Counselling; Sam Larsson, Sam Larsson, Sven Trygged, Sven Trygged; 2010

Counselling Upplaga 1

av Sam Larsson, Sam Larsson, Sven Trygged, Sven Trygged
Det här är den första boken på svenska som presenterar hur counselling kan tillämpas inom socialt arbete. Counselling är ett kunskapsområde som handlar om hur vi kan förstå, analysera och utvärdera själva mötet mellan behandlare och klient. Här ingår praktiska bemötandestrategier, teoretiska tolkningsramar och evidensbaserade forskningsresultat. Counselling kan därför bidra med strategier och förhållningssätt kring hur ett professionellt bemötande kan ske på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Den här antologin ger viktiga teoretiska och praktiska perspektiv på hur counselling användas för att skapa fruktbara möten med klienter inom socialt arbete. Den visar också hur counselling kan tillämpas inom några centrala problemområden såsom missbruk och identitetsproblem, psykisk ohälsa, skuldsatta klienter och kvinnor som utsatts för partnervåld.

Antologin innehåller bidrag från de världsledande forskarna inom counselling John McLeod och Janet Seden, samt från ledande svenska forskare. Redaktörer är Sam Larsson, professor i socialt arbete och docent i psykologi, samt Sven Trygged, universitetslektor i socialt arbete.
Det här är den första boken på svenska som presenterar hur counselling kan tillämpas inom socialt arbete. Counselling är ett kunskapsområde som handlar om hur vi kan förstå, analysera och utvärdera själva mötet mellan behandlare och klient. Här ingår praktiska bemötandestrategier, teoretiska tolkningsramar och evidensbaserade forskningsresultat. Counselling kan därför bidra med strategier och förhållningssätt kring hur ett professionellt bemötande kan ske på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Den här antologin ger viktiga teoretiska och praktiska perspektiv på hur counselling användas för att skapa fruktbara möten med klienter inom socialt arbete. Den visar också hur counselling kan tillämpas inom några centrala problemområden såsom missbruk och identitetsproblem, psykisk ohälsa, skuldsatta klienter och kvinnor som utsatts för partnervåld.

Antologin innehåller bidrag från de världsledande forskarna inom counselling John McLeod och Janet Seden, samt från ledande svenska forskare. Redaktörer är Sam Larsson, professor i socialt arbete och docent i psykologi, samt Sven Trygged, universitetslektor i socialt arbete.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789172056688
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 271 st
Det här är den första boken på svenska som presenterar hur counselling kan tillämpas inom socialt arbete. Counselling är ett kunskapsområde som handlar om hur vi kan förstå, analysera och utvärdera själva mötet mellan behandlare och klient. Här ingår praktiska bemötandestrategier, teoretiska tolkningsramar och evidensbaserade forskningsresultat. Counselling kan därför bidra med strategier och förhållningssätt kring hur ett professionellt bemötande kan ske på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Den här antologin ger viktiga teoretiska och praktiska perspektiv på hur counselling användas för att skapa fruktbara möten med klienter inom socialt arbete. Den visar också hur counselling kan tillämpas inom några centrala problemområden såsom missbruk och identitetsproblem, psykisk ohälsa, skuldsatta klienter och kvinnor som utsatts för partnervåld.

Antologin innehåller bidrag från de världsledande forskarna inom counselling John McLeod och Janet Seden, samt från ledande svenska forskare. Redaktörer är Sam Larsson, professor i socialt arbete och docent i psykologi, samt Sven Trygged, universitetslektor i socialt arbete.
Det här är den första boken på svenska som presenterar hur counselling kan tillämpas inom socialt arbete. Counselling är ett kunskapsområde som handlar om hur vi kan förstå, analysera och utvärdera själva mötet mellan behandlare och klient. Här ingår praktiska bemötandestrategier, teoretiska tolkningsramar och evidensbaserade forskningsresultat. Counselling kan därför bidra med strategier och förhållningssätt kring hur ett professionellt bemötande kan ske på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Den här antologin ger viktiga teoretiska och praktiska perspektiv på hur counselling användas för att skapa fruktbara möten med klienter inom socialt arbete. Den visar också hur counselling kan tillämpas inom några centrala problemområden såsom missbruk och identitetsproblem, psykisk ohälsa, skuldsatta klienter och kvinnor som utsatts för partnervåld.

Antologin innehåller bidrag från de världsledande forskarna inom counselling John McLeod och Janet Seden, samt från ledande svenska forskare. Redaktörer är Sam Larsson, professor i socialt arbete och docent i psykologi, samt Sven Trygged, universitetslektor i socialt arbete.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)