Hjärnan; Lars Olson; 2007

Hjärnan Upplaga 1

av Lars Olson
Ny bok om hjärnan, om dess svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. De som skriver i detta nya populärvetenskapliga standardverk tillhör eliten i det neurovetenskapliga Sverige, de ägnar sina liv åt att forska om hjärnan så att vi med ny kunskap ska kunna förstå och ge bot. Boken är skriven för alla som behöver förstå, för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. Ur innehållet märks: Annica Dahlström, om kvinnors och mäns hjärnor, Martin Ingvar om hjärnbarkens funktion, Anne-Liis von Knorring om barnpsykiatri, Sten-Magnus Aquilonius om ALS, Hugo Lagercrantz om barnets hjärna, Björn Meyerson om smärta, Lars Olson om hjärnan genomlyst, Tomas Olsson om MS, Leif Salford om hjärntumörer, Anna josephson om centrala nervsystemet, Arne Öhman om emotioner och mycket annat. Texten är rikt illustrerad med förklarande och fördjupande illustrationer av Annika Röhl och Björn Bergström. Omslaget är gjort av Björn Bergstrom och inlagan av Pangea Design. Boken ges ut av Karolinska Institutet University Prress i samarbete med Hjärnfonden med förord av Kjell-Olof Feldt Recensioner: ...Det är en gedigen genomgång skriven av framstående svenska forskare...förhoppningen är att många skall läsa den. Det tycker jag absolut att den som är road av hjärnan skall göra. Lotta Fredholm, Forskning& Framsteg 7/08 BOKEN HJÄRNAN ÄR EN PEDAGOGISK FULLTRÄFF Boken heter kort och gott Hjärnan och innehåller 422 sidor välformulerade kunskaper om allt som finns att veta om detta organ. Åtminstone allt som en vanlig läsare kan smälta. Bara en sån sak att det ryms 100 miljarder nervceller i hjärnan, som var och en är ett underverk med dess otaliga kontaktpunkter och samordning med andra nervceller, eller att det bildas en miljon nya nervceller var femte minut hos ett människofoster det är egentligen obegripligt att det kan fungera. Fantastisk är bara förnamnet när man pratar om den mänskliga hjärnan. Och det är fantastiskt intressant att läsa om detta. Stor möda måste ha lagts ner på att få hela materialet så lättfattligt. Hjärnan är skrivet för en bred allmänhet. Några medicinska förkunskaper krävs inte, ändå är det fråga om att förklara de allra mest komplicerade sammanhang och absolut senaste nytt på hjärnfronten. Ett 40-tal av landets ledande forskare har bidragit med texter. Huvudredaktören Lars Olson, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och hans medredaktörer har lyckats i alla avseenden. Boken inleds med grundkunskaper om det centrala nervsystemet. Martin Ingvar skriver sedan om hjärnbarkens funktion. Lennart Brodin tar hand om kapitlet om synapser och neurotransmittorer. Det är på ett sätt det mest intressanta i hela boken eftersom det utgör grunden för hur många av sjukdomarna i hjärnan uppstår. Andra kapitel handlar till exempel om synen, minnet, sömnen, fostrets hjärna, emotioner, smärta samt belöningssystemet och därmed också hur ett beroende uppstår. Annica Dahlström skriver om mäns och kvinnors hjärnor. Det finns verkligen tydliga och mätbara skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende. Å andra sidan finns stora individuella variationer inom könen. De viktigaste sjukdomarna får också sina gedigna och aktuella genomlysningar. Depression, schizofreni, stroke, multipel skleros, parkinson, alzheimer och ALS för att nämna några av dem. Ett avsnitt i boken tar upp begreppet hjärndöd, ett annat redovisar vilka metoder som kan användas för att avbilda och diagnosticera sjukdomar i hjärnan. En viktig och sammanhållande del i det stora bokprojektet är Annika Röh l s grafiskt tydliga bilder. Över huvud taget är illustrationerna väl genomtänkta; Björn Bergströms bilder på hjärnan och de äldre anatomiska avbildningarna plus enstaka foton. Det är också utmärkt att varje kapitel inleds med en sammanfattning. Boken som är utgiven i samarbete mellan Hjärnfonden och Karolinska Institutet University Press är, förutom allt annat, en pedagogisk fullträff. Pelle Olsson, Medicinsk acccess, Nr 4-5 juni 2008 Bibliotekstjänst Den föreliggande volymen Hjärnan är en utökad och uppdaterad uppföljare till föregångaren En bok om hjärnan (andra uppl. 1997). Författare är framstående svenska hjärnforskare inom skilda områden. Texten belyser till att börja med hjärnans utveckling, anatomi, dess funktions- och arbetssätt, såsom mekanismer bakom rörelser, syn, medvetande, sömn, minnen och emotioner samt tar upp undersökningsmetoder såsom EEG och modern avbildningsteknik. Senare delen fokuserar på hjärnans och ryggmärgens sjukdomar vad gäller såväl psykiatriska som traumatiska och degenerativa sjukdomar av typ Alzheimer och Parkinson samt stroke, epilepsi, multipel skleros, huvudvärk och tumörer liksom behandling av många sjukdomar. Boken är rikligt och pedagogiskt illustrerad samt försedd med översiktliga tabellariska uppställningar och texten är lättläst, varför den i stora stycken kan rekommenderas inte bara till medicinskt utbildade men även en intresserad allmänhet. Arne Brun, Bibliotekstjänst
Ny bok om hjärnan, om dess svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. De som skriver i detta nya populärvetenskapliga standardverk tillhör eliten i det neurovetenskapliga Sverige, de ägnar sina liv åt att forska om hjärnan så att vi med ny kunskap ska kunna förstå och ge bot. Boken är skriven för alla som behöver förstå, för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. Ur innehållet märks: Annica Dahlström, om kvinnors och mäns hjärnor, Martin Ingvar om hjärnbarkens funktion, Anne-Liis von Knorring om barnpsykiatri, Sten-Magnus Aquilonius om ALS, Hugo Lagercrantz om barnets hjärna, Björn Meyerson om smärta, Lars Olson om hjärnan genomlyst, Tomas Olsson om MS, Leif Salford om hjärntumörer, Anna josephson om centrala nervsystemet, Arne Öhman om emotioner och mycket annat. Texten är rikt illustrerad med förklarande och fördjupande illustrationer av Annika Röhl och Björn Bergström. Omslaget är gjort av Björn Bergstrom och inlagan av Pangea Design. Boken ges ut av Karolinska Institutet University Prress i samarbete med Hjärnfonden med förord av Kjell-Olof Feldt Recensioner: ...Det är en gedigen genomgång skriven av framstående svenska forskare...förhoppningen är att många skall läsa den. Det tycker jag absolut att den som är road av hjärnan skall göra. Lotta Fredholm, Forskning& Framsteg 7/08 BOKEN HJÄRNAN ÄR EN PEDAGOGISK FULLTRÄFF Boken heter kort och gott Hjärnan och innehåller 422 sidor välformulerade kunskaper om allt som finns att veta om detta organ. Åtminstone allt som en vanlig läsare kan smälta. Bara en sån sak att det ryms 100 miljarder nervceller i hjärnan, som var och en är ett underverk med dess otaliga kontaktpunkter och samordning med andra nervceller, eller att det bildas en miljon nya nervceller var femte minut hos ett människofoster det är egentligen obegripligt att det kan fungera. Fantastisk är bara förnamnet när man pratar om den mänskliga hjärnan. Och det är fantastiskt intressant att läsa om detta. Stor möda måste ha lagts ner på att få hela materialet så lättfattligt. Hjärnan är skrivet för en bred allmänhet. Några medicinska förkunskaper krävs inte, ändå är det fråga om att förklara de allra mest komplicerade sammanhang och absolut senaste nytt på hjärnfronten. Ett 40-tal av landets ledande forskare har bidragit med texter. Huvudredaktören Lars Olson, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och hans medredaktörer har lyckats i alla avseenden. Boken inleds med grundkunskaper om det centrala nervsystemet. Martin Ingvar skriver sedan om hjärnbarkens funktion. Lennart Brodin tar hand om kapitlet om synapser och neurotransmittorer. Det är på ett sätt det mest intressanta i hela boken eftersom det utgör grunden för hur många av sjukdomarna i hjärnan uppstår. Andra kapitel handlar till exempel om synen, minnet, sömnen, fostrets hjärna, emotioner, smärta samt belöningssystemet och därmed också hur ett beroende uppstår. Annica Dahlström skriver om mäns och kvinnors hjärnor. Det finns verkligen tydliga och mätbara skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende. Å andra sidan finns stora individuella variationer inom könen. De viktigaste sjukdomarna får också sina gedigna och aktuella genomlysningar. Depression, schizofreni, stroke, multipel skleros, parkinson, alzheimer och ALS för att nämna några av dem. Ett avsnitt i boken tar upp begreppet hjärndöd, ett annat redovisar vilka metoder som kan användas för att avbilda och diagnosticera sjukdomar i hjärnan. En viktig och sammanhållande del i det stora bokprojektet är Annika Röh l s grafiskt tydliga bilder. Över huvud taget är illustrationerna väl genomtänkta; Björn Bergströms bilder på hjärnan och de äldre anatomiska avbildningarna plus enstaka foton. Det är också utmärkt att varje kapitel inleds med en sammanfattning. Boken som är utgiven i samarbete mellan Hjärnfonden och Karolinska Institutet University Press är, förutom allt annat, en pedagogisk fullträff. Pelle Olsson, Medicinsk acccess, Nr 4-5 juni 2008 Bibliotekstjänst Den föreliggande volymen Hjärnan är en utökad och uppdaterad uppföljare till föregångaren En bok om hjärnan (andra uppl. 1997). Författare är framstående svenska hjärnforskare inom skilda områden. Texten belyser till att börja med hjärnans utveckling, anatomi, dess funktions- och arbetssätt, såsom mekanismer bakom rörelser, syn, medvetande, sömn, minnen och emotioner samt tar upp undersökningsmetoder såsom EEG och modern avbildningsteknik. Senare delen fokuserar på hjärnans och ryggmärgens sjukdomar vad gäller såväl psykiatriska som traumatiska och degenerativa sjukdomar av typ Alzheimer och Parkinson samt stroke, epilepsi, multipel skleros, huvudvärk och tumörer liksom behandling av många sjukdomar. Boken är rikligt och pedagogiskt illustrerad samt försedd med översiktliga tabellariska uppställningar och texten är lättläst, varför den i stora stycken kan rekommenderas inte bara till medicinskt utbildade men även en intresserad allmänhet. Arne Brun, Bibliotekstjänst
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789185565139
Förlag: Karolinska Institutet University Press
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 424 st
Ny bok om hjärnan, om dess svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. De som skriver i detta nya populärvetenskapliga standardverk tillhör eliten i det neurovetenskapliga Sverige, de ägnar sina liv åt att forska om hjärnan så att vi med ny kunskap ska kunna förstå och ge bot. Boken är skriven för alla som behöver förstå, för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. Ur innehållet märks: Annica Dahlström, om kvinnors och mäns hjärnor, Martin Ingvar om hjärnbarkens funktion, Anne-Liis von Knorring om barnpsykiatri, Sten-Magnus Aquilonius om ALS, Hugo Lagercrantz om barnets hjärna, Björn Meyerson om smärta, Lars Olson om hjärnan genomlyst, Tomas Olsson om MS, Leif Salford om hjärntumörer, Anna josephson om centrala nervsystemet, Arne Öhman om emotioner och mycket annat. Texten är rikt illustrerad med förklarande och fördjupande illustrationer av Annika Röhl och Björn Bergström. Omslaget är gjort av Björn Bergstrom och inlagan av Pangea Design. Boken ges ut av Karolinska Institutet University Prress i samarbete med Hjärnfonden med förord av Kjell-Olof Feldt Recensioner: ...Det är en gedigen genomgång skriven av framstående svenska forskare...förhoppningen är att många skall läsa den. Det tycker jag absolut att den som är road av hjärnan skall göra. Lotta Fredholm, Forskning& Framsteg 7/08 BOKEN HJÄRNAN ÄR EN PEDAGOGISK FULLTRÄFF Boken heter kort och gott Hjärnan och innehåller 422 sidor välformulerade kunskaper om allt som finns att veta om detta organ. Åtminstone allt som en vanlig läsare kan smälta. Bara en sån sak att det ryms 100 miljarder nervceller i hjärnan, som var och en är ett underverk med dess otaliga kontaktpunkter och samordning med andra nervceller, eller att det bildas en miljon nya nervceller var femte minut hos ett människofoster det är egentligen obegripligt att det kan fungera. Fantastisk är bara förnamnet när man pratar om den mänskliga hjärnan. Och det är fantastiskt intressant att läsa om detta. Stor möda måste ha lagts ner på att få hela materialet så lättfattligt. Hjärnan är skrivet för en bred allmänhet. Några medicinska förkunskaper krävs inte, ändå är det fråga om att förklara de allra mest komplicerade sammanhang och absolut senaste nytt på hjärnfronten. Ett 40-tal av landets ledande forskare har bidragit med texter. Huvudredaktören Lars Olson, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och hans medredaktörer har lyckats i alla avseenden. Boken inleds med grundkunskaper om det centrala nervsystemet. Martin Ingvar skriver sedan om hjärnbarkens funktion. Lennart Brodin tar hand om kapitlet om synapser och neurotransmittorer. Det är på ett sätt det mest intressanta i hela boken eftersom det utgör grunden för hur många av sjukdomarna i hjärnan uppstår. Andra kapitel handlar till exempel om synen, minnet, sömnen, fostrets hjärna, emotioner, smärta samt belöningssystemet och därmed också hur ett beroende uppstår. Annica Dahlström skriver om mäns och kvinnors hjärnor. Det finns verkligen tydliga och mätbara skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende. Å andra sidan finns stora individuella variationer inom könen. De viktigaste sjukdomarna får också sina gedigna och aktuella genomlysningar. Depression, schizofreni, stroke, multipel skleros, parkinson, alzheimer och ALS för att nämna några av dem. Ett avsnitt i boken tar upp begreppet hjärndöd, ett annat redovisar vilka metoder som kan användas för att avbilda och diagnosticera sjukdomar i hjärnan. En viktig och sammanhållande del i det stora bokprojektet är Annika Röh l s grafiskt tydliga bilder. Över huvud taget är illustrationerna väl genomtänkta; Björn Bergströms bilder på hjärnan och de äldre anatomiska avbildningarna plus enstaka foton. Det är också utmärkt att varje kapitel inleds med en sammanfattning. Boken som är utgiven i samarbete mellan Hjärnfonden och Karolinska Institutet University Press är, förutom allt annat, en pedagogisk fullträff. Pelle Olsson, Medicinsk acccess, Nr 4-5 juni 2008 Bibliotekstjänst Den föreliggande volymen Hjärnan är en utökad och uppdaterad uppföljare till föregångaren En bok om hjärnan (andra uppl. 1997). Författare är framstående svenska hjärnforskare inom skilda områden. Texten belyser till att börja med hjärnans utveckling, anatomi, dess funktions- och arbetssätt, såsom mekanismer bakom rörelser, syn, medvetande, sömn, minnen och emotioner samt tar upp undersökningsmetoder såsom EEG och modern avbildningsteknik. Senare delen fokuserar på hjärnans och ryggmärgens sjukdomar vad gäller såväl psykiatriska som traumatiska och degenerativa sjukdomar av typ Alzheimer och Parkinson samt stroke, epilepsi, multipel skleros, huvudvärk och tumörer liksom behandling av många sjukdomar. Boken är rikligt och pedagogiskt illustrerad samt försedd med översiktliga tabellariska uppställningar och texten är lättläst, varför den i stora stycken kan rekommenderas inte bara till medicinskt utbildade men även en intresserad allmänhet. Arne Brun, Bibliotekstjänst
Ny bok om hjärnan, om dess svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. De som skriver i detta nya populärvetenskapliga standardverk tillhör eliten i det neurovetenskapliga Sverige, de ägnar sina liv åt att forska om hjärnan så att vi med ny kunskap ska kunna förstå och ge bot. Boken är skriven för alla som behöver förstå, för alla som har lust att lära sig mer om vårt eget inre universum. Ur innehållet märks: Annica Dahlström, om kvinnors och mäns hjärnor, Martin Ingvar om hjärnbarkens funktion, Anne-Liis von Knorring om barnpsykiatri, Sten-Magnus Aquilonius om ALS, Hugo Lagercrantz om barnets hjärna, Björn Meyerson om smärta, Lars Olson om hjärnan genomlyst, Tomas Olsson om MS, Leif Salford om hjärntumörer, Anna josephson om centrala nervsystemet, Arne Öhman om emotioner och mycket annat. Texten är rikt illustrerad med förklarande och fördjupande illustrationer av Annika Röhl och Björn Bergström. Omslaget är gjort av Björn Bergstrom och inlagan av Pangea Design. Boken ges ut av Karolinska Institutet University Prress i samarbete med Hjärnfonden med förord av Kjell-Olof Feldt Recensioner: ...Det är en gedigen genomgång skriven av framstående svenska forskare...förhoppningen är att många skall läsa den. Det tycker jag absolut att den som är road av hjärnan skall göra. Lotta Fredholm, Forskning& Framsteg 7/08 BOKEN HJÄRNAN ÄR EN PEDAGOGISK FULLTRÄFF Boken heter kort och gott Hjärnan och innehåller 422 sidor välformulerade kunskaper om allt som finns att veta om detta organ. Åtminstone allt som en vanlig läsare kan smälta. Bara en sån sak att det ryms 100 miljarder nervceller i hjärnan, som var och en är ett underverk med dess otaliga kontaktpunkter och samordning med andra nervceller, eller att det bildas en miljon nya nervceller var femte minut hos ett människofoster det är egentligen obegripligt att det kan fungera. Fantastisk är bara förnamnet när man pratar om den mänskliga hjärnan. Och det är fantastiskt intressant att läsa om detta. Stor möda måste ha lagts ner på att få hela materialet så lättfattligt. Hjärnan är skrivet för en bred allmänhet. Några medicinska förkunskaper krävs inte, ändå är det fråga om att förklara de allra mest komplicerade sammanhang och absolut senaste nytt på hjärnfronten. Ett 40-tal av landets ledande forskare har bidragit med texter. Huvudredaktören Lars Olson, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och hans medredaktörer har lyckats i alla avseenden. Boken inleds med grundkunskaper om det centrala nervsystemet. Martin Ingvar skriver sedan om hjärnbarkens funktion. Lennart Brodin tar hand om kapitlet om synapser och neurotransmittorer. Det är på ett sätt det mest intressanta i hela boken eftersom det utgör grunden för hur många av sjukdomarna i hjärnan uppstår. Andra kapitel handlar till exempel om synen, minnet, sömnen, fostrets hjärna, emotioner, smärta samt belöningssystemet och därmed också hur ett beroende uppstår. Annica Dahlström skriver om mäns och kvinnors hjärnor. Det finns verkligen tydliga och mätbara skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende. Å andra sidan finns stora individuella variationer inom könen. De viktigaste sjukdomarna får också sina gedigna och aktuella genomlysningar. Depression, schizofreni, stroke, multipel skleros, parkinson, alzheimer och ALS för att nämna några av dem. Ett avsnitt i boken tar upp begreppet hjärndöd, ett annat redovisar vilka metoder som kan användas för att avbilda och diagnosticera sjukdomar i hjärnan. En viktig och sammanhållande del i det stora bokprojektet är Annika Röh l s grafiskt tydliga bilder. Över huvud taget är illustrationerna väl genomtänkta; Björn Bergströms bilder på hjärnan och de äldre anatomiska avbildningarna plus enstaka foton. Det är också utmärkt att varje kapitel inleds med en sammanfattning. Boken som är utgiven i samarbete mellan Hjärnfonden och Karolinska Institutet University Press är, förutom allt annat, en pedagogisk fullträff. Pelle Olsson, Medicinsk acccess, Nr 4-5 juni 2008 Bibliotekstjänst Den föreliggande volymen Hjärnan är en utökad och uppdaterad uppföljare till föregångaren En bok om hjärnan (andra uppl. 1997). Författare är framstående svenska hjärnforskare inom skilda områden. Texten belyser till att börja med hjärnans utveckling, anatomi, dess funktions- och arbetssätt, såsom mekanismer bakom rörelser, syn, medvetande, sömn, minnen och emotioner samt tar upp undersökningsmetoder såsom EEG och modern avbildningsteknik. Senare delen fokuserar på hjärnans och ryggmärgens sjukdomar vad gäller såväl psykiatriska som traumatiska och degenerativa sjukdomar av typ Alzheimer och Parkinson samt stroke, epilepsi, multipel skleros, huvudvärk och tumörer liksom behandling av många sjukdomar. Boken är rikligt och pedagogiskt illustrerad samt försedd med översiktliga tabellariska uppställningar och texten är lättläst, varför den i stora stycken kan rekommenderas inte bara till medicinskt utbildade men även en intresserad allmänhet. Arne Brun, Bibliotekstjänst
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)