CNC-Teknik Arbetsbok; Bo-Erling Lindén; 2009

CNC-Teknik Arbetsbok Upplaga 2

av Bo-Erling Lindén
CNC-teknik grund är utvecklat för alla grundläggande CNC-utbildningar.
Läromedelspaketet är till stora delar uppbyggt av självstudie- och problemlösningskaraktär och ska ge kursdeltagaren en helhetssyn om programmering, skär- och produktionsteknik samt ekonomi och underhåll.
En grundläggande filosofi vad det gäller läromedlets pedagogiska uppläggning är att flertalet bilder ska vara "talande" med en mindre mängd tillhörande styrtext. Regelbundet finns "översättningsrutor" av olika fackords betydelser mellan svenska och engelska.

Läs mer
Faktaboken är själva referensmaterialet, där teoretisk inlärning och fakta sökes i text och tillhörande illustrerade bilder. Boken omfattar grundkunskaper om CNC-teknikens användning, kunskaper i att skriva program med ISO- och DIN-normerade koder och ger en allmän inblick i CNC-maskinens uppbyggnad.
Till faktaboken finns en Arbetsbok som ska ge kursdeltagaren den inlärningsfärdighet och fördjupning som krävs vid vissa programmeringsmoment. Boken avslutas med att kursdeltagaren egenhändigt programmerar en svarv- och fräsbearbetning efter valda måttsatta objekt, där kompletta programmeringar ska utföras. Arbetsboken innehåller även ett facit. I läromedlet Arbetsobjekt ges kursdeltagaren möjlighet att tillverka ett kombinerat cykel- och datorlås, där ISO-normerad standard används som grundläggande programmering för objektets olika arbetsmoment i svarvning, fräsning och borrning.
Lärarhandledningen innehåller läromedelspaketets pedagogiska uppläggning, skrivningsförslag med facit samt underlag till OH-bilder.
CNC-teknik påbyggnad
Läromedlet innehåller olika programmeringsmetoder såsom kontur- och dialogprogrammering samt vanligen förekommande bearbetningscykler. Ett av syftena med Faktaboken är att kunna använda den som ett uppslagsverk (lexikon), som t.ex. när programmering ska ske av en bearbetning med borrning utan urspåning, där "fast borrcykel G81" ger den grundläggande parameterinformation som krävs vid just detta arbetsmoment.
Finns det även tillgång till ett dataprogram, som med rörliga bilder (animerade) delger själva bearbetningsförloppet, ger detta kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sina kunskaper som inhämtats ifrån läroboken. Ett pedagogiskt inlärningsalternativ är också att introducera olika detaljtillverkningar med tillhörande programmering enligt PBL-metoden (problembaserad inlärning).
CNC-teknik grund är utvecklat för alla grundläggande CNC-utbildningar.
Läromedelspaketet är till stora delar uppbyggt av självstudie- och problemlösningskaraktär och ska ge kursdeltagaren en helhetssyn om programmering, skär- och produktionsteknik samt ekonomi och underhåll.
En grundläggande filosofi vad det gäller läromedlets pedagogiska uppläggning är att flertalet bilder ska vara "talande" med en mindre mängd tillhörande styrtext. Regelbundet finns "översättningsrutor" av olika fackords betydelser mellan svenska och engelska.

Läs mer
Faktaboken är själva referensmaterialet, där teoretisk inlärning och fakta sökes i text och tillhörande illustrerade bilder. Boken omfattar grundkunskaper om CNC-teknikens användning, kunskaper i att skriva program med ISO- och DIN-normerade koder och ger en allmän inblick i CNC-maskinens uppbyggnad.
Till faktaboken finns en Arbetsbok som ska ge kursdeltagaren den inlärningsfärdighet och fördjupning som krävs vid vissa programmeringsmoment. Boken avslutas med att kursdeltagaren egenhändigt programmerar en svarv- och fräsbearbetning efter valda måttsatta objekt, där kompletta programmeringar ska utföras. Arbetsboken innehåller även ett facit. I läromedlet Arbetsobjekt ges kursdeltagaren möjlighet att tillverka ett kombinerat cykel- och datorlås, där ISO-normerad standard används som grundläggande programmering för objektets olika arbetsmoment i svarvning, fräsning och borrning.
Lärarhandledningen innehåller läromedelspaketets pedagogiska uppläggning, skrivningsförslag med facit samt underlag till OH-bilder.
CNC-teknik påbyggnad
Läromedlet innehåller olika programmeringsmetoder såsom kontur- och dialogprogrammering samt vanligen förekommande bearbetningscykler. Ett av syftena med Faktaboken är att kunna använda den som ett uppslagsverk (lexikon), som t.ex. när programmering ska ske av en bearbetning med borrning utan urspåning, där "fast borrcykel G81" ger den grundläggande parameterinformation som krävs vid just detta arbetsmoment.
Finns det även tillgång till ett dataprogram, som med rörliga bilder (animerade) delger själva bearbetningsförloppet, ger detta kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sina kunskaper som inhämtats ifrån läroboken. Ett pedagogiskt inlärningsalternativ är också att introducera olika detaljtillverkningar med tillhörande programmering enligt PBL-metoden (problembaserad inlärning).
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789147020553
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 112 st
CNC-teknik grund är utvecklat för alla grundläggande CNC-utbildningar.
Läromedelspaketet är till stora delar uppbyggt av självstudie- och problemlösningskaraktär och ska ge kursdeltagaren en helhetssyn om programmering, skär- och produktionsteknik samt ekonomi och underhåll.
En grundläggande filosofi vad det gäller läromedlets pedagogiska uppläggning är att flertalet bilder ska vara "talande" med en mindre mängd tillhörande styrtext. Regelbundet finns "översättningsrutor" av olika fackords betydelser mellan svenska och engelska.

