En stad för de många eller för de få : om allmänningar, sociala rörelser och rätten till staden i det nutida Stockholm; Ulf Stahre; 2014
endast ny

En stad för de många eller för de få : om allmänningar, sociala rörelser och rätten till staden i det nutida Stockholm Upplaga 1

av Ulf Stahre
Stockholm har under det senaste halvseklet genomgått en radikal förändring. I syfte att skapa en funktionell och konkurrenskraftig storstad har stora ingrepp skett i stadsmiljöerna. Detta har orsakat konflikter med snabbt formerade rörelser som motsatt sig utvecklingen. Här beskrivs denna utveckling i ett antal essäer. Stadsbyggandet skildras genom beskrivningar av cityomvandlingen, stadens allmänningar och de nya galleriorna. Stadens rörelser skildras i en historisk översikt samt i en sammanställning och analys av dagens rörelser. I två studier redovisas några särpräglade rörelser: guerrilla gardening och graffiti. Avslutningsvis diskuteras för vem staden skall byggas, rörelsernas roll samt begreppet rätten till staden.
Stockholm har under det senaste halvseklet genomgått en radikal förändring. I syfte att skapa en funktionell och konkurrenskraftig storstad har stora ingrepp skett i stadsmiljöerna. Detta har orsakat konflikter med snabbt formerade rörelser som motsatt sig utvecklingen. Här beskrivs denna utveckling i ett antal essäer. Stadsbyggandet skildras genom beskrivningar av cityomvandlingen, stadens allmänningar och de nya galleriorna. Stadens rörelser skildras i en historisk översikt samt i en sammanställning och analys av dagens rörelser. I två studier redovisas några särpräglade rörelser: guerrilla gardening och graffiti. Avslutningsvis diskuteras för vem staden skall byggas, rörelsernas roll samt begreppet rätten till staden.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789173894661
Förlag: Bokförlaget Atlas
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 343 st
Stockholm har under det senaste halvseklet genomgått en radikal förändring. I syfte att skapa en funktionell och konkurrenskraftig storstad har stora ingrepp skett i stadsmiljöerna. Detta har orsakat konflikter med snabbt formerade rörelser som motsatt sig utvecklingen. Här beskrivs denna utveckling i ett antal essäer. Stadsbyggandet skildras genom beskrivningar av cityomvandlingen, stadens allmänningar och de nya galleriorna. Stadens rörelser skildras i en historisk översikt samt i en sammanställning och analys av dagens rörelser. I två studier redovisas några särpräglade rörelser: guerrilla gardening och graffiti. Avslutningsvis diskuteras för vem staden skall byggas, rörelsernas roll samt begreppet rätten till staden.
Stockholm har under det senaste halvseklet genomgått en radikal förändring. I syfte att skapa en funktionell och konkurrenskraftig storstad har stora ingrepp skett i stadsmiljöerna. Detta har orsakat konflikter med snabbt formerade rörelser som motsatt sig utvecklingen. Här beskrivs denna utveckling i ett antal essäer. Stadsbyggandet skildras genom beskrivningar av cityomvandlingen, stadens allmänningar och de nya galleriorna. Stadens rörelser skildras i en historisk översikt samt i en sammanställning och analys av dagens rörelser. I två studier redovisas några särpräglade rörelser: guerrilla gardening och graffiti. Avslutningsvis diskuteras för vem staden skall byggas, rörelsernas roll samt begreppet rätten till staden.
Ny bok
169 kr177 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
169 kr177 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)