I det offentligas tjänst : Nya förutsättningar för tjänstemannarollen; Åsa Casula Vifell (red.), Anders Ivarsson Westerberg (red); 2013
2 säljare

I det offentligas tjänst : Nya förutsättningar för tjänstemannarollen Upplaga 1

av Åsa Casula Vifell (red.), Anders Ivarsson Westerberg (red)
Förvaltningstjänstemän utgör länken mellan makthavarna och folket. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som de politiska representanterna fattat, men också att möta och ibland företräda medborgarna. Du träffar dem dagligen som exempelvis lärare, handläggare, poliser eller socialarbetare. Förvaltningstjänstemannen representerar makten, men har också själv makt.

Trots detta diskuteras tjänstemännens betydelse i samhällsutvecklingen sällan: Vilken roll spelar den enskilde tjänstemannens arbete för effektivitet och rättssäkerhet i offentlig verksamhet? Och finns det någon skillnad på att vara tjänsteman inom offentlig sektor jämfört med att jobba inom näringslivet? Om inte, finns det skäl till att det borde vara skillnad?

I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både i dag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering. Boken riktar sig till studenter inom förvaltningspolitik och professionsutbildningar, men också till dem som redan arbetar i det offentligas tjänst.

Åsa Casula Vifell, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola.
Förvaltningstjänstemän utgör länken mellan makthavarna och folket. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som de politiska representanterna fattat, men också att möta och ibland företräda medborgarna. Du träffar dem dagligen som exempelvis lärare, handläggare, poliser eller socialarbetare. Förvaltningstjänstemannen representerar makten, men har också själv makt.

Trots detta diskuteras tjänstemännens betydelse i samhällsutvecklingen sällan: Vilken roll spelar den enskilde tjänstemannens arbete för effektivitet och rättssäkerhet i offentlig verksamhet? Och finns det någon skillnad på att vara tjänsteman inom offentlig sektor jämfört med att jobba inom näringslivet? Om inte, finns det skäl till att det borde vara skillnad?

I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både i dag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering. Boken riktar sig till studenter inom förvaltningspolitik och professionsutbildningar, men också till dem som redan arbetar i det offentligas tjänst.

Åsa Casula Vifell, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789140682697
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Förvaltningstjänstemän utgör länken mellan makthavarna och folket. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som de politiska representanterna fattat, men också att möta och ibland företräda medborgarna. Du träffar dem dagligen som exempelvis lärare, handläggare, poliser eller socialarbetare. Förvaltningstjänstemannen representerar makten, men har också själv makt.

Trots detta diskuteras tjänstemännens betydelse i samhällsutvecklingen sällan: Vilken roll spelar den enskilde tjänstemannens arbete för effektivitet och rättssäkerhet i offentlig verksamhet? Och finns det någon skillnad på att vara tjänsteman inom offentlig sektor jämfört med att jobba inom näringslivet? Om inte, finns det skäl till att det borde vara skillnad?

I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både i dag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering. Boken riktar sig till studenter inom förvaltningspolitik och professionsutbildningar, men också till dem som redan arbetar i det offentligas tjänst.

Åsa Casula Vifell, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola.
Förvaltningstjänstemän utgör länken mellan makthavarna och folket. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som de politiska representanterna fattat, men också att möta och ibland företräda medborgarna. Du träffar dem dagligen som exempelvis lärare, handläggare, poliser eller socialarbetare. Förvaltningstjänstemannen representerar makten, men har också själv makt.

Trots detta diskuteras tjänstemännens betydelse i samhällsutvecklingen sällan: Vilken roll spelar den enskilde tjänstemannens arbete för effektivitet och rättssäkerhet i offentlig verksamhet? Och finns det någon skillnad på att vara tjänsteman inom offentlig sektor jämfört med att jobba inom näringslivet? Om inte, finns det skäl till att det borde vara skillnad?

I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både i dag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering. Boken riktar sig till studenter inom förvaltningspolitik och professionsutbildningar, men också till dem som redan arbetar i det offentligas tjänst.

Åsa Casula Vifell, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola.
Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar