Policy & villkor

Säljvillkor

Allmänt

www.studentapan.se (“Studentapan”, “webbsidan”) är en plattform för kurslitteratur som ägs av Studentapan AB (“Studentapan”, “vi”, “våra”, “oss” och liknande). med organisationsnummer 556896-3556 och med säte i Växjö.

Parterna i detta avtal är den person som anges som skapar en annons eller säljer en bok via webbsidan (”du”, ”dig” och motsvarande termer) och Studentapan.

För att sälja böcker på Studentapan måste du acceptera nedanstående säljvillkor och allmänna villkor (tillsammans benämnt som ”villkoren”). Genom att acceptera villkoren förbinder du dig till att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Studentapans dataskyddspolicy och cookiepolicy.

Du måste vara över 18 år och ha full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Studentapan. Om du använder en annan persons personuppgifter, utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Studentapan, kommer detta att polisanmälas.

Du måste även vara bosatt i Sverige och skicka sålda böcker från Sverige.

Ditt ansvar vid annonsering

Det är inte tillåtet att annonsera andra produkter än böcker via Studentapan. Det är inte heller tillåtet att annonsera böcker märkta som “Läskopior” till försäljning på Studentapan.

Du ser till att böckerna upprätthåller den kvalitet som anges i “skick” och eventuellt ytterligare kommentarer om skicket på Studentapan.

Om böckerna du säljer inte överensstämmer med informationen i produktbeskrivningen, eller inte följer riktlinjerna enligt villkoren, ska Studentapan ersättas för eventuella anspråk eller liknande som kan uppstå till följd av sådan felaktig information.

Du bestämmer själv en boks försäljningspris och är bunden till det pris som du valt när köparen genomför utcheckning.

Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Det är tillåtet att när som helst ändra en annons innan boken har blivit såld.

Ditt ansvar vid försäljning

När en bok har blivit såld meddelas du via e-post och SMS.

Om boken inte längre är tillgänglig eller om du av annan anledning inte kan slutföra försäljningen ska du meddela detta omedelbart via ”Min försäljning”. Vid utebliven aktion från dig så avbryts försäljningen automatiskt efter cirka 72 timmar (du meddelas exakt deadline vid försäljning).

Behöver du mer tid på dig för att skicka boken har du möjlighet att begära förlängd deadline. Det är sedan upp till köparen att godkänna eller neka förlängd deadline.

Leverans
Du har cirka 72 timmar på dig att skicka boken till köparen (du meddelas exakt deadline vid försäljning).

Du har rätt att själv välja hur du vill skicka boken men för att garanterat få betalt behöver du ha bevisligen skickat boken.

När du har skickat boken ansvarar du för att uppdatera att boken har skickats innan deadlinen har passerat.

Reklamation och garanti
I händelse av ett klagomål från köparen eller i händelse av felaktig leverans till köparen tilldelas du ekonomiskt ansvar. Du är ansvarig för att hantera returer och förfrågningar i samband med leverans av fel bok eller om bokens skick inte överensstämmer med din annons.

Studentapan förbehåller sig även rätten att ångra försäljningen av en bok om köparen väljer att ångra sitt köp.

Studentapans åtagande och garantier

Vid försäljning av en bok åtar sig Studentapan att betala för såld bok som bevisligen har skickats, i enlighet med Studentapan betalningsgaranti.

Betalningsgarantin gäller när följande sker:

  • Boken har bevisligen skickats men anmäls som ej mottagen av köparen.
  • Skicket underkänns men stämmer överens med din beskrivning.
  • Du har skickat rätt boken och köparen anmäler fel bok.

För att betalningsgarantin ska gälla behöver du kunna verifiera din identitet med BankID.
Studentapan förbehåller sig rätten att neka ersättning om det föreligger anledning att tro:

  • Att boken aldrig har skickats.
  • Att boken är stulen eller innehåller biblioteksstämplar.
  • Om du själv har medverkat till att boken inte har kunnat levererats genom att till exempel ha angett felaktig leveransadress.

Betalning och utbetalning
Köparen betalar för din bok genom Studentapans tillgängliga betalningsmetoder.

Studentapan betalar dig för slutförd försäljning till ditt angivna bankkonto när den skickade boken är markerad som levererad och godkänt av antingen vårt system eller av köpare.

Du är skyldig att hålla ditt betalkonto uppdaterat på “Kontoinställningar”. Om ett betalkonto inte har angetts kommer betalningen att betalas i efterskott när betalkontot anges.

Betalning sker antingen via banköverföring eller överföring via Swish. Vid banköverföring det kan ta 2-3 arbetsdagar innan beloppet finns tillgängligt på ditt konto.

Provision, avgifter och mervärdesskatt betalas av köparen och köparen får ett kvitto för varje beställning.

Övrigt

Uppsägning av konto
Studentapan har, utan skyldighet till ekonomisk ersättning, rätt att avsluta ditt konto, helt eller delvis, och förvägra dig att sälja ytterligare böcker på Studentapan om du:

  1. Bryter mot villkoren eller om Studentapan har anledning att anta att du kommer att bryta mot villkoren
  2. Förser Studentapan med felaktig eller missledande information eller döljer relevanta omständigheter
  3. Erbjuder varor eller tjänster som står i strid med villkoren, eller annars agerar på ett sätt som rimligen, direkt eller indirekt, kan anses stå i konflikt med Studentapan eller direkt eller indirekt, skada köpare på Studentapan.

Studentapan har rätt att få tillgång till information från dig som säljare för att kunna avgöra om du bryter mot villkoren.

Force majeure
Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Studentapan befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter och sekretess
Du kan ta del av Studentapans dataskyddspolicy här.

Villkorsändringar

Studentapan förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan ditt föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på webbsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på webbsidan alternativt efter det att Studentapan informerat dig om ändringarna.

Tvist

Studentapans målsättning är alltid att du ska vara så nöjd som möjligt. Skulle vi inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Studentapan att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via [email protected].

Bolagsinformation

Företag

Studentapan AB
Organisationsnummer: 556896-3556
Momsregistreringsnummer: SE556896355601
Företagets VD: Philip Axelsson

Postadress (ej besöksadress)

Studentapan AB
Bergkvara Brunneby 1
35593 Växjö
Sverige

Kontakt

E-post: [email protected]

Dessa villkor har senast uppdaterats 2022-02-22