Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939/Focus on Europe: New Objectivities 1919-1939; Kristoffer Arvidsson, Michael Azar, Lena Johannesson, Sacha Llewellyn, Mieke Rijnders, Janina Nentwig, Johan Sjöström, Patrik Steorn; 2021

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939/Focus on Europe: New Objectivities 1919-1939 Upplaga 1

av Kristoffer Arvidsson, Michael Azar, Lena Johannesson, Sacha Llewellyn, Mieke Rijnders
m.fl.
Realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Mellankrigstidens nysakliga måleri uttrycker tidens motsägelsefulla stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara. Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar. För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningens konstverk präglas av ett direkt och mänskligt tilltal men fyller också en funktion som vittnen och seismografer för rörelser i tiden. I utställningen visas betydande verk av internationellt omtalade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld. Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria. Realistic nudes and portraits, suggestive cityscapes and razor-sharp interiors. Painting in the style of New Objectivity, from the interwar period, expresses the era’s contradictory moods, its faith in the future, its decadence and impending doom. New Objectivity broke with modernism’s development towards abstraction. Instead, it reconnected to a realist idiom harking back to the Renaissance, which its artists used to depict the world around them. The images convey both fascination and anxiety over new technologies and social change. For the first time, Swedish New Objectivity is presented in an international context in which both similarities and national characteristics become apparent. With a comprehensive selection of paintings and works on paper, the exhibition evokes the dynamic cultural climate of a dramatic epoch. The artworks in the exhibition are characterized by a direct and down-to-earth mode of expression, yet they also testify to and seismographically register the movements of the time. The exhibition features significant artworks by internationally renowned artists such as Meredith Frampton, Pyke Koch and Christian Schad, as well as Swedish artists such as Stina Forssell, Arvid Fougstedt and Otte Sköld. The exhibition catalogue’s wealth of images and newly written essays provide an in-depth insight into a vibrant artistic current and a dynamic period in Europe’s cultural history.
Realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Mellankrigstidens nysakliga måleri uttrycker tidens motsägelsefulla stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara. Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar. För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningens konstverk präglas av ett direkt och mänskligt tilltal men fyller också en funktion som vittnen och seismografer för rörelser i tiden. I utställningen visas betydande verk av internationellt omtalade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld. Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria. Realistic nudes and portraits, suggestive cityscapes and razor-sharp interiors. Painting in the style of New Objectivity, from the interwar period, expresses the era’s contradictory moods, its faith in the future, its decadence and impending doom. New Objectivity broke with modernism’s development towards abstraction. Instead, it reconnected to a realist idiom harking back to the Renaissance, which its artists used to depict the world around them. The images convey both fascination and anxiety over new technologies and social change. For the first time, Swedish New Objectivity is presented in an international context in which both similarities and national characteristics become apparent. With a comprehensive selection of paintings and works on paper, the exhibition evokes the dynamic cultural climate of a dramatic epoch. The artworks in the exhibition are characterized by a direct and down-to-earth mode of expression, yet they also testify to and seismographically register the movements of the time. The exhibition features significant artworks by internationally renowned artists such as Meredith Frampton, Pyke Koch and Christian Schad, as well as Swedish artists such as Stina Forssell, Arvid Fougstedt and Otte Sköld. The exhibition catalogue’s wealth of images and newly written essays provide an in-depth insight into a vibrant artistic current and a dynamic period in Europe’s cultural history.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789198460162
Förlag: Göteborgs konstmuseum
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 402 st
Realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Mellankrigstidens nysakliga måleri uttrycker tidens motsägelsefulla stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara. Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar. För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningens konstverk präglas av ett direkt och mänskligt tilltal men fyller också en funktion som vittnen och seismografer för rörelser i tiden. I utställningen visas betydande verk av internationellt omtalade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld. Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria. Realistic nudes and portraits, suggestive cityscapes and razor-sharp interiors. Painting in the style of New Objectivity, from the interwar period, expresses the era’s contradictory moods, its faith in the future, its decadence and impending doom. New Objectivity broke with modernism’s development towards abstraction. Instead, it reconnected to a realist idiom harking back to the Renaissance, which its artists used to depict the world around them. The images convey both fascination and anxiety over new technologies and social change. For the first time, Swedish New Objectivity is presented in an international context in which both similarities and national characteristics become apparent. With a comprehensive selection of paintings and works on paper, the exhibition evokes the dynamic cultural climate of a dramatic epoch. The artworks in the exhibition are characterized by a direct and down-to-earth mode of expression, yet they also testify to and seismographically register the movements of the time. The exhibition features significant artworks by internationally renowned artists such as Meredith Frampton, Pyke Koch and Christian Schad, as well as Swedish artists such as Stina Forssell, Arvid Fougstedt and Otte Sköld. The exhibition catalogue’s wealth of images and newly written essays provide an in-depth insight into a vibrant artistic current and a dynamic period in Europe’s cultural history.
Realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Mellankrigstidens nysakliga måleri uttrycker tidens motsägelsefulla stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara. Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar. För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningens konstverk präglas av ett direkt och mänskligt tilltal men fyller också en funktion som vittnen och seismografer för rörelser i tiden. I utställningen visas betydande verk av internationellt omtalade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld. Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria. Realistic nudes and portraits, suggestive cityscapes and razor-sharp interiors. Painting in the style of New Objectivity, from the interwar period, expresses the era’s contradictory moods, its faith in the future, its decadence and impending doom. New Objectivity broke with modernism’s development towards abstraction. Instead, it reconnected to a realist idiom harking back to the Renaissance, which its artists used to depict the world around them. The images convey both fascination and anxiety over new technologies and social change. For the first time, Swedish New Objectivity is presented in an international context in which both similarities and national characteristics become apparent. With a comprehensive selection of paintings and works on paper, the exhibition evokes the dynamic cultural climate of a dramatic epoch. The artworks in the exhibition are characterized by a direct and down-to-earth mode of expression, yet they also testify to and seismographically register the movements of the time. The exhibition features significant artworks by internationally renowned artists such as Meredith Frampton, Pyke Koch and Christian Schad, as well as Swedish artists such as Stina Forssell, Arvid Fougstedt and Otte Sköld. The exhibition catalogue’s wealth of images and newly written essays provide an in-depth insight into a vibrant artistic current and a dynamic period in Europe’s cultural history.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)