Villkor för Studentapan

1 Introduktion

Studentapan (Studentapan AB org. nr 556896-3556), Studentapan, är en elektronisk mötes- och marknadsplats där medlemmar kan köpa och sälja studiematerial (Tillgång till PDF-dokument) och kurslitteratur (Böcker) från andra medlemmar.

Det är endast privatpersoner som har tillåtelse att handla och sälja på Studentapan. Som marknadsplats säljer Studentapan inga av de listade produkterna på hemsidan. Det aktuella kontraktet sker mellan köpare och säljare.

Detta avtal är begränsat till att gälla hemsidan Studentapan.

1.1 Definitioner

Köpare – Medlemmar som köper tillgång till digitalt studiematerial eller begagnad kurslitteratur av andra medlemmar.

Säljare – Medlemmar som säljer digitalt studiematerial eller begagnad kurslitteratur.

Kurslitteratur – Fysisk Bok/böcker

Studiehjälpmedel/studiematerial – Digitala; Anteckningar, sammanfattningar, mattelösningar, instuderingsfrågor och övrigt studiematerial uppladdade i PDF-format.

Klassisk annonsering – Säljaren lägger upp en helt kostnadsfri annons om att en kurslitteratur säljs. Köpare kontaktar sedan säljaren och all betalning och kontakt sker utanför Studentapan. Vi tar ingen del i vare sig betalning eller leverans.

Studentapans trygghetstjänst – Säljaren kan välja att sälja sin bok via vår trygghetstjänst. Då sker betalning mellan köparen och säljaren via vår plattform och det sätts vissa krav på säljare och köpare som finns beskrivet nedan. Vi har endast en del vid betalning men inte vid leverans.

1.2 Användandet av Studentapan

Genom användandet av Studentapan och dess tjänster samt kringtjänster ska du inte:

 • Bryta mot några lagar, tredje parts rättighet eller vår policy;
 • Lägga upp innehåll eller produkter i missvisande kategori;
 • Använda Studentapan om du inte har rättighet enligt laglig mening att ingå kontrakt;
 • På något sätt olovligen manipulera vår hemsida;
 • Posta felaktiga, missvisande eller på något sätt kränkande kommentarer;
 • Posta spam eller reklam i kommentarerna;
 • överlåta ditt Studentapan-konto till annan part utan vår tillåtelse;
 • Distribuera virus eller annan teknologi som kan skada Studentapan intresse eller dess användare;
 • Kopiera, ändra eller föra vidare rättigheter eller innehåll från Studentapan hemsida;
 • Samla in information om andra användare utan deras tillåtelse.

Observera att det är bara tillåtet med ett konto per person. Studentapan äger rätt att när som helst stänga ned ditt konto utan att meddela i förväg.

Du garanterar att inte lämna ut dina inloggningsuppgifter vidare till tredje part eller låta tredje part använda ditt konto. Det är ditt ansvar att informationen som du lämnar är korrekt.

1.3 ändringar

Studentapan har rätt att uppdatera och ändra villkoren i detta avtal. Det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad. är du existerande medlem blir du bunden av de ändrade villkoren efter utgången av 30 dagar från att de nya villkoren finns på Studentapan.

Du kan anmäla att bli meddelad vid avtalsändringar genom att mejla [email protected]

1.4 överlåtelser

Vi har rätt att överlåta detta användaravtal mellan oss och dig inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Vid överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Studentapan. Vid överlåtelse till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

En Medlem kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje part.

2 Datahantering

2.1 Privat policy

När du lägger en beställning/skapar ett konto/säljer kursböcker/säljer studiematerial/verifierar din som student så uppger du dina personuppgifter. I samband med någon av dessa aktioner godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet.

Behandling av personuppgifterna utförs i syfte att kunna fullgöra Studentapans åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med EUs General Data Protection Regulation (GDPR).

Uppgifterna används också för att tillhandahålla dig kundanpassad information samt i övrigt marknadsföringssyfte. Studentapan har rätt att behandla adekvata personuppgifter för att fullfölja de tjänster du beställt av Studentapan utan särskilt samtycke. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utlämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av uppgifter.

Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter på “Mitt konto” på vår hemsida.

I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att Studentapan AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med denna paragraf. Registrering som användare gäller tills vidare. Uppgifterna kommer att sparas tills dess att du raderar ditt konto eller meddelar Studentapan att uppgifterna ska raderas.

2.1.1 återkalla samtycke, bli glömd eller begära ut information

Som medlem kan du kostnadsfritt begära information om dina personuppgifter och när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära ut en fil med all information som vi har sparat om dig samt begära att “bli glömd”.

Detta gör du genom att skicka ett mejl till [email protected]. Notera att din begäran behöver komma från samma mejladress som du använde vid din registrering.

2.1.2 Ansvar för dina personuppgifter

Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss i enlighet med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Philip Axelsson på Studentapan är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas genom [email protected].

2.2 Cookies

Denna webbplats tar din integritet på mycket stort allvar och vi vill ge dig en mer fullständig bild av cookies. Vi vill också hjälpa dig att fatta informerade beslut kring användningen av cookies på denna webbplats.

Precis som de flesta andra webbplatser använder även denna webbplats cookies för att bland annat förbättra din upplevelse, tillhandahålla anpassning och möjliggöra användbara funktioner.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

Genom att använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies enligt denna policy om cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies, se mer nedan om detta. Om du avaktiverar cookies som vi använder kan detta påverka din upplevelse av webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna cookie policy och vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar policyn.

Vi har ansträngt oss till det yttersta för att detta ska vara en uppdaterad cookie policy där vi öppet presenterar syftet av varje cookie som just nu används. Trots detta kan det inträffa att policyn inte är komplett eller helt uppdaterad. Om du vill ha bekräftelse på vilka cookies som används av oss en viss dag, kan du kontakta oss.

2.2.1 Vad är cookies?

Cookies är textsträngar med information som laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta (alla här benämnda “Dator”) när du besöker en webbplats. Din webbläsare skickar sedan tillbaka dessa cookies till den ursprungliga webbplatsen varje gång du besöker den, eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies.

Cookies är många gånger nödvändiga och kan användas i många olika syften. De kan bl.a. göra att du kan navigera mellan sidor mer effektivt, komma ihåg dina preferenser och förbättra interaktionen mellan dig och webbplatsen. Ibland används cookies för att se till att den reklam du ser online är relevant för dig och dina intressen.

Fler exempel på hur cookies används:

 • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (Upplösning, språk etc.).
 • Koppla på kryptering av överföring på Internet av känslig information.
 • Koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen eller annonsnätverken.
 • Samla information om användares beteende för att anpassa och begränsa innehållet samt reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

Cookies kan sättas (placeras) av antingen den webbplats du besöker (“första parts cookies”) eller av tredje parts webbplatser som har innehåll på den webbplats du besöker (“tredje parts cookies”).

Det finns två olika typer av cookies; Sessionsbaserade cookies och permanenta cookies. Sessionscookies är tillfälliga cookies som finns kvar på din enhet tills det att du lämnar webbplatsen.

En permanent cookie finns kvar på din enhet mycket längre, eller tills du raderar den manuellt. Hur länge denna cookie finns kvar på din enhet beror på “livslängden” av den specifika cookien och dina webbläsarinställningar.

Syftet med cookies som används på denna webbplats kan placeras i en av fyra kategorier baserade på den International Chamber of Commerce (ICC) guide för cookie kategorier: Absolut nödvändigt, Prestanda/analytiska, Funktionella och Inriktning. Se nedan vilken typ av cookies som används på denna webbplats.

2.2.2 är cookies skadliga?

Nej, cookies är inte skadliga. Cookies är endast en textfil, de är inte program och de kan inte användas för att utföra kommandon på din dator eller webbläsare. Trots att cookies har fått ett dåligt rykte är det viktigt att komma ihåg:

 • Cookies kan inte innehålla virus.
 • Cookies kan inte komma åt eller läsa din hårddisk.
 • Cookies kan inte komma åt din personliga information (T ex mejladress).
 • Cookies kan inte skicka mejl eller utföra någon funktion på din dator.

även om cookies inte är skadliga har du möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra användningen av cookies.

2.2.3 Information om cookies på Studentapan

Vi använder sessionsbaserade cookies

En sessionscookie (även kallad temporär cookie) gör att vi kan länka dina handlingar under en session. En session i webbläsaren startar när du öppnar webbläsaren och avslutas när du stänger den. Sessionscookies lagras alltså endast tillfälligt i din dators minne under tiden som du besöker vår webbplats. När du har stängt din webbläsare efter ditt besök hos oss raderas våra sessionscookies.

T ex om inte sessionscookies hade använts på en e-handelssida så hade tillagda produkter i varukorgen försvunnit när du navigerar runt på hemsidan.

Vi använder permanenta cookies

En permanent cookie (även kallad beständig cookie) finns kvar i din webbläsares minne under begränsad tidsperiod och som aktiveras varje gång du besöker webbplatsen som skapade denna cookie. Den sparas alltså i din webbläsares minne tills giltighetstiden har gått ut eller tills du raderar den manuellt.

Hur länge en permanent cookie finns kvar i din webbläsares minne beror på cookiens livslängd (Inställd av cookiens utfärdare) och dina webbläsarinställningar.

2.2.4 Vad är syftet med våra cookies?

Cookies som är absolut nödvändiga

Cookies av det här slaget är viktiga för att vår webbplats ska fungera. De möjliggör bland annat navigering på webbplatsen och andra grundläggande funktioner.

De kan till exempel komma ihåg vad du tidigare har gjort på sidan (t.ex. skrivit in en text) under en session. Dessa cookies samlar inte information om dig för profilering eller riktade marknadsföringssyften.

Dessa cookies är alltså avgörande för din upplevelse av vår webbplats. Denna typ av cookies kan därför inte inaktiveras med hjälp av inställningarna i din webbläsare.

Cookies för prestanda och analys

Cookies av det här slaget visar hur våra besökare interagerar med webbplatsen genom att bland annat tillhandahålla information om områden som har besökts, tiden besökaren spenderade på hemsidan och problem som kan ha uppstått.

Dessa cookies samlar inte information om dig för profilering eller riktade marknadsföringssyften. All information samlas in och sammanställs anonymt.

Syftet är endast att förbättra hur webbplatsen fungerar. Utan dessa cookies kan vi inte veta hur vår hemsida fungerar och göra relevanta förbättringar som kan bidra till att förbättra din upplevelse när du använder våra onlinetjänster.

Cookies för funktionalitet

Cookies av det här slaget tillåter vår hemsida att bland annat komma ihåg val som du gjort. Det skulle kunna vara ditt användarnamn, språk eller vilken region du tillhör. Syftet är att skapa en mer personlig och skräddarsydd upplevelse.

Dessa cookies kan också användas för komma ihåg anpassningsändringar du gör (t.ex text storlek eller teckensnitt). De kan även användas för att tillhandahålla tjänster som du har begärt, till exempel att kolla på en video eller kommentera på en sida med hjälp av sociala verktyg.

Informationen som dessa cookies samlar in kan inkludera uppgifter (Endast uppgifter som du har angivet på vår webbplats) som kan identifiera dig som användare. Men de kan inte på något sätt spåra din aktivitet på andra externa webbplatser eller samla in annan information utanför vår webbplats.

Utan dessa cookies kan inte vår webbplats komma ihåg valen du tidigare har gjort. De möjliggör att vi kan göra din webbupplevelse mer personlig och anpassad för just dig.

Om du inte godkänner cookies av det här slaget kan det påverka prestandan och funktionerna på hemsidan och kan komma att begränsa tillgången till innehållet på den.

Cookies för intressebaserad marknadsföring

Dessa cookies används för att leverera reklam som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används även för att begränsa antalet gånger en reklam visas och hjälper till att mäta hur effektiv en reklamkampanj är. De placeras vanligen av reklamnätverk med tillåtelse av webbplatsens operatör.

De flesta av dessa cookies spårar användare genom deras IP-adressser. Dessa cookies kan komma att samla in information som kan identifiera dig. även om dessa cookies kan spåra dina besök till andra webbplatser så vet de oftast inte vem du är.

För mer information om beteendestyrda reklamcookies och integritet online, se den guide som har producerats av reklambranschen online på www.youronlinechoices.com.

Att ta bort dessa cookies kommer inte att hindra att annonser visas online för dig. Däremot kommer det innebär att annonser du ser online kan vara mindre relevanta för dig och dina intressen.

Du kan hantera inställningarna för många av denna typ av cookies på följande sidor:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices/

2.2.5 Vilka tredjepartscookies används på denna webbplats?

När du besöker denna webbplats kan du komma att ta emot cookies från tredje part. Vi strävar efter att presentera dessa cookies och syftet med varför de används nedan. Mer information om cookies från dessa tredje parter kan finnas på den aktuella tredje partens hemsida:

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google, Inc. (http://www.google.com/analytics/). Google Analytics sätter cookies för att utvärdera våra onlinetjänster och våra mobilappar och ge oss rapporter om hur dessa används. Vi använder även Google Analytics för att experimentera med innehållet så att vi kan testa och förbättra våra webbplatser. Google Analytics använder både temporära och permanenta cookies. Dessa permanenta cookies har vanligen en livslängd på mellan sex månader och två år.

Namnen på cookies från Analytics: _utma (Livslängd: 2 år), _utmb (Livslängd: 30 minuter), _utmc (Livslängd: Slutet på webbläsarsessionen), _utmt, _utmv (Livslängd: 2 år), _utmz (Livslängd: 6 månader), _ga, _gat, _gat_t1 (Obs! namnen på dessa kan ändras).

Google Adwords omvandlingsspårning

Google AdWords: https://support.google.com/adwords/ Vi använder Google AdWords, d.v.s. Googles plattform för marknadsföring. Google och andra tredje parter har annonser på sina hemsidor som länkar till vår Webbsida. För marknadsföringen använder sig Google av cookies för att undersöka vilket värde som skapats för AdWords-annonsörerna. Omvandlingsspårning sker när användaren klickar på en av Google utplacerad annons. När användaren besöker vissa sidor på annonsörens hemsida, kan Google och Svensk Digital Handel se att användaren klickat på annonsen och vidaresänts till den aktuella sidan. Dessa cookies är verksamma i 30 dagar och används inte för personidentifiering.

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.com/settings/ads

Namnen på cookies från Adwords: ID (Livslängd: 2 år).

Google fonts

Google fonts är en service from Google för att hantera och visa typsnitt på denna webbplats.

Läs mer här: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Zendesk

Denna webbplats använder Zendesk. Cookies från Zendesk mäter bland annat vilka frågor och svar som vårt hjälpcenter ofta tittar på. Med denna information kan vi förbättra våra produkter och vår service. Den kan även komma ihåg dina uppgifter för chatt och support.

Zendesk lämnar inte ut anonyma uppgifter till tredje part. Mer information om Zendesks cookiepolicy finns på https://www.zendesk.com/company/cookies/

Optimizely

Optimizely används bland annat för A/B-test för att förbättra funktioner på sajten.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies.

Läs mer här om cookies från Optimizely: https://www.optimizely.com/opt_out/

Facebook

Denna cookie placeras av de inlagda Facebook-knapparna, som låter dig enkelt dela intressant information från vår webbsida. Det finns även möjlighet att samla in webbläsarinformation, demografiska data och interaktionsdata.

Läs mer om Facebooks dataskyddspolicy på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies.

Youtube

Cookies från Youtube används på denna webbplats. När du ser på ett Youtube-klipp på denna webbplats så lagras det cookies från Youtube på din webbläsare. Det kan vara cookies som kommer ihåg dina inställningar.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Vimeo

Cookies från Vimeo används på denna webbplats. När du ser på ett Vimeo -klipp på denna webbplats så lagras det cookies från Vimeo på din webbläsare. Det kan vara cookies som kommer ihåg dina inställningar.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information: https://vimeo.com/cookie_policy

New Relic

En cookie som används för att öka förståelsen för hur besökaren upplever vår webbplats. Används för att mäta prestanda och svarstider på webbplatsen.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies.

Läs mer på: https://newrelic.com/privacy

Addthis

Addthis är en tredjepartstjänst som gör det möjlighet att på enkelt sätt dela information från vår webbplats till ett flertal olika sociala nätverk och tjänster.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies. http://www.addthis.com/privacy

Adroll

Adroll används i marknadsföringssyfte för att kunna visa relevanta annonser för dig. Adroll kan inte identifiera dig som person och alla data är anonym.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies. https://www.adroll.com/about/privacy

Hotjar

Vi använder analyser som tillhandahålls av Hotjar (http://www.hotjar.com/) för att bland annat få bättre förståelse för hur besökare använder vår webbplats.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies.

För mer information om cookies från Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Tradedoubler

Används för att förbättra relevansen i marknadsföring via Tradedoubler. Cookies från Tradedoubler kan även användas för att spåra transaktioner och besök.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies. http://www.tradedoubler.com/se-sv/personuppgiftspolicy/

Adtraction

Används för att förbättra relevansen i marknadsföring via Adtraction. Cookies från Adtraction kan även användas för att spåra transaktioner och besök.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies. https://adtraction.com/sv/privacy

Zanox

Används för att förbättra relevansen i marknadsföring via Zanox. Cookies från Zanox kan även användas för att spåra transaktioner och besök.

Ett antal cookies med olika utgångsdatum. Kolla deras dataskyddspolicy för mer information om specifika cookies. http://www.zanox.com/gb/about-zanox/privacy/

Moz

Moz är ett verktyg för att bland annat registrera besökare till nyhetsbrev. Det kan även användas för att visa bilder och text. Via Moz kan data samlas in om dig men endast data som du själv har valt att lämna som till exempel mejladress och namn. Moz använder Cookies för att till exempel styra hur ofta en viss bild/text ska visas och för att kunna avgöra om du redan har registrerat dig för nyhetsbrev.

Läs mer om deras privacy policy här: https://moz.com/privacy-policy

3 Beställning, betalning och leverans av studiematerial och kurslitteratur

Alla priser på Studentapan är inklusive moms. Momsen har beräknats på summan som Studentapan tar ut i transaktionsavgift gentemot säljare (se paragraf “Avgifter till Studentapan”)

Betalning sker via tredjeparts betalsystem (Stripe).

Alla beställningar är bindande.

OBS: Alla beställningar och köp som genomförs sker mellan privatpersoner med Studentapan:s tjänst för att förenkla köp och försäljning mellan privatpersoner.

3.1 Studiehjälpmedel (Digitalt)

Allt studiematerial finns beskrivet innan köp sker. Användaren är skyldig att ta till sig denna information innan ingående av köpkontrakt mellan köpare och säljare. Studentapan tar inget ansvar för funktionalitet av tjänsten på enskilda datorer. Användaren ansvarar själv för att mjukvaran för att hantera tjänsten finns installerad på datorn, eller att möjligheten att hantera tjänsten finns. Om du är osäker testa en produkt som är gratis.

När du köper eller visar studiematerial garanterar du att inte överlåta det till tredjepart genom t ex kopiering eller vidareutlämning av dina inloggningsuppgifter.

3.1.1 Betalning- och leveransprocess

 1. Avtal om köp ingås mellan två medlemmar som agerar köpare respektive säljare.
 2. Debitering av köparen utförs via tredjeparts betalsystem (Stripe) när köparen har godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt via det valda betalsättet. Pengarna överförs sedan till Studentapan som i sin tur överför dem till säljaren (minus eventuella transaktionsavgifter)
 3. Studiematerialet levereras elektroniskt till köparens konto på Studentapan. Där tillgång till det köpta studiematerialet endast är via Studentapan. Köpt studiematerial kan varken sparas ned till dator eller skrivas ut och kan endast öppnas i Studentapans läsare för studiematerial.
 4. Studiematerial är tillgängligt i 3 månader på köparens Studentapan-konto. Efter 3 månader upphör tillgången till studiematerialet.