Läs mer
Faktaboken är själva referensmaterialet, där teoretisk inlärning och fakta sökes i text och tillhörande illustrerade bilder. Boken omfattar grundkunskaper om CNC-teknikens användning, kunskaper i att skriva program med ISO- och DIN-normerade koder och ger en allmän inblick i CNC-maskinens uppbyggnad.
Till faktaboken finns en Arbetsbok som ska ge kursdeltagaren den inlärningsfärdighet och fördjupning som krävs vid vissa programmeringsmoment. Boken avslutas med att kursdeltagaren egenhändigt programmerar en svarv- och fräsbearbetning efter valda måttsatta objekt, där kompletta programmeringar ska utföras. Arbetsboken innehåller även ett facit. I läromedlet Arbetsobjekt ges kursdeltagaren möjlighet att tillverka ett kombinerat cykel- och datorlås, där ISO-normerad standard används som grundläggande programmering för objektets olika arbetsmoment i svarvning, fräsning och borrning.
Lärarhandledningen innehåller läromedelspaketets pedagogiska uppläggning, skrivningsförslag med facit samt underlag till OH-bilder.
CNC-teknik påbyggnad
Läromedlet innehåller olika programmeringsmetoder såsom kontur- och dialogprogrammering samt vanligen förekommande bearbetningscykler. Ett av syftena med Faktaboken är att kunna använda den som ett uppslagsverk (lexikon), som t.ex. när programmering ska ske av en bearbetning med borrning utan urspåning, där "fast borrcykel G81" ger den grundläggande parameterinformation som krävs vid just detta arbetsmoment.
Finns det även tillgång till ett dataprogram, som med rörliga bilder (animerade) delger själva bearbetningsförloppet, ger detta kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sina kunskaper som inhämtats ifrån läroboken. Ett pedagogiskt inlärningsalternativ är också att introducera olika detaljtillverkningar med tillhörande programmering enligt PBL-metoden (problembaserad inlärning).
CNC-teknik grund är utvecklat för alla grundläggande CNC-utbildningar.
Läromedelspaketet är till stora delar uppbyggt av självstudie- och problemlösningskaraktär och ska ge kursdeltagaren en helhetssyn om programmering, skär- och produktionsteknik samt ekonomi och underhåll.
En grundläggande filosofi vad det gäller läromedlets pedagogiska uppläggning är att flertalet bilder ska vara "talande" med en mindre mängd tillhörande styrtext. Regelbundet finns "översättningsrutor" av olika fackords betydelser mellan svenska och engelska.

Läs mer
Faktaboken är själva referensmaterialet, där teoretisk inlärning och fakta sökes i text och tillhörande illustrerade bilder. Boken omfattar grundkunskaper om CNC-teknikens användning, kunskaper i att skriva program med ISO- och DIN-normerade koder och ger en allmän inblick i CNC-maskinens uppbyggnad.
Till faktaboken finns en Arbetsbok som ska ge kursdeltagaren den inlärningsfärdighet och fördjupning som krävs vid vissa programmeringsmoment. Boken avslutas med att kursdeltagaren egenhändigt programmerar en svarv- och fräsbearbetning efter valda måttsatta objekt, där kompletta programmeringar ska utföras. Arbetsboken innehåller även ett facit. I läromedlet Arbetsobjekt ges kursdeltagaren möjlighet att tillverka ett kombinerat cykel- och datorlås, där ISO-normerad standard används som grundläggande programmering för objektets olika arbetsmoment i svarvning, fräsning och borrning.
Lärarhandledningen innehåller läromedelspaketets pedagogiska uppläggning, skrivningsförslag med facit samt underlag till OH-bilder.
CNC-teknik påbyggnad
Läromedlet innehåller olika programmeringsmetoder såsom kontur- och dialogprogrammering samt vanligen förekommande bearbetningscykler. Ett av syftena med Faktaboken är att kunna använda den som ett uppslagsverk (lexikon), som t.ex. när programmering ska ske av en bearbetning med borrning utan urspåning, där "fast borrcykel G81" ger den grundläggande parameterinformation som krävs vid just detta arbetsmoment.
Finns det även tillgång till ett dataprogram, som med rörliga bilder (animerade) delger själva bearbetningsförloppet, ger detta kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sina kunskaper som inhämtats ifrån läroboken. Ett pedagogiskt inlärningsalternativ är också att introducera olika detaljtillverkningar med tillhörande programmering enligt PBL-metoden (problembaserad inlärning).
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)