Frank Röd Naturkunskap A; Ann Löfving-Henriksson; 2007
2 säljare

Frank Röd Naturkunskap A Upplaga 1

av Ann Löfving-Henriksson
Frank omfattar två faktaböcker i naturkunskap enligt GY 2011: Frank blå kurs 1a1 för yrkesprogrammen, och Frank gul kurs 1b för de studieförberedande programmen. Till de båda böckerna finns en gemensam lärarhandledning. Frank blå Naturkunskap 1a1 och Frank gul Naturkunskap 1b finns även som Onlineböcker.

Läs mer
Frank gul Naturkunskap 1b 100p för de studieförberedande programmen
Frank gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.
En omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov - nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.
Därpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank blå är indelad i fem kapitel - Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
Frank 1 Naturkunskap Lärarhandledning
Lärarhandledningen rymmer kommentarer, laborationer och övningar och är gemensam till de två böckerna Frank Blå Naturkunskap 1a1 och Frank Gul Naturkunskap 1b. Den är uppdelad på de områden som kurserna innehåller, i olika mappar enligt nedanstående:
- Block 1: Det naturvetenskapliga arbetssättet (gemensam)
- Block 2: Celler, gener och gen-etik (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 3: Energi, naturresurser och hållbar utveckling (gemensam)
- Block 4: Livsstil och hälsa (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 5: Sex och relationer (gemensam)
- Svar på frågorna i böckerna

Om författarna
Frank Gul: Gunnar Björndahl och Leif Carserud
Frank Röd: Ann Löfving-Henriksson
Frank Blå: Robert Obing och Morgan Olsson
Frank omfattar två faktaböcker i naturkunskap enligt GY 2011: Frank blå kurs 1a1 för yrkesprogrammen, och Frank gul kurs 1b för de studieförberedande programmen. Till de båda böckerna finns en gemensam lärarhandledning. Frank blå Naturkunskap 1a1 och Frank gul Naturkunskap 1b finns även som Onlineböcker.

Läs mer
Frank gul Naturkunskap 1b 100p för de studieförberedande programmen
Frank gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.
En omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov - nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.
Därpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank blå är indelad i fem kapitel - Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
Frank 1 Naturkunskap Lärarhandledning
Lärarhandledningen rymmer kommentarer, laborationer och övningar och är gemensam till de två böckerna Frank Blå Naturkunskap 1a1 och Frank Gul Naturkunskap 1b. Den är uppdelad på de områden som kurserna innehåller, i olika mappar enligt nedanstående:
- Block 1: Det naturvetenskapliga arbetssättet (gemensam)
- Block 2: Celler, gener och gen-etik (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 3: Energi, naturresurser och hållbar utveckling (gemensam)
- Block 4: Livsstil och hälsa (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 5: Sex och relationer (gemensam)
- Svar på frågorna i böckerna

Om författarna
Frank Gul: Gunnar Björndahl och Leif Carserud
Frank Röd: Ann Löfving-Henriksson
Frank Blå: Robert Obing och Morgan Olsson
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789147019144
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 136 st
Frank omfattar två faktaböcker i naturkunskap enligt GY 2011: Frank blå kurs 1a1 för yrkesprogrammen, och Frank gul kurs 1b för de studieförberedande programmen. Till de båda böckerna finns en gemensam lärarhandledning. Frank blå Naturkunskap 1a1 och Frank gul Naturkunskap 1b finns även som Onlineböcker.

Läs mer
Frank gul Naturkunskap 1b 100p för de studieförberedande programmen
Frank gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.
En omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov - nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.
Därpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank blå är indelad i fem kapitel - Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
Frank 1 Naturkunskap Lärarhandledning
Lärarhandledningen rymmer kommentarer, laborationer och övningar och är gemensam till de två böckerna Frank Blå Naturkunskap 1a1 och Frank Gul Naturkunskap 1b. Den är uppdelad på de områden som kurserna innehåller, i olika mappar enligt nedanstående:
- Block 1: Det naturvetenskapliga arbetssättet (gemensam)
- Block 2: Celler, gener och gen-etik (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 3: Energi, naturresurser och hållbar utveckling (gemensam)
- Block 4: Livsstil och hälsa (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 5: Sex och relationer (gemensam)
- Svar på frågorna i böckerna

Om författarna
Frank Gul: Gunnar Björndahl och Leif Carserud
Frank Röd: Ann Löfving-Henriksson
Frank Blå: Robert Obing och Morgan Olsson
Frank omfattar två faktaböcker i naturkunskap enligt GY 2011: Frank blå kurs 1a1 för yrkesprogrammen, och Frank gul kurs 1b för de studieförberedande programmen. Till de båda böckerna finns en gemensam lärarhandledning. Frank blå Naturkunskap 1a1 och Frank gul Naturkunskap 1b finns även som Onlineböcker.

Läs mer
Frank gul Naturkunskap 1b 100p för de studieförberedande programmen
Frank gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.
En omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov - nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.
Därpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank blå är indelad i fem kapitel - Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
Frank 1 Naturkunskap Lärarhandledning
Lärarhandledningen rymmer kommentarer, laborationer och övningar och är gemensam till de två böckerna Frank Blå Naturkunskap 1a1 och Frank Gul Naturkunskap 1b. Den är uppdelad på de områden som kurserna innehåller, i olika mappar enligt nedanstående:
- Block 1: Det naturvetenskapliga arbetssättet (gemensam)
- Block 2: Celler, gener och gen-etik (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 3: Energi, naturresurser och hållbar utveckling (gemensam)
- Block 4: Livsstil och hälsa (endast Frank Gul Nk 1b)
- Block 5: Sex och relationer (gemensam)
- Svar på frågorna i böckerna

Om författarna
Frank Gul: Gunnar Björndahl och Leif Carserud
Frank Röd: Ann Löfving-Henriksson
Frank Blå: Robert Obing och Morgan Olsson
Begagnad bok
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar