Bildning i vår tid; Bernt Gustavsson; 2003

Bildning i vår tid

av Bernt Gustavsson
Att bilda sig är att forma sin utveckling som människa och medborgare - på så sätt är bildning en angelägenhet både för individen och samhället. Det menar idéhistorikern och pedagogen Bernt Gustavsson, som i den här boken utifrån olika perspektiv belyser bildningens möjligheter och problem i vår tid. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle - hur påverkar det innebörden i bildningstanken? Vilket är sambandet mellan demokrati och bildning och hur ska bildning ses i ett politiskt och ideologiskt perspektiv?

Dessa viktiga frågor behandlas övertygande och skarpsinnigt med utgångspunkt i vår egen bildningstradition och moderna vetenskap och filosofi. Bildningsbegreppets bakgrund i upplysning, nyhumanism och romantik belyses också.
Att bilda sig är att forma sin utveckling som människa och medborgare - på så sätt är bildning en angelägenhet både för individen och samhället. Det menar idéhistorikern och pedagogen Bernt Gustavsson, som i den här boken utifrån olika perspektiv belyser bildningens möjligheter och problem i vår tid. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle - hur påverkar det innebörden i bildningstanken? Vilket är sambandet mellan demokrati och bildning och hur ska bildning ses i ett politiskt och ideologiskt perspektiv?

Dessa viktiga frågor behandlas övertygande och skarpsinnigt med utgångspunkt i vår egen bildningstradition och moderna vetenskap och filosofi. Bildningsbegreppets bakgrund i upplysning, nyhumanism och romantik belyses också.
Utgiven: 2003
ISBN: 9789146169208
Förlag: Wahlström & Widstrand
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 314 st
Att bilda sig är att forma sin utveckling som människa och medborgare - på så sätt är bildning en angelägenhet både för individen och samhället. Det menar idéhistorikern och pedagogen Bernt Gustavsson, som i den här boken utifrån olika perspektiv belyser bildningens möjligheter och problem i vår tid. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle - hur påverkar det innebörden i bildningstanken? Vilket är sambandet mellan demokrati och bildning och hur ska bildning ses i ett politiskt och ideologiskt perspektiv?

Dessa viktiga frågor behandlas övertygande och skarpsinnigt med utgångspunkt i vår egen bildningstradition och moderna vetenskap och filosofi. Bildningsbegreppets bakgrund i upplysning, nyhumanism och romantik belyses också.
Att bilda sig är att forma sin utveckling som människa och medborgare - på så sätt är bildning en angelägenhet både för individen och samhället. Det menar idéhistorikern och pedagogen Bernt Gustavsson, som i den här boken utifrån olika perspektiv belyser bildningens möjligheter och problem i vår tid. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle - hur påverkar det innebörden i bildningstanken? Vilket är sambandet mellan demokrati och bildning och hur ska bildning ses i ett politiskt och ideologiskt perspektiv?

Dessa viktiga frågor behandlas övertygande och skarpsinnigt med utgångspunkt i vår egen bildningstradition och moderna vetenskap och filosofi. Bildningsbegreppets bakgrund i upplysning, nyhumanism och romantik belyses också.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)