Från interaktion till relation : om anknytningsteori; Susan Hart, Rikke Schwartz; 2010
endast ny

Från interaktion till relation : om anknytningsteori Upplaga 1

av Susan Hart, Rikke Schwartz
Intresset för anknytningsteori har ökat på senare år. Det hänger bland annat samman med att det finns en större kunskap om personlighetsutvecklingens komplexitet och att moderna anknytningsteoretiker i allt högre grad är medvetna om att personlighetsmönster har sin grund såväl i medfödda förutsättningar som i nära relationella erfarenheter. Under 1990-talet integrerades anknytningsteorin med den nyaste hjärnforskningen, vilket gav upphov till nya teorier och hypoteser inom ett område som är föremål för intensiv forskning.

I Från interaktion till relation presenteras fem inom området välkända teoretiker och deras bidrag till förståelsen av anknytningens betydelse för personlighetsutvecklingen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Shore och Peter Fonagy. De fem teoretikerna har en gemensam uppfattning: tillräcklig omsorg gör det möjligt för barnet att utveckla sin medfödda potential, och samtidigt är barnets aktiva bidrag en förutsättning för att skapa välfungerande relationer till omsorgs personer. Eller med andra ord: goda relationer skapas genom interaktion.

Läs mer
Boken vänder sig i första hand till studerande i psykologi, på lärar- och socionomutbildningar och på vårdutbildningar. Den kan även med fördel användas av yrkesverksamma psykologer och personer som arbetar inom barn- och vuxenpsykiatri, på skolor och i socialtjänsten.

Om författarna
Susan Hart och Rikke Schwartz är båda verksamma som psykologer och Susan Hart är känd genom tidigare böcker som finns utgivna på svenska.
Intresset för anknytningsteori har ökat på senare år. Det hänger bland annat samman med att det finns en större kunskap om personlighetsutvecklingens komplexitet och att moderna anknytningsteoretiker i allt högre grad är medvetna om att personlighetsmönster har sin grund såväl i medfödda förutsättningar som i nära relationella erfarenheter. Under 1990-talet integrerades anknytningsteorin med den nyaste hjärnforskningen, vilket gav upphov till nya teorier och hypoteser inom ett område som är föremål för intensiv forskning.

I Från interaktion till relation presenteras fem inom området välkända teoretiker och deras bidrag till förståelsen av anknytningens betydelse för personlighetsutvecklingen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Shore och Peter Fonagy. De fem teoretikerna har en gemensam uppfattning: tillräcklig omsorg gör det möjligt för barnet att utveckla sin medfödda potential, och samtidigt är barnets aktiva bidrag en förutsättning för att skapa välfungerande relationer till omsorgs personer. Eller med andra ord: goda relationer skapas genom interaktion.

Läs mer
Boken vänder sig i första hand till studerande i psykologi, på lärar- och socionomutbildningar och på vårdutbildningar. Den kan även med fördel användas av yrkesverksamma psykologer och personer som arbetar inom barn- och vuxenpsykiatri, på skolor och i socialtjänsten.

Om författarna
Susan Hart och Rikke Schwartz är båda verksamma som psykologer och Susan Hart är känd genom tidigare böcker som finns utgivna på svenska.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789147099221
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 296 st
Intresset för anknytningsteori har ökat på senare år. Det hänger bland annat samman med att det finns en större kunskap om personlighetsutvecklingens komplexitet och att moderna anknytningsteoretiker i allt högre grad är medvetna om att personlighetsmönster har sin grund såväl i medfödda förutsättningar som i nära relationella erfarenheter. Under 1990-talet integrerades anknytningsteorin med den nyaste hjärnforskningen, vilket gav upphov till nya teorier och hypoteser inom ett område som är föremål för intensiv forskning.

I Från interaktion till relation presenteras fem inom området välkända teoretiker och deras bidrag till förståelsen av anknytningens betydelse för personlighetsutvecklingen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Shore och Peter Fonagy. De fem teoretikerna har en gemensam uppfattning: tillräcklig omsorg gör det möjligt för barnet att utveckla sin medfödda potential, och samtidigt är barnets aktiva bidrag en förutsättning för att skapa välfungerande relationer till omsorgs personer. Eller med andra ord: goda relationer skapas genom interaktion.

Läs mer
Boken vänder sig i första hand till studerande i psykologi, på lärar- och socionomutbildningar och på vårdutbildningar. Den kan även med fördel användas av yrkesverksamma psykologer och personer som arbetar inom barn- och vuxenpsykiatri, på skolor och i socialtjänsten.

Om författarna
Susan Hart och Rikke Schwartz är båda verksamma som psykologer och Susan Hart är känd genom tidigare böcker som finns utgivna på svenska.
Intresset för anknytningsteori har ökat på senare år. Det hänger bland annat samman med att det finns en större kunskap om personlighetsutvecklingens komplexitet och att moderna anknytningsteoretiker i allt högre grad är medvetna om att personlighetsmönster har sin grund såväl i medfödda förutsättningar som i nära relationella erfarenheter. Under 1990-talet integrerades anknytningsteorin med den nyaste hjärnforskningen, vilket gav upphov till nya teorier och hypoteser inom ett område som är föremål för intensiv forskning.

I Från interaktion till relation presenteras fem inom området välkända teoretiker och deras bidrag till förståelsen av anknytningens betydelse för personlighetsutvecklingen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Shore och Peter Fonagy. De fem teoretikerna har en gemensam uppfattning: tillräcklig omsorg gör det möjligt för barnet att utveckla sin medfödda potential, och samtidigt är barnets aktiva bidrag en förutsättning för att skapa välfungerande relationer till omsorgs personer. Eller med andra ord: goda relationer skapas genom interaktion.

Läs mer
Boken vänder sig i första hand till studerande i psykologi, på lärar- och socionomutbildningar och på vårdutbildningar. Den kan även med fördel användas av yrkesverksamma psykologer och personer som arbetar inom barn- och vuxenpsykiatri, på skolor och i socialtjänsten.

Om författarna
Susan Hart och Rikke Schwartz är båda verksamma som psykologer och Susan Hart är känd genom tidigare böcker som finns utgivna på svenska.
Ny bok
282 kr296 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
282 kr296 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)