Policy & villkor

Köpvillkor

Allmänt

www.studentapan.se (“Studentapan”, “webbsidan”) är en plattform för kurslitteratur som ägs av Studentapan AB (“Studentapan”, “vi”, “våra”, “oss” och liknande). med organisationsnummer 556896-3556 och med säte i Växjö.

Parterna i detta avtal är den person som anges som köpare vid beställning (“du”, “dig” och motsvarande termer) och Studentapan.

För att genomföra köp på Studentapan måste du acceptera nedanstående köpvillkor, samt avtal för köpskydd och allmänna villkor (tillsammans benämnt som “villkoren”). Genom att acceptera villkoren förbinder du dig till att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Studentapans dataskyddspolicy och cookiepolicy.

Du måste vara över 18 år och ha full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Studentapan. Om du handlar med annan persons personuppgifter, utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Studentapan, kommer detta att polisanmälas.

Studentapan strävar efter att informationen på webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för eventuella bild- och skrivfel, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser, och/eller felaktig information. Studentapan har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.
Studentapan ansvarar inte för information inklusive bilder på Studentapan som kommer från tredje part.

Priser och betalning

Alla priser på Studentapan anges i svenska kronor inklusive eventuell moms, fraktavgifter och andra avgifter. Betalningsvillkor anges i varukorgen och varierar beroende på vilket betalningssätt du valt.
Fraktvillkor anges i varukorgen beroende på vilket fraktsätt du valt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på Studentapan utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Kortbetalning

När du använder ett kort reserveras köpesumman på kortet när du beställer. Det vill säga efter avslutad utcheckning. Kortet debiteras samma dag som hela din beställning har slutförts.

Dessa betaltjänster tillhandahålls av Stripe Payments UK Limited (“Stripe”)

Betaltjänster som tillhandahålls av Stripe är föremål för Stripe Connected Account-avtalet som inkluderar Stripes användarvillkor (tillsammans “Stripe Services Agreement”). Genom att acceptera detta avtal eller fortsätta att fungera som kontoinnehavare på Studentapan samtycker du till att vara bunden av Stripe Services-avtalet. Som ett villkor för att Studentapan möjliggör betalningstjänster via Stripe, samtycker du till att ge Studentapan korrekt och fullständig information om dig, och du godkänner Studentapan att dela den och transaktionsinformation relaterad till din användning av betaltjänster som tillhandahålls av Stripe.

Betalning med Swish

Du som ansluten till Swish kan ha möjlighet att genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell retur återbetalas pengarna via Swish.

Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt

För oss är det viktigt att varje beställning kan behandlas så snabbt som möjligt. Efter att du har genomfört en beställning påbörjar Studentapan genast hanteringen av din beställning.

Kontakta Studentapan omedelbart om du vill ångra din beställning. Vi gör alltid vårt bästa för att avbryta beställningen innan en bok har skickats. Vid avbruten beställning innan en bok har skickats återbetalas hela beloppet för boken.

Om en bok har skickats har du har rätt att returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, mottog boken.

Vid denna typ av retur står du själv för returkostnaderna. Returer ska skickas som spårbar försändelse, inte som brev eller mot postförskott.

Du är skyldig att hålla boken i samma som när du fick den. Du får inte använda boken, men du får undersöka den. Om boken skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

För att utöva din ångerrätt skickar du ditt meddelande om att frånträda avtalet till Studentapan. Studentapan ser helst att du skickar meddelandet via e-post på [email protected] eller via Studentapans kontaktformulär.

Om du vill kan du använda konsumentverkets ångerblankett.

Efter att Studentapan mottagit ditt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt kommer Studentapan att hantera återbetalningen utan onödigt dröjsmål.

Studentapan har dock rätt att vänta med återbetalningen till dess att boken har skickats tillbaka och mottagits. Eventuellt avdrag kan komma att göras för bokens värdeminskning, om värdeminskningen beror på att du hanterat boken i större omfattning än nödvändigt för att fastställa bokens skick eller om boken skadats.

Studentapan använder samma betalningssätt vid återbetalning som det du använt vid ditt köp, om vi inte kommer överens om något annat.

Du kan läsa mer om svensk lagstiftning kring köp via internet hos Konsumentverket.

Reklamation

Om en bok du köpt visar sig på något sätt vara felaktig har du rätt att reklamera den. Se avtal för köpskydd.

Övrigt

Tillhörande CD och digitala tillbehör till begagnade böcker

Studentapan garanterar inte att eventuella tillhörande CD-skivor och digitala tillbehör följer med respektive går att använda vid köp av begagnade böcker.

Force majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Studentapan befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter och sekretess

Du kan ta del av Studentapans dataskyddspolicy här.

Villkorsändringar

Studentapan förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan ditt föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på webbsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på webbsidan alternativt efter det att Studentapan informerat dig om ändringarna.

Tvist

Studentapans målsättning är alltid att du ska vara så nöjd som möjligt. Skulle vi inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Studentapan att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via [email protected].

Bolagsinformation

Företag

Studentapan AB
Organisationsnummer: 556896-3556
Momsregistreringsnummer: SE556896355601
Företagets VD: Philip Axelsson

Postadress (ej besöksadress)

Studentapan AB
Bergkvara Brunneby 1
35593 Växjö
Sverige

Kontakt

E-post: [email protected]

Dessa villkor har senast uppdaterats 2022-02-22