Asta och hennes närmaste - De anhörigas roll i vården av demenssjuka; Madeleine Geijer Edgren, Berit Rausch; 1999

Asta och hennes närmaste - De anhörigas roll i vården av demenssjuka Upplaga 1

av Madeleine Geijer Edgren, Berit Rausch
Boken vänder sig till personal som arbetar inom äldre- och demensvård. Fokus ligger på betydelsen av en god kontakt med de anhöriga för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Läs mer
Den tar bl.a. upp krisreaktioner, vad som kännetecknar en professionell hållning och hur man handskas med svåra situationer i samband med döende och död. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor.

Om författarna
Madeleine Geijer Edgren är psykolog och psykoterapeut, Berit Rausch är socionom. Båda har lång erfarenhet av handledning av personal inom äldre- och demensvård.
Boken vänder sig till personal som arbetar inom äldre- och demensvård. Fokus ligger på betydelsen av en god kontakt med de anhöriga för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Läs mer
Den tar bl.a. upp krisreaktioner, vad som kännetecknar en professionell hållning och hur man handskas med svåra situationer i samband med döende och död. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor.

Om författarna
Madeleine Geijer Edgren är psykolog och psykoterapeut, Berit Rausch är socionom. Båda har lång erfarenhet av handledning av personal inom äldre- och demensvård.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1999
ISBN: 9789147049233
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 72 st
Boken vänder sig till personal som arbetar inom äldre- och demensvård. Fokus ligger på betydelsen av en god kontakt med de anhöriga för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Läs mer
Den tar bl.a. upp krisreaktioner, vad som kännetecknar en professionell hållning och hur man handskas med svåra situationer i samband med döende och död. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor.

Om författarna
Madeleine Geijer Edgren är psykolog och psykoterapeut, Berit Rausch är socionom. Båda har lång erfarenhet av handledning av personal inom äldre- och demensvård.
Boken vänder sig till personal som arbetar inom äldre- och demensvård. Fokus ligger på betydelsen av en god kontakt med de anhöriga för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Läs mer
Den tar bl.a. upp krisreaktioner, vad som kännetecknar en professionell hållning och hur man handskas med svåra situationer i samband med döende och död. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor.

Om författarna
Madeleine Geijer Edgren är psykolog och psykoterapeut, Berit Rausch är socionom. Båda har lång erfarenhet av handledning av personal inom äldre- och demensvård.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)