på köparens Studentapan-konto. Efter 3 månader upphör tillgången till studiematerialet.

2.1.2 Ångerrätt, reklamation och öppet köp

Studentapan.se kan inte garantera att beskrivningen stämmer överens med studiematerialet eller kvaliteten av studiematerialet. Det är säljarens ansvar att beskrivning stämmer överens med studiematerialet.

Studentapan.se erbjuder ingen ångerätt, reklamation eller öppet köp eftersom Studentapan.se endast är en marknadsplats för privatpersoner. Vid köp gäller köplagen som gäller köp mellan privatpersoner.

2.2 Kurslitteratur som köps eller säljs via vår trygghetstjänsten

All kurslitteratur finns beskrivet innan köp sker. Användaren är skyldig att ta till sig denna information innan varje köp.

OBS: Studentapan.se har ingen part i genomförandet av leveransen av kurslitteratur.

Vid ”klassisk annonsering”

2.2.1 Betalning- och leveransprocess

1. Avtal om köp ingås mellan två medlemmar som agerar köpare respektive säljare.
2. Debitering av köparen utförs via tredjepart betalsystem (DIBS, Payson eller Paypal) när köparen har godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt via det valda betalsättet. Pengarna överförs till Studentapan.se och sedan till säljaren (minus transaktionskostnader) när boken har mottagits och godkänts.
3. Säljaren får omedelbart en bekräftelse om att köpet har genomförts.
4. Säljaren ska skicka boken inom den tid som säljaren angav i villkoren.

Det är köparens ansvar att vid mottagandet inspektera boken så att den stämmer överens med annonsen. Om boken inte stämmer överens med annonsen eller om boken inte har levererats ska detta rapporteras via Studentapan.se och sedan framföras till säljaren inom 7 dagar efter att säljaren uppdaterade status till ”skickat”.

2.2.2 Ångerrätt, retur och öppet köp

Studentapan.se kan inte garantera att beskrivningen stämmer överens med boken. Det är säljarens ansvar att beskrivning stämmer överens med boken.

Studentapan.se erbjuder ingen ångerätt, reklamation eller öppet köp eftersom scholaris endast är en marknadsplats för privatpersoner. Vid köp gäller köplagen som gäller köp mellan privatpersoner.

2. Avgifter till Studentapan.se

2.1 Som köpare betalar du inga avgifter till Studentapan.se. Du betalar endast för studiematerialet eller kurslitteraturen.

2.1 Som säljaren utgår en transaktionsavgift vid försäljning av studiematerial eller kurslitteratur. Transaktionsavgiften baseras på den totala försäljningssumman och tas ut när pengarna överförs till ditt scholaris-konto. Mer information finns nedan under respektive paragraf för studiematerial och kurslitteratur.

3. Försäljningsvillkor för Studentapan.se

3.1. Uppladdning och försäljning av studiematerial

3.1.1 Genom Studentapan.se kan du som medlem ladda upp digitalt studiematerial. Detta studiematerial kan köpas eller användas av andra medlemmar för eller utan betalning. På ditt konto på Studentapan.se kan du följa vad du säljer och hur mycket du tjänar. Hur du laddar upp ditt studiematerial finns beskrivet på hemsidan. Studentapan.se har inget inflytande eller medverkan i vad ditt studiematerial innehåller.

3.1.2 Det är möjligt att som säljare erbjuda att sälja studiematerial mot betalning. Priset för studiematerialet väljer säljaren och kan antingen vara 15 kr, 30 kr eller 45 kr. Som säljare ingår du avtal direkt med köparen som ges tillgång till ditt studiematerial under 3 månader. Studentapan.se har ingen part i avtal mellan köpare och säljare. Studentapan.se agerar endast förmedlare genom att erbjuda en marknadsplats där användare tillåts ladda upp studiematerial mot betalning.

3.1.3 All betalning från köpare sker via tredjeparts betalsystem (Payson eller Paypal) eller med innestående pengar på medlemmens scholaris-konto. All betalning överförs från dessa betalsystem till Studentapan.se som delar upp betalning till respektive säljare som har sålt studiematerial.

3.1.4 Av betalning som utgår till säljare dras en transaktionskostnad (våra avgifter). När du laddar upp studiematerial kan du se aktuell transaktionskostnad per såld studiematerial.

3.1.5 Studentapan.se:s data över dina intjänade pengar anses vara korrekta såtillvidare att du kan bevisa motsatsen.

3.1.6 Utbetalning av säljarens intjänade pengar kan ske närsomhelst till säljarens bankkonto. Vid utbetalningar under 100 kr tillkommer det en administrativ avgift på 15 kr.

3.1.7 Det är säljarens ansvar att betala eventuella skatter på intjänade pengar via Studentapan.se.

3.1.8 Studentapan.se erhåller rätten att visa sidexempel ur ditt studiematerial innan det köps.

3.1.9 Studentapan.se innehar rätten att visa annonser i samband med ditt studiematerial. Detta sker genom en automatisk process.

3.1.10 Studentapan.se innehar rätten att konvertera ditt uppladdade studiematerial till annat format. Studentapan.se innehar dessutom rätten att infoga ett vattenmärke i ditt studiematerial med Studentapan.se:s logga.

3.1.11 Som säljaren behåller du den fulla äganderätten över ditt studiematerial. Men när du laddar upp studiematerial garanterar du att:

• Du äger alla nödvändiga rättigheter som krävs för att publicera ditt studiematerial eller har tillåtelse att publicera av upphovsmannen.
• Studiematerialet bryter inte mot några lagar eller kan på annat sätt vara stötande.
• Tredje parts rätt bryts inte.
• Du är utan förbehåll skyldig att på egen hand ersätta eventuella krav på betalning från tredje part som är relaterat till din uppladdning och publicering av studiematerialet.
• Alla kostnader/skadestånd eller skada från tredje man som påtvingas Studentapan.se i samband med publicering av ditt studiematerial kommer i sin helhet att överföras till dig.

Genom detta avtal godkänner du ovanstående. Du kan när som helst upphöra med försäljningen eller publiceringen av ditt studiematerial under ditt konto på Studentapan.se.

3.2 Försäljning av kurslitteratur via vår trygghetstjänst

3.2.1Genom Studentapan.se kan du som medlem lägga ut kurslitteratur till försäljning. Andra medlemmar kan köpa din kurslitteratur. Studentapan.se håller i pengarna för ett köp tills både köpare och säljare är nöjda. Studentapan.se agerar som en neutral part som ser till att köpet genomförs tryggt.

3.2.2 Som säljare anger du priset för kurslitteraturen och frakten, priset kan väljas helt fritt. Som säljare ingår du avtal direkt med köparen som du ska skicka kurslitteraturen till.

3.2.3 Studentapan.se har ingen part i genomförandet av beställning mellan köpare och säljare. Studentapan.se agerar endast förmedlare genom att erbjuda en marknadsplats där användare tillåts ladda upp kurslitteratur till försäljning.

3.2.4 När du lägger ut din bok för försäljning gäller följande:

• Du garanterar att beskrivningen stämmer överens med boken.
• Du garanterar att du kommer att genomföra försäljningen.
• Du garanterar att du kommer att skicka boken enligt villkoren eller på annat bättre sätt som gagnar köparen.

3.2.4 Om ovanstående inte följs kan Studentapan.se ta ut en straffavgift om max 100 % av bokens annonserade pris. Köparen har dessutom rätt att kontrollera boken vid leverans och om boken inte stämmer med beskrivningen skicka tillbaka boken och få tillbaka den betalda summan.

3.2.5 Du kan när som helst ta bort en upplagd annons fram till att någon genomför en betalning av boken.

3.2.6 Allt betalning från köpare sker via tredjeparts betalsystem (Payson eller Paypal) eller med innestående pengar på medlemmens Studentapan-konto. All betalning överförs från dessa betalsystem till Studentapan.se som delar upp betalning till respektive säljare som har sålt kurslitteratur.

3.2.7 Av betalning som utgår till säljare dras en transaktionskostnad (våra avgifter). När du lägger ut kurslitteratur för försäljning kan du se aktuell transaktionskostnad vid genomförd försäljning. OBS: transaktionskostnaden tas endast ut vid genomförd försäljning.

3.2.8Studentapan.se:s data över dina intjänade pengar anses vara korrekta såtillvidare att du kan bevisa motsatsen.

3.2.9 Utbetalning av säljarens intjänade pengar kan ske närsomhelst till säljarens bankkonto. Vid utbetalningar under 100 kr tillkommer det en administrativ avgift på 15 kr.

3.2.10 Det är säljarens ansvar att betala eventuella skatter på intjänade pengar via Studentapan.se.

3.3 Försäljning av kurslitteratur via klassisk annonsering

Studentapan.se fungerar endast i detta fall som en förmedling av kurslitteratur litteratur där säljare och köpare fritt kan lägga in annonser i vår databas för allmän publicering. Avslut ansvarar köpare och säljare för, Studentapan AB kan ej påta sig något ansvar för att detta avslut sker tillfredställande för köpare och säljare. Våra rekommendationer är att i så stor utsträckning som möjligt kontrollera trovärdigheten hos motparten samt att använda sig av de tjänster som finns tillgängliga för att garantera betalning samt leverans.

4. Studentrabatter

4.1. Varumärken

Studentapan.se gör inte anspråk på att äga några av leverantörernas, tillverkarnas eller återförsäljarnas varumärken vars produkter är listade på Studentapan.se. Det gäller även andra publicister eller publikationers varumärken på denna webbplats.

4.2 Verifierad student krävs för studentrabatt

Du har endast rätt att ta del av studentrabatt om du kan verifiera att du är student. Om du tar del av dessa studentrabatter utan att vara student kan du komma att behöva betala tillbaka rabattsumman. Det är inte heller tillåtet att på något sätt sprida vidare rabattkoder.

5. Tvister och gällande lag

Parterna skall använda bästa ansträngningar för att förlika tvister genom förlikningsförhandlingar.

I den mån tvist inte lett till överenskommelse enligt ovan skall den med anledning av tolkning eller tillämpning avgöras efter svensk lag och av svensk domstol.

6. Ansvarsbegränsning

Studentapan.se ansvarar inte för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, eller merarbete som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot användaren av våra tjänster kan således aldrig bli större än den avgift som erlagts för tjänstens nyttjande. Studentapan.se är befriat från ansvar om företaget förhindras utföra sina åtaganden till följd av händelse utanför företagets kontroll, t.ex. vid arbetskonflikt, tekniska problem, brand, myndighetsbestämmelser, krig eller om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar verksamheten, eller annan oförutsedd händelse.

Som ägare av webbplatsen Studentapan.se har Studentapan AB rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Studentapan AB har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed. Studentapan AB kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Studentapan AB kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Studentapan AB har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentapan AB inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Studentapan AB kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Studentapan.se. Informationen på Studentapan.se är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras inom Studentapan.se och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du gör en beställning. Studentapan.se:s har rätt att skicka information om Studentapan.se och från Studentapan.se:s samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt samt via post. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor. Studentapan AB äger även rätt att överlåta dina uppgifter till annat koncernbolag om dessa kan erbjuda dig ytterligare tjänster och förmåner. Studentapan.se kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentapan.se. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: [email protected]

7. Företagsinformation

Studentapan.se ägs och drivs av Studentapan AB (org: 556896-3556).

Studentapan AB
Långa gatan 50A
352 59 Växjö
Sverige

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.Studentapan.se