Idrottsskador - förebygga, behandla & rehabilitera; Roald Bahr, Sverre Maehlum; 2004
5+ säljare

Idrottsskador - förebygga, behandla & rehabilitera

av Roald Bahr, Sverre Maehlum
Idrottsskador tar plats bland de främsta idrottsmedicinska böckerna, jämte Clinical Sports Medicine, skriven av Karim Khan och Peter Brukner och Skador inom idrotten, skriven av Lars Peterson och Per Renström. Boken kommer att vara ett standardverk inom idrottsmedicinen under många år.

Ur innehållet:

Skadetyper
Behandla idrottsskador (generellt)
Förebygga idrottsskador
Huvud- och ansiktsskador
Nack- och ryggskador
Bröst- och bukskador 5 sidor
Skuldran
Arm- och armbågsskador
Handled-, hand- och fingerskador
Bäcken-, ljumsk- och höftskador
Låret
Knät
Underbenet
Ankeln
Foten

Rehabilitering av idrottsskador ingår som en viktig och omfattande del av varje kapitel.

Bokens redaktörer, idrottsmedicinarna Roald Bahr och Sverre Mæhlum, har fått hjälp av ledande experter på idrottsskador för att beskriva hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta skador och belastningsskador; antingen de uppstått under tävlingsidrott på hög nivå eller genom motion, lek, friluftsliv och andra former av fysisk aktivitet.

Förebygga idrottsskador
För att kunna förebygga idrottsskador är det helt avgörande att man har en god förståelse för orsakerna till skadan man önskar förebygga. Exempel på sk. inre riskfaktor för idrottsskador kan vara tidigare skada, begränsad rörlighet, begränsad stabilitet eller låg bentäthet. Exempel på yttre riskfaktorer för skador