Dubbelt öl ger gott humör : Bellman, ölet och Bryggareföreningens biblioteksdonation i Uppsala; Carina Burman; 2015

Dubbelt öl ger gott humör : Bellman, ölet och Bryggareföreningens biblioteksdonation i Uppsala Upplaga 1

av Carina Burman
Dubbelt öl ger gott humör ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Ölet skummar i Bellmans diktning, ibland i överflöd. Men på 1700-talet beskrevs också öl som hälsosamt. I denna bok visar Carina Burman på två aspekter av sjuttonhundratalets öl – litteraturens och verklighetens.

Bellman skrev inte endast om ”Vin och Flickor och Fredmans stråka” utan också om öl. ”Dubbelt Öl ger godt humeur, / Enkelt Öl jag aldrig smakar” konstaterar Fredman i epistlarna. Det dubbla ölet var starkt och berusande, det enkla svagt och vardagligt. Uppsala universitetsbibliotek har en betydande ölsamling, framför allt genom en donation från Svenska bryggareföreningen som innehåller böcker om öl från sex sekel, däribland sjuttonhundratalet. Här är det vardagens öl som dominerar. Boken ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Carina Burman är docent i litteraturvetenskap och har tidigare givit ut ett stort antal böcker, såväl litteraturvetenskapliga som skönlitterära. Flera av hennes böcker behandlar 1700-talets litteratur.
Dubbelt öl ger gott humör ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Ölet skummar i Bellmans diktning, ibland i överflöd. Men på 1700-talet beskrevs också öl som hälsosamt. I denna bok visar Carina Burman på två aspekter av sjuttonhundratalets öl – litteraturens och verklighetens.

Bellman skrev inte endast om ”Vin och Flickor och Fredmans stråka” utan också om öl. ”Dubbelt Öl ger godt humeur, / Enkelt Öl jag aldrig smakar” konstaterar Fredman i epistlarna. Det dubbla ölet var starkt och berusande, det enkla svagt och vardagligt. Uppsala universitetsbibliotek har en betydande ölsamling, framför allt genom en donation från Svenska bryggareföreningen som innehåller böcker om öl från sex sekel, däribland sjuttonhundratalet. Här är det vardagens öl som dominerar. Boken ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Carina Burman är docent i litteraturvetenskap och har tidigare givit ut ett stort antal böcker, såväl litteraturvetenskapliga som skönlitterära. Flera av hennes böcker behandlar 1700-talets litteratur.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789150624472
Förlag: Acta Universitatis Upsaliensis
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 141 st
Dubbelt öl ger gott humör ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Ölet skummar i Bellmans diktning, ibland i överflöd. Men på 1700-talet beskrevs också öl som hälsosamt. I denna bok visar Carina Burman på två aspekter av sjuttonhundratalets öl – litteraturens och verklighetens.

Bellman skrev inte endast om ”Vin och Flickor och Fredmans stråka” utan också om öl. ”Dubbelt Öl ger godt humeur, / Enkelt Öl jag aldrig smakar” konstaterar Fredman i epistlarna. Det dubbla ölet var starkt och berusande, det enkla svagt och vardagligt. Uppsala universitetsbibliotek har en betydande ölsamling, framför allt genom en donation från Svenska bryggareföreningen som innehåller böcker om öl från sex sekel, däribland sjuttonhundratalet. Här är det vardagens öl som dominerar. Boken ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Carina Burman är docent i litteraturvetenskap och har tidigare givit ut ett stort antal böcker, såväl litteraturvetenskapliga som skönlitterära. Flera av hennes böcker behandlar 1700-talets litteratur.
Dubbelt öl ger gott humör ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Ölet skummar i Bellmans diktning, ibland i överflöd. Men på 1700-talet beskrevs också öl som hälsosamt. I denna bok visar Carina Burman på två aspekter av sjuttonhundratalets öl – litteraturens och verklighetens.

Bellman skrev inte endast om ”Vin och Flickor och Fredmans stråka” utan också om öl. ”Dubbelt Öl ger godt humeur, / Enkelt Öl jag aldrig smakar” konstaterar Fredman i epistlarna. Det dubbla ölet var starkt och berusande, det enkla svagt och vardagligt. Uppsala universitetsbibliotek har en betydande ölsamling, framför allt genom en donation från Svenska bryggareföreningen som innehåller böcker om öl från sex sekel, däribland sjuttonhundratalet. Här är det vardagens öl som dominerar. Boken ställer Bellmans diktning och Bryggareföreningens boksamling sida vid sida och kontrasterar ölet i vitterheten mot ölet i verkligheten.

Carina Burman är docent i litteraturvetenskap och har tidigare givit ut ett stort antal böcker, såväl litteraturvetenskapliga som skönlitterära. Flera av hennes böcker behandlar 1700-talets litteratur.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)