En effektivare förvaltning av statens fastigheter. SOU 2010:92; null; 2010

En effektivare förvaltning av statens fastigheter. SOU 2010:92

av
Ordning på torpet i statens fastighetsaffärer!

Föreslår en samlad förordning för förvaltningen av statens fastigheter i myndighetsform. Dessutom bör de fastighetsförvaltande myndigheterna (främst Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Trafikverket) få större befogenheter att besluta om förvärv och investeringar. Vidare ska förhandlingarna mellan staten och en kommun som har förköpsrätt till mark ske snabbare, så att bostadsbyggande m.m. inte fördröjs i onödan.
Målen för förvaltningen sammanfattas i fem punkter:
1. Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och markområden som svarar mot hyresgästernas behov.
2. Varje fastighet ska förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Värdet ska bevaras och helst ökas.
3. Hänsyn ska tas till kulturvärden (enligt förordningen 1988:1229 om statliga byggnadsminnen m.m.)
4. De statliga målen för arkitektur, formgivning och design ska beaktas.
5. Förvaltningen ska ske med beaktande av högt ställda krav på långsiktigt hållbar utveckling.

Diskuterar även möjligheter till återköp av tidigare exproprierade fastigheter, men avstår från att nu lägga några förslag. Här krävs ytterligare utredning.
Ordning på torpet i statens fastighetsaffärer!

Föreslår en samlad förordning för förvaltningen av statens fastigheter i myndighetsform. Dessutom bör de fastighetsförvaltande myndigheterna (främst Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Trafikverket) få större befogenheter att besluta om förvärv och investeringar. Vidare ska förhandlingarna mellan staten och en kommun som har förköpsrätt till mark ske snabbare, så att bostadsbyggande m.m. inte fördröjs i onödan.
Målen för förvaltningen sammanfattas i fem punkter:
1. Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och markområden som svarar mot hyresgästernas behov.
2. Varje fastighet ska förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Värdet ska bevaras och helst ökas.
3. Hänsyn ska tas till kulturvärden (enligt förordningen 1988:1229 om statliga byggnadsminnen m.m.)
4. De statliga målen för arkitektur, formgivning och design ska beaktas.
5. Förvaltningen ska ske med beaktande av högt ställda krav på långsiktigt hållbar utveckling.

Diskuterar även möjligheter till återköp av tidigare exproprierade fastigheter, men avstår från att nu lägga några förslag. Här krävs ytterligare utredning.
Utgiven: 2010
ISBN: 9789138234921
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 200 st
Ordning på torpet i statens fastighetsaffärer!

Föreslår en samlad förordning för förvaltningen av statens fastigheter i myndighetsform. Dessutom bör de fastighetsförvaltande myndigheterna (främst Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Trafikverket) få större befogenheter att besluta om förvärv och investeringar. Vidare ska förhandlingarna mellan staten och en kommun som har förköpsrätt till mark ske snabbare, så att bostadsbyggande m.m. inte fördröjs i onödan.
Målen för förvaltningen sammanfattas i fem punkter:
1. Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och markområden som svarar mot hyresgästernas behov.
2. Varje fastighet ska förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Värdet ska bevaras och helst ökas.
3. Hänsyn ska tas till kulturvärden (enligt förordningen 1988:1229 om statliga byggnadsminnen m.m.)
4. De statliga målen för arkitektur, formgivning och design ska beaktas.
5. Förvaltningen ska ske med beaktande av högt ställda krav på långsiktigt hållbar utveckling.

Diskuterar även möjligheter till återköp av tidigare exproprierade fastigheter, men avstår från att nu lägga några förslag. Här krävs ytterligare utredning.
Ordning på torpet i statens fastighetsaffärer!

Föreslår en samlad förordning för förvaltningen av statens fastigheter i myndighetsform. Dessutom bör de fastighetsförvaltande myndigheterna (främst Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Trafikverket) få större befogenheter att besluta om förvärv och investeringar. Vidare ska förhandlingarna mellan staten och en kommun som har förköpsrätt till mark ske snabbare, så att bostadsbyggande m.m. inte fördröjs i onödan.
Målen för förvaltningen sammanfattas i fem punkter:
1. Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och markområden som svarar mot hyresgästernas behov.
2. Varje fastighet ska förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Värdet ska bevaras och helst ökas.
3. Hänsyn ska tas till kulturvärden (enligt förordningen 1988:1229 om statliga byggnadsminnen m.m.)
4. De statliga målen för arkitektur, formgivning och design ska beaktas.
5. Förvaltningen ska ske med beaktande av högt ställda krav på långsiktigt hållbar utveckling.

Diskuterar även möjligheter till återköp av tidigare exproprierade fastigheter, men avstår från att nu lägga några förslag. Här krävs ytterligare utredning.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)