Administration av finansiella instrument - kunskap för finansiell rådgivning; Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg; 2001

Administration av finansiella instrument - kunskap för finansiell rådgivning Upplaga 1

av Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg
OBS! Denna bok ersätts av Sparande kapitalförvaltning och finansiella instrument, ISBN 978-91-47-08867-6.

Läs mer
Den här boken ingår i en serie på fem böcker som baseras på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av finansiella rådgivare. Den bör läsas efter boken Handel med finansiella instrument.
En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om det administrativa flödet av en värdepappersaffär samt relevant regelverk.

Den här boken går igenom:
- aktiebolagsrätt
- emissionshantering
- clearing, settlement och kontoföring
- värdepappersinformation
- handel- och affärssystem
- depåhantering och efterföljande affärsredovisning
- skattefrågor
Administration av finansiella instrument är lämplig för:
- utbildningar av finansiella rådgivare inom t ex banker och värdepappersbolag,
- anställda som utför affärer med finansiella instrument åt sin arbetsgivare, och till
- privatpersoner som vill få kunskaper om finansiella instrument och värdepappersmarknader.

Om författarna
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom
Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och har lång praktisk erfarenhet som jurist med inriktning mot värdepappersmarknaden. Han är idag verksam vid Grönberg Advokatbyrå.
Jan Wiberg är ansvarig för den skandinaviska enheten inom den schweiziska privata banken Adler Bank i Zürich. Han har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning både i Sverige och internationellt.
OBS! Denna bok ersätts av Sparande kapitalförvaltning och finansiella instrument, ISBN 978-91-47-08867-6.

Läs mer
Den här boken ingår i en serie på fem böcker som baseras på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av finansiella rådgivare. Den bör läsas efter boken Handel med finansiella instrument.
En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om det administrativa flödet av en värdepappersaffär samt relevant regelverk.

Den här boken går igenom:
- aktiebolagsrätt
- emissionshantering
- clearing, settlement och kontoföring
- värdepappersinformation
- handel- och affärssystem
- depåhantering och efterföljande affärsredovisning
- skattefrågor
Administration av finansiella instrument är lämplig för:
- utbildningar av finansiella rådgivare inom t ex banker och värdepappersbolag,
- anställda som utför affärer med finansiella instrument åt sin arbetsgivare, och till
- privatpersoner som vill få kunskaper om finansiella instrument och värdepappersmarknader.

Om författarna
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom
Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och har lång praktisk erfarenhet som jurist med inriktning mot värdepappersmarknaden. Han är idag verksam vid Grönberg Advokatbyrå.
Jan Wiberg är ansvarig för den skandinaviska enheten inom den schweiziska privata banken Adler Bank i Zürich. Han har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning både i Sverige och internationellt.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789147061563
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 64 st
OBS! Denna bok ersätts av Sparande kapitalförvaltning och finansiella instrument, ISBN 978-91-47-08867-6.

Läs mer
Den här boken ingår i en serie på fem böcker som baseras på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av finansiella rådgivare. Den bör läsas efter boken Handel med finansiella instrument.
En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om det administrativa flödet av en värdepappersaffär samt relevant regelverk.

Den här boken går igenom:
- aktiebolagsrätt
- emissionshantering
- clearing, settlement och kontoföring
- värdepappersinformation
- handel- och affärssystem
- depåhantering och efterföljande affärsredovisning
- skattefrågor
Administration av finansiella instrument är lämplig för:
- utbildningar av finansiella rådgivare inom t ex banker och värdepappersbolag,
- anställda som utför affärer med finansiella instrument åt sin arbetsgivare, och till
- privatpersoner som vill få kunskaper om finansiella instrument och värdepappersmarknader.

Om författarna
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom
Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och har lång praktisk erfarenhet som jurist med inriktning mot värdepappersmarknaden. Han är idag verksam vid Grönberg Advokatbyrå.
Jan Wiberg är ansvarig för den skandinaviska enheten inom den schweiziska privata banken Adler Bank i Zürich. Han har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning både i Sverige och internationellt.
OBS! Denna bok ersätts av Sparande kapitalförvaltning och finansiella instrument, ISBN 978-91-47-08867-6.

Läs mer
Den här boken ingår i en serie på fem böcker som baseras på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av finansiella rådgivare. Den bör läsas efter boken Handel med finansiella instrument.
En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om det administrativa flödet av en värdepappersaffär samt relevant regelverk.

Den här boken går igenom:
- aktiebolagsrätt
- emissionshantering
- clearing, settlement och kontoföring
- värdepappersinformation
- handel- och affärssystem
- depåhantering och efterföljande affärsredovisning
- skattefrågor
Administration av finansiella instrument är lämplig för:
- utbildningar av finansiella rådgivare inom t ex banker och värdepappersbolag,
- anställda som utför affärer med finansiella instrument åt sin arbetsgivare, och till
- privatpersoner som vill få kunskaper om finansiella instrument och värdepappersmarknader.

Om författarna
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom
Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och har lång praktisk erfarenhet som jurist med inriktning mot värdepappersmarknaden. Han är idag verksam vid Grönberg Advokatbyrå.
Jan Wiberg är ansvarig för den skandinaviska enheten inom den schweiziska privata banken Adler Bank i Zürich. Han har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning både i Sverige och internationellt.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)