Avvikande beteende - - en sociologisk introduktion; Mats Hilte; 1996
5+ säljare

Avvikande beteende - - en sociologisk introduktion Upplaga 1

av Mats Hilte
Avvikande beteende handlar om utanförskap och sociala gränsdragningar. Samhällets stämplings- och utstötningsmekanismer talar om för oss var gränserna för det normala går. Genom att studera marginaliserade människor och grupper kan vi lära oss något om det samhälle vi lever i. I denna introduktion till hur man inom sociologin betraktar avvikande beteende beskrivs några av de centrala förklaringsmodellerna inom det avvikarteoretiska fältet. I boken redogörs för teorier som utgår från såväl konsensus- som konfliktperspektiv samt sådana som söker förklaringar på samhälls-, grupp- och individnivå. Med hjälp av exempel från områden som ungdomskriminalitet, drog- och spelmissbruk, homosexualitet, handikapp och sjukdom introducerar författaren bl.a. funktionalistiska, marxistiska, interaktionistiska och fenomenologiska teoribildningar. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskaplig och vårdinriktad utbildning av t.ex. socionomer, psykologer, sociologer, social- och fritidspedagoger, lärare och sjuksköterskor. Boken är också användbar för praktiker inom t.ex. socialtjänsten, kriminalvården och omsorgen.
Avvikande beteende handlar om utanförskap och sociala gränsdragningar. Samhällets stämplings- och utstötningsmekanismer talar om för oss var gränserna för det normala går. Genom att studera marginaliserade människor och grupper kan vi lära oss något om det samhälle vi lever i. I denna introduktion till hur man inom sociologin betraktar avvikande beteende beskrivs några av de centrala förklaringsmodellerna inom det avvikarteoretiska fältet. I boken redogörs för teorier som utgår från såväl konsensus- som konfliktperspektiv samt sådana som söker förklaringar på samhälls-, grupp- och individnivå. Med hjälp av exempel från områden som ungdomskriminalitet, drog- och spelmissbruk, homosexualitet, handikapp och sjukdom introducerar författaren bl.a. funktionalistiska, marxistiska, interaktionistiska och fenomenologiska teoribildningar. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskaplig och vårdinriktad utbildning av t.ex. socionomer, psykologer, sociologer, social- och fritidspedagoger, lärare och sjuksköterskor. Boken är också användbar för praktiker inom t.ex. socialtjänsten, kriminalvården och omsorgen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144396811
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 175 st
Avvikande beteende handlar om utanförskap och sociala gränsdragningar. Samhällets stämplings- och utstötningsmekanismer talar om för oss var gränserna för det normala går. Genom att studera marginaliserade människor och grupper kan vi lära oss något om det samhälle vi lever i. I denna introduktion till hur man inom sociologin betraktar avvikande beteende beskrivs några av de centrala förklaringsmodellerna inom det avvikarteoretiska fältet. I boken redogörs för teorier som utgår från såväl konsensus- som konfliktperspektiv samt sådana som söker förklaringar på samhälls-, grupp- och individnivå. Med hjälp av exempel från områden som ungdomskriminalitet, drog- och spelmissbruk, homosexualitet, handikapp och sjukdom introducerar författaren bl.a. funktionalistiska, marxistiska, interaktionistiska och fenomenologiska teoribildningar. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskaplig och vårdinriktad utbildning av t.ex. socionomer, psykologer, sociologer, social- och fritidspedagoger, lärare och sjuksköterskor. Boken är också användbar för praktiker inom t.ex. socialtjänsten, kriminalvården och omsorgen.
Avvikande beteende handlar om utanförskap och sociala gränsdragningar. Samhällets stämplings- och utstötningsmekanismer talar om för oss var gränserna för det normala går. Genom att studera marginaliserade människor och grupper kan vi lära oss något om det samhälle vi lever i. I denna introduktion till hur man inom sociologin betraktar avvikande beteende beskrivs några av de centrala förklaringsmodellerna inom det avvikarteoretiska fältet. I boken redogörs för teorier som utgår från såväl konsensus- som konfliktperspektiv samt sådana som söker förklaringar på samhälls-, grupp- och individnivå. Med hjälp av exempel från områden som ungdomskriminalitet, drog- och spelmissbruk, homosexualitet, handikapp och sjukdom introducerar författaren bl.a. funktionalistiska, marxistiska, interaktionistiska och fenomenologiska teoribildningar. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskaplig och vårdinriktad utbildning av t.ex. socionomer, psykologer, sociologer, social- och fritidspedagoger, lärare och sjuksköterskor. Boken är också användbar för praktiker inom t.ex. socialtjänsten, kriminalvården och omsorgen.
Begagnad bok
110 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
110 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar