Geriatrisk Vård och Specifik Omvårdnad; Larsson, M., & Rundgren, Å.; 1997
5+ säljare

Geriatrisk Vård och Specifik Omvårdnad

av Larsson, M., & Rundgren, Å.
Nästan 18% av Sveriges befolkning är 65 år och äldre men svarar för långt mer än hälften av all sjukvård, varför förståelsen för geriatrik blir allt viktigare inte minst för sjuksköterskan.

Förekomsten av såväl kroniska som akuta sjukdomar hos äldre kombinerat med olika åldersförändringar gör att geriatrisk vård på många sätt skiljer sig från andra vårdområden. Sårbara system hos äldre blir lätt störda av mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Följderna blir ofta ett antal problem varav de vanligaste är immobilisering, konfusion, urininkontinens och fall. Detta kräver en genomtänkt och snabbt insatt omvårdnad för att i bästa fall förhindra eller annars lindra konsekvenserna av dessa besvär, som annars lätt blir kroniska.

Boken som belyser vanliga geriatriska problem/behov och tillstånd vad gäller bakgrund, handläggning och omvårdnadsbehov består av tre delar. Den första är inriktad på åldrandet och åldersförändringar hos den friska äldre individen. Del två belyser allt det som skiljer den äldre från den yngre och medelålders patienten. Del tre är den mest omfattande och belyser olika problem/behov och sjukdomar bland äldre och hur dessa handläggs av sjuksköterskan. I vissa fall berörs också hur andra medlemmar i det geriatriska teamet hanterar dessa problem. Boken har under framtagningen granskats av vårdhögskolelärare.

Boken vänder sig huvudsakligen till sjuksköterskor under grundutbildningen men borde också vara av värde i andra utbildningssammanhang för yrkesverksamma sjuksköterskor som tidigare inte läst geriatrik.
Nästan 18% av Sveriges befolkning är 65 år och äldre men svarar för långt mer än hälften av all sjukvård, varför förståelsen för geriatrik blir allt viktigare inte minst för sjuksköterskan.

Förekomsten av såväl kroniska som akuta sjukdomar hos äldre kombinerat med olika åldersförändringar gör att geriatrisk vård på många sätt skiljer sig från andra vårdområden. Sårbara system hos äldre blir lätt störda av mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Följderna blir ofta ett antal problem varav de vanligaste är immobilisering, konfusion, urininkontinens och fall. Detta kräver en genomtänkt och snabbt insatt omvårdnad för att i bästa fall förhindra eller annars lindra konsekvenserna av dessa besvär, som annars lätt blir kroniska.

Boken som belyser vanliga geriatriska problem/behov och tillstånd vad gäller bakgrund, handläggning och omvårdnadsbehov består av tre delar. Den första är inriktad på åldrandet och åldersförändringar hos den friska äldre individen. Del två belyser allt det som skiljer den äldre från den yngre och medelålders patienten. Del tre är den mest omfattande och belyser olika problem/behov och sjukdomar bland äldre och hur dessa handläggs av sjuksköterskan. I vissa fall berörs också hur andra medlemmar i det geriatriska teamet hanterar dessa problem. Boken har under framtagningen granskats av vårdhögskolelärare.

Boken vänder sig huvudsakligen till sjuksköterskor under grundutbildningen men borde också vara av värde i andra utbildningssammanhang för yrkesverksamma sjuksköterskor som tidigare inte läst geriatrik.
Utgiven: 1997
ISBN: 9789144490915
Format: Häftad
Språk: Svenska
Nästan 18% av Sveriges befolkning är 65 år och äldre men svarar för långt mer än hälften av all sjukvård, varför förståelsen för geriatrik blir allt viktigare inte minst för sjuksköterskan.

Förekomsten av såväl kroniska som akuta sjukdomar hos äldre kombinerat med olika åldersförändringar gör att geriatrisk vård på många sätt skiljer sig från andra vårdområden. Sårbara system hos äldre blir lätt störda av mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Följderna blir ofta ett antal problem varav de vanligaste är immobilisering, konfusion, urininkontinens och fall. Detta kräver en genomtänkt och snabbt insatt omvårdnad för att i bästa fall förhindra eller annars lindra konsekvenserna av dessa besvär, som annars lätt blir kroniska.

Boken som belyser vanliga geriatriska problem/behov och tillstånd vad gäller bakgrund, handläggning och omvårdnadsbehov består av tre delar. Den första är inriktad på åldrandet och åldersförändringar hos den friska äldre individen. Del två belyser allt det som skiljer den äldre från den yngre och medelålders patienten. Del tre är den mest omfattande och belyser olika problem/behov och sjukdomar bland äldre och hur dessa handläggs av sjuksköterskan. I vissa fall berörs också hur andra medlemmar i det geriatriska teamet hanterar dessa problem. Boken har under framtagningen granskats av vårdhögskolelärare.

Boken vänder sig huvudsakligen till sjuksköterskor under grundutbildningen men borde också vara av värde i andra utbildningssammanhang för yrkesverksamma sjuksköterskor som tidigare inte läst geriatrik.
Nästan 18% av Sveriges befolkning är 65 år och äldre men svarar för långt mer än hälften av all sjukvård, varför förståelsen för geriatrik blir allt viktigare inte minst för sjuksköterskan.

Förekomsten av såväl kroniska som akuta sjukdomar hos äldre kombinerat med olika åldersförändringar gör att geriatrisk vård på många sätt skiljer sig från andra vårdområden. Sårbara system hos äldre blir lätt störda av mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Följderna blir ofta ett antal problem varav de vanligaste är immobilisering, konfusion, urininkontinens och fall. Detta kräver en genomtänkt och snabbt insatt omvårdnad för att i bästa fall förhindra eller annars lindra konsekvenserna av dessa besvär, som annars lätt blir kroniska.

Boken som belyser vanliga geriatriska problem/behov och tillstånd vad gäller bakgrund, handläggning och omvårdnadsbehov består av tre delar. Den första är inriktad på åldrandet och åldersförändringar hos den friska äldre individen. Del två belyser allt det som skiljer den äldre från den yngre och medelålders patienten. Del tre är den mest omfattande och belyser olika problem/behov och sjukdomar bland äldre och hur dessa handläggs av sjuksköterskan. I vissa fall berörs också hur andra medlemmar i det geriatriska teamet hanterar dessa problem. Boken har under framtagningen granskats av vårdhögskolelärare.

Boken vänder sig huvudsakligen till sjuksköterskor under grundutbildningen men borde också vara av värde i andra utbildningssammanhang för yrkesverksamma sjuksköterskor som tidigare inte läst geriatrik.
Begagnad bok
100 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
100 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar