Fixa texten! 1; Pär Sahlin; 2009
2 säljare

Fixa texten! 1 Upplaga 1

av Pär Sahlin
Fixa texten, andra upplagan för svenska och sva Nu uppdateras den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar.

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i åk 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledningar Lärarhandledningen är en unik produkt där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Dessutom hittar du mer lärarmaterial på webben. Lärarmaterialet ligger som en introduktion till respektive kapitel från elevboken. Den tar sin utgångspunkt i respektive genres S syfte, språk och struktur och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Till Fixa texten, andra upplagan finns en lärarhandledning med fokus på en språkutvecklande undervisning. Här finns underlag för att arbeta med bland annat förförståelse, ord och begrepp och formativ bedömning.

Här finns till exempel uppgifter som:
* skapar förförståelse
* fokuserar på viktiga ord och begrepp
* visar på vikten av källkritik.

Till varje kapitel finns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt 1) Förförståelse Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för såväl genren som den specifika mönstertexten. I lärarhandledningen finns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

2) Genren presenteras En eller flera mönstertexter presenteras och avsnittet Fakta om lyfter fram genrespecifika drag. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga.

3) Arbeta med texten Därefter får eleverna arbeta med genrens tre S: syfte, struktur och språk.

4) Skriv din egen text Varje kapitel avslutas med att eleverna skriver egna, både gemensamt i gruppen och enskilt. I lärarhandledningen finns underlag för den gemensamma texten.

Fixa texten digitalt Med den digitala lärarhandledningen kan du: * visa mönstertexter på projektor
* lyssna på inlästa texter
* ladda ner kopieringsunderlag.

Digitalbok * Fixa texten 1 och 2 finns även som digitalböcker med inlästa mönstertexter.
Fixa texten, andra upplagan för svenska och sva Nu uppdateras den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar.

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i åk 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledningar Lärarhandledningen är en unik produkt där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Dessutom hittar du mer lärarmaterial på webben. Lärarmaterialet ligger som en introduktion till respektive kapitel från elevboken. Den tar sin utgångspunkt i respektive genres S syfte, språk och struktur och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Till Fixa texten, andra upplagan finns en lärarhandledning med fokus på en språkutvecklande undervisning. Här finns underlag för att arbeta med bland annat förförståelse, ord och begrepp och formativ bedömning.

Här finns till exempel uppgifter som:
* skapar förförståelse
* fokuserar på viktiga ord och begrepp
* visar på vikten av källkritik.

Till varje kapitel finns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt 1) Förförståelse Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för såväl genren som den specifika mönstertexten. I lärarhandledningen finns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

2) Genren presenteras En eller flera mönstertexter presenteras och avsnittet Fakta om lyfter fram genrespecifika drag. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga.

3) Arbeta med texten Därefter får eleverna arbeta med genrens tre S: syfte, struktur och språk.

4) Skriv din egen text Varje kapitel avslutas med att eleverna skriver egna, både gemensamt i gruppen och enskilt. I lärarhandledningen finns underlag för den gemensamma texten.

Fixa texten digitalt Med den digitala lärarhandledningen kan du: * visa mönstertexter på projektor
* lyssna på inlästa texter
* ladda ner kopieringsunderlag.

Digitalbok * Fixa texten 1 och 2 finns även som digitalböcker med inlästa mönstertexter.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789127418912
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 112 st
Fixa texten, andra upplagan för svenska och sva Nu uppdateras den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar.

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i åk 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledningar Lärarhandledningen är en unik produkt där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Dessutom hittar du mer lärarmaterial på webben. Lärarmaterialet ligger som en introduktion till respektive kapitel från elevboken. Den tar sin utgångspunkt i respektive genres S syfte, språk och struktur och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Till Fixa texten, andra upplagan finns en lärarhandledning med fokus på en språkutvecklande undervisning. Här finns underlag för att arbeta med bland annat förförståelse, ord och begrepp och formativ bedömning.

Här finns till exempel uppgifter som:
* skapar förförståelse
* fokuserar på viktiga ord och begrepp
* visar på vikten av källkritik.

Till varje kapitel finns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt 1) Förförståelse Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för såväl genren som den specifika mönstertexten. I lärarhandledningen finns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

2) Genren presenteras En eller flera mönstertexter presenteras och avsnittet Fakta om lyfter fram genrespecifika drag. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga.

3) Arbeta med texten Därefter får eleverna arbeta med genrens tre S: syfte, struktur och språk.

4) Skriv din egen text Varje kapitel avslutas med att eleverna skriver egna, både gemensamt i gruppen och enskilt. I lärarhandledningen finns underlag för den gemensamma texten.

Fixa texten digitalt Med den digitala lärarhandledningen kan du: * visa mönstertexter på projektor
* lyssna på inlästa texter
* ladda ner kopieringsunderlag.

Digitalbok * Fixa texten 1 och 2 finns även som digitalböcker med inlästa mönstertexter.
Fixa texten, andra upplagan för svenska och sva Nu uppdateras den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar.

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i åk 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledningar Lärarhandledningen är en unik produkt där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Dessutom hittar du mer lärarmaterial på webben. Lärarmaterialet ligger som en introduktion till respektive kapitel från elevboken. Den tar sin utgångspunkt i respektive genres S syfte, språk och struktur och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Till Fixa texten, andra upplagan finns en lärarhandledning med fokus på en språkutvecklande undervisning. Här finns underlag för att arbeta med bland annat förförståelse, ord och begrepp och formativ bedömning.

Här finns till exempel uppgifter som:
* skapar förförståelse
* fokuserar på viktiga ord och begrepp
* visar på vikten av källkritik.

Till varje kapitel finns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt 1) Förförståelse Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för såväl genren som den specifika mönstertexten. I lärarhandledningen finns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

2) Genren presenteras En eller flera mönstertexter presenteras och avsnittet Fakta om lyfter fram genrespecifika drag. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren i fråga.

3) Arbeta med texten Därefter får eleverna arbeta med genrens tre S: syfte, struktur och språk.

4) Skriv din egen text Varje kapitel avslutas med att eleverna skriver egna, både gemensamt i gruppen och enskilt. I lärarhandledningen finns underlag för den gemensamma texten.

Fixa texten digitalt Med den digitala lärarhandledningen kan du: * visa mönstertexter på projektor
* lyssna på inlästa texter
* ladda ner kopieringsunderlag.

Digitalbok * Fixa texten 1 och 2 finns även som digitalböcker med inlästa mönstertexter.
Begagnad bok
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar