Harmoni och säkra möten; Jörgen Lundälv; 2007

Harmoni och säkra möten

av Jörgen Lundälv
Inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad sker dagligen möten mellan professionella yrkesutövare och hotfulla klienter och patienter. Rädslor, utsatthet och språk förutsätts förstås av alla inblandade. Hur utsatt är då yrkesutövaren vid mötet med klienten/patienten? Och vad händer egentligen när hon utsätts för våld och hot? Vilka handfasta råd kan man ge? Dessa frågor diskuteras i boken som fokuserar på skadepreventionens vinster och riskmedvetande. Boken bygger på praktiska erfarenheter i svenska kommuner där yrkesutövare berättar om sina upplevelser. Även autentiska fall och övningsuppgifter ingår.

Boken vänder sig till alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Hit hör exempelvis socialarbetare, psykologer, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och läkare.

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet samt universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han är författare till flera böcker och artiklar om skador och prevention och undervisar inom Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet.
Inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad sker dagligen möten mellan professionella yrkesutövare och hotfulla klienter och patienter. Rädslor, utsatthet och språk förutsätts förstås av alla inblandade. Hur utsatt är då yrkesutövaren vid mötet med klienten/patienten? Och vad händer egentligen när hon utsätts för våld och hot? Vilka handfasta råd kan man ge? Dessa frågor diskuteras i boken som fokuserar på skadepreventionens vinster och riskmedvetande. Boken bygger på praktiska erfarenheter i svenska kommuner där yrkesutövare berättar om sina upplevelser. Även autentiska fall och övningsuppgifter ingår.

Boken vänder sig till alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Hit hör exempelvis socialarbetare, psykologer, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och läkare.

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet samt universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han är författare till flera böcker och artiklar om skador och prevention och undervisar inom Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet.
Utgiven: 2007
ISBN: 9789171111401
Förlag: Mayers / Meyer Information och förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 151 st
Inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad sker dagligen möten mellan professionella yrkesutövare och hotfulla klienter och patienter. Rädslor, utsatthet och språk förutsätts förstås av alla inblandade. Hur utsatt är då yrkesutövaren vid mötet med klienten/patienten? Och vad händer egentligen när hon utsätts för våld och hot? Vilka handfasta råd kan man ge? Dessa frågor diskuteras i boken som fokuserar på skadepreventionens vinster och riskmedvetande. Boken bygger på praktiska erfarenheter i svenska kommuner där yrkesutövare berättar om sina upplevelser. Även autentiska fall och övningsuppgifter ingår.

Boken vänder sig till alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Hit hör exempelvis socialarbetare, psykologer, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och läkare.

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet samt universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han är författare till flera böcker och artiklar om skador och prevention och undervisar inom Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet.
Inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad sker dagligen möten mellan professionella yrkesutövare och hotfulla klienter och patienter. Rädslor, utsatthet och språk förutsätts förstås av alla inblandade. Hur utsatt är då yrkesutövaren vid mötet med klienten/patienten? Och vad händer egentligen när hon utsätts för våld och hot? Vilka handfasta råd kan man ge? Dessa frågor diskuteras i boken som fokuserar på skadepreventionens vinster och riskmedvetande. Boken bygger på praktiska erfarenheter i svenska kommuner där yrkesutövare berättar om sina upplevelser. Även autentiska fall och övningsuppgifter ingår.

Boken vänder sig till alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Hit hör exempelvis socialarbetare, psykologer, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och läkare.

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet samt universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han är författare till flera böcker och artiklar om skador och prevention och undervisar inom Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)