3.1.2 ångerrätt, reklamation och öppet köp

Studentapan kan inte garantera att beskrivningen stämmer överens med studiematerialet eller kvaliteten av studiematerialet. Det är säljarens ansvar att beskrivning stämmer överens med studiematerialet.

Studentapan erbjuder ingen ångerätt, reklamation eller öppet köp eftersom Studentapan endast är en marknadsplats för privatpersoner. Vid köp gäller köplagen som gäller köp mellan privatpersoner.

3.2 Kurslitteratur som köps eller säljs via vår trygghetstjänsten

All kurslitteratur finns beskrivet innan köp sker. Användaren är skyldig att ta till sig denna information innan varje köp.

OBS: Studentapan har ingen part i genomförandet av leveransen av kurslitteratur.

Vid “klassisk annonsering”

3.2.1 Betalning- och leveransprocess

 1. Avtal om köp ingås mellan två medlemmar som agerar köpare respektive säljare.
 2. Debitering av köparen utförs via tredjepart betalsystem (Stripe) när köparen har godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt via det valda betalsättet. Pengarna överförs till Studentapan och sedan till säljaren (minus transaktionskostnader) när boken har mottagits och godkänts.
 3. Säljaren får omedelbart en bekräftelse om att köpet har genomförts.
 4. Säljaren ska skicka boken inom den tid som säljaren angav i villkoren.

Det är köparens ansvar att vid mottagandet inspektera boken så att den stämmer överens med annonsen. Om boken inte stämmer överens med annonsen eller om boken inte har levererats ska detta rapporteras via Studentapan och sedan framföras till säljaren inom 7 dagar efter att säljaren uppdaterade status till “skickat”.

3.2.2 ångerrätt, retur och öppet köp

Studentapan kan inte garantera att beskrivningen stämmer överens med boken. Det är säljarens ansvar att beskrivning stämmer överens med boken.

Studentapan erbjuder ingen ångerätt, reklamation eller öppet köp eftersom Studentapan endast är en marknadsplats för privatpersoner. Vid köp gäller köplagen som gäller köp mellan privatpersoner.

3.3 Avgifter till Studentapan

3.3.1 Som köpare betalar du inga avgifter till Studentapan. Du betalar endast för studiematerialet eller kurslitteraturen.

3.3.2 Som säljaren utgår en transaktionsavgift vid försäljning av studiematerial eller kurslitteratur. Transaktionsavgiften baseras på den totala försäljningssumman och tas ut när din utbetalning genomförs. Mer information finns nedan under respektive paragraf för studiematerial och kurslitteratur.

3.4 Kurslitteratur som köps eller säljs via klassisk annonsering

Studentapan fungerar endast i detta fall som en förmedling av kurslitteratur litteratur där säljare och köpare fritt kan lägga in annonser i vår databas för allmän publicering. Avslut ansvarar köpare och säljare för, Studentapan AB kan ej påta sig något ansvar för att detta avslut sker tillfredställande för köpare och säljare. Våra rekommendationer är att i så stor utsträckning som möjligt kontrollera trovärdigheten hos motparten samt att använda sig av de tjänster som finns tillgängliga för att garantera betalning samt leverans.

4 Försäljningsvillkor för Studentapan

4.1 Uppladdning och försäljning av studiematerial

4.1.1 Genom Studentapan kan du som medlem ladda upp digitalt studiematerial. Detta studiematerial kan köpas eller användas av andra medlemmar för eller utan betalning. På ditt konto på Studentapan kan du följa vad du säljer och hur mycket du tjänar. Hur du laddar upp ditt studiematerial finns beskrivet på hemsidan. Studentapan har inget inflytande eller medverkan i vad ditt studiematerial innehåller.

4.1.2 Det är möjligt att som säljare erbjuda att sälja studiematerial mot betalning. Priset för studiematerialet väljer säljaren och kan antingen vara 15 kr, 30 kr eller 45 kr. Som säljare ingår du avtal direkt med köparen som ges tillgång till ditt studiematerial under 3 månader. Studentapan har ingen part i avtal mellan köpare och säljare. Studentapan agerar endast förmedlare genom att erbjuda en marknadsplats där användare tillåts ladda upp studiematerial mot betalning.

4.1.3 All betalning från köpare sker via tredjeparts betalsystem (Stripe) eller med innestående pengar på medlemmens Studentapan-konto. All betalning överförs från dessa betalsystem till Studentapan som delar upp betalning till respektive säljare som har sålt studiematerial.

4.1.4 Av betalning som utgår till säljare dras en transaktionskostnad (våra avgifter). När du laddar upp studiematerial kan du se aktuell transaktionskostnad per såld studiematerial.

4.1.5 Studentapans data över dina intjänade pengar anses vara korrekta så till vidare att du kan bevisa motsatsen.

4.1.6 Utbetalning av säljarens intjänade pengar kan ske närsomhelst till säljarens bankkonto. Vid utbetalningar under 100 kr tillkommer det en administrativ avgift på 15 kr.

4.1.7 Det är säljarens ansvar att betala eventuella skatter på intjänade pengar via Studentapan.

4.1.8 Studentapan erhåller rätten att visa sidexempel ur ditt studiematerial innan det köps.

4.1.9 Studentapan innehar rätten att visa annonser i samband med ditt studiematerial. Detta sker genom en automatisk process.

4.1.10 Studentapan innehar rätten att konvertera ditt uppladdade studiematerial till annat format. Studentapan innehar dessutom rätten att infoga ett vattenmärke i ditt studiematerial med Studentapan:s logga.

4.1.11 Som säljaren behåller du den fulla äganderätten över ditt studiematerial. Men när du laddar upp studiematerial garanterar du att:

 • Du äger alla nödvändiga rättigheter som krävs för att publicera ditt studiematerial eller har tillåtelse att publicera av upphovsmannen.
 • Studiematerialet bryter inte mot några lagar eller kan på annat sätt vara stötande.
 • Tredje parts rätt bryts inte.
 • Du är utan förbehåll skyldig att på egen hand ersätta eventuella krav på betalning från tredje part som är relaterat till din uppladdning och publicering av studiematerialet.
 • Alla kostnader/skadestånd eller skada från tredje man som påtvingas Studentapan i samband med publicering av ditt studiematerial kommer i sin helhet att överföras till dig.

Genom detta avtal godkänner du ovanstående. Du kan när som helst upphöra med försäljningen eller publiceringen av ditt studiematerial under ditt konto på Studentapan.

4.2 Försäljning av kurslitteratur via vår trygghetstjänst

4.2.1 Genom Studentapan kan du som medlem lägga ut kurslitteratur till försäljning. Andra medlemmar kan köpa din kurslitteratur. Studentapan håller i pengarna för ett köp tills både köpare och säljare är nöjda. Studentapan agerar som en neutral part som ser till att köpet genomförs tryggt.

4.2.2 Som säljare anger du priset för kurslitteraturen och frakten, priset kan väljas helt fritt. Som säljare ingår du avtal direkt med köparen som du ska skicka kurslitteraturen till.

4.2.3 Studentapan har ingen part i genomförandet av beställning mellan köpare och säljare. Studentapan agerar endast förmedlare genom att erbjuda en marknadsplats där användare tillåts ladda upp kurslitteratur till försäljning.

4.2.4 När du lägger ut din bok för försäljning gäller följande:

 • Du garanterar att beskrivningen stämmer överens med boken.
 • Du garanterar att du kommer att genomföra försäljningen.
 • Du garanterar att du kommer att skicka boken enligt villkoren eller på annat bättre sätt som gagnar köparen.

4.2.4 Om ovanstående inte följs kan Studentapan ta ut en straffavgift om max 100 % av bokens annonserade pris. Köparen har dessutom rätt att kontrollera boken vid leverans och om boken inte stämmer med beskrivningen skicka tillbaka boken och få tillbaka den betalda summan.

4.2.5 Du kan när som helst ta bort en upplagd annons fram till att någon genomför en betalning av boken.

4.2.6 Allt betalning från köpare sker via tredjeparts betalsystem (Stripe) eller med innestående pengar på medlemmens Studentapan-konto. All betalning överförs från dessa betalsystem till Studentapan som delar upp betalning till respektive säljare som har sålt kurslitteratur.

4.2.7 Av betalning som utgår till säljare dras en transaktionskostnad (våra avgifter). När du lägger ut kurslitteratur för försäljning kan du se aktuell transaktionskostnad vid genomförd försäljning. OBS: transaktionskostnaden tas endast ut vid genomförd försäljning.

4.2.8 Studentapan data över dina intjänade pengar anses vara korrekta så till vidare att du kan bevisa motsatsen.

4.2.9 Utbetalning av säljarens intjänade pengar kan ske närsomhelst till säljarens bankkonto. Vid utbetalningar under 100 kr tillkommer det en administrativ avgift på 15 kr.

4.2.10 Det är säljarens ansvar att betala eventuella skatter på intjänade pengar via Studentapan.

4.3 Försäljning av kurslitteratur via klassisk annonsering

Studentapan fungerar endast i detta fall som en förmedling av kurslitteratur litteratur där säljare och köpare fritt kan lägga in annonser i vår databas för allmän publicering. Avslut ansvarar köpare och säljare för, Studentapan B kan ej påta sig något ansvar för att detta avslut sker tillfredställande för köpare och säljare. Våra rekommendationer är att i så stor utsträckning som möjligt kontrollera trovärdigheten hos motparten samt att använda sig av de tjänster som finns tillgängliga för att garantera betalning samt leverans.

5 Studentrabatter

5.1 Varumärken

Studentapan gör inte anspråk på att äga några av leverantörernas, tillverkarnas eller återförsäljarnas varumärken vars produkter är listade på Studentkortet.se.se. Det gäller även andra publicister eller publikationers varumärken på denna webbplats.

5.2 Verifierad student krävs för studentrabatt

Du har endast rätt att ta del av studentrabatt om du kan verifiera att du är student. Om du tar del av dessa studentrabatter utan att vara student kan du komma att behöva betala tillbaka rabattsumman. Det är inte heller tillåtet att på något sätt sprida vidare rabattkoder.

6 Tvister och gällande lag

Parterna skall använda bästa ansträngningar för att förlika tvister genom förlikningsförhandlingar.

I den mån tvist inte lett till överenskommelse enligt ovan skall den med anledning av tolkning eller tillämpning avgöras efter svensk lag och av svensk domstol.

7 Ansvarsbegränsning

Studentapan ansvarar inte för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, eller merarbete som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot användaren av våra tjänster kan således aldrig bli större än den avgift som erlagts för tjänstens nyttjande.
Studentapan är befriat från ansvar om företaget förhindras utföra sina åtaganden till följd av händelse utanför företagets kontroll, t.ex. vid arbetskonflikt, tekniska problem, brand, myndighetsbestämmelser, krig eller om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar verksamheten, eller annan oförutsedd händelse.

Som ägare av webbplatsen Studentapan har Studentapan AB rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Studentapan AB har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed. Studentapan AB kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Studentapan AB kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Studentapan AB har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentapan AB inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Studentapan AB kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Studentapan. Informationen på Studentapan är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras inom Studentapan och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du gör en beställning. Studentapan:s har rätt att skicka information om Studentapan och från Studentapan:s samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt samt via post. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor. Studentapan AB äger även rätt att överlåta dina uppgifter till annat koncernbolag om dessa kan erbjuda dig ytterligare tjänster och förmåner. Studentapan kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentapan. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: [email protected].

8 Företagsinformation

Studentapan ägs och drivs av Studentapan AB (org: 556896-3556).

Studentapan AB
Långa gatan 50A
35259 VäXJö
Sverige

Kontakta Studentapan: [email protected]