Epos; Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander; 2003
2 säljare

Epos Upplaga 3

av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
Den klassiska Epos för gymnasieskolan presenterar historien kronologiskt
Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.

Utmärkande drag för gymnasieserien Epos
- Berättande text
- Rikt illustrerad
- Genusperspektiv
- Historiska jämförelser
- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk
- Historiska källor med övningar

Läs mer
Epos beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme.
Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.
Boken har en flödigt berättande framställning och är rik på konkreta intresseväckande exempel. Språket är anpassat för merparten av dagens gymnasieelever. Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av tidsperioden.

I den tredje upplagan av Epos A+B är de sista kapitlen som behandlar nutidshistoria omskrivna och uppdaterade. Boken finns inläst för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.
Den klassiska Epos för gymnasieskolan presenterar historien kronologiskt
Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.

Utmärkande drag för gymnasieserien Epos
- Berättande text
- Rikt illustrerad
- Genusperspektiv
- Historiska jämförelser
- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk
- Historiska källor med övningar

Läs mer
Epos beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme.
Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.
Boken har en flödigt berättande framställning och är rik på konkreta intresseväckande exempel. Språket är anpassat för merparten av dagens gymnasieelever. Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av tidsperioden.

I den tredje upplagan av Epos A+B är de sista kapitlen som behandlar nutidshistoria omskrivna och uppdaterade. Boken finns inläst för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789121197158
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 608 st
Den klassiska Epos för gymnasieskolan presenterar historien kronologiskt
Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.

Utmärkande drag för gymnasieserien Epos
- Berättande text
- Rikt illustrerad
- Genusperspektiv
- Historiska jämförelser
- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk
- Historiska källor med övningar

Läs mer
Epos beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme.
Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.
Boken har en flödigt berättande framställning och är rik på konkreta intresseväckande exempel. Språket är anpassat för merparten av dagens gymnasieelever. Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av tidsperioden.

I den tredje upplagan av Epos A+B är de sista kapitlen som behandlar nutidshistoria omskrivna och uppdaterade. Boken finns inläst för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.
Den klassiska Epos för gymnasieskolan presenterar historien kronologiskt
Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.

Utmärkande drag för gymnasieserien Epos
- Berättande text
- Rikt illustrerad
- Genusperspektiv
- Historiska jämförelser
- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk
- Historiska källor med övningar

Läs mer
Epos beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme.
Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.
Boken har en flödigt berättande framställning och är rik på konkreta intresseväckande exempel. Språket är anpassat för merparten av dagens gymnasieelever. Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av tidsperioden.

I den tredje upplagan av Epos A+B är de sista kapitlen som behandlar nutidshistoria omskrivna och uppdaterade. Boken finns inläst för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.
Begagnad bok
299 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
299 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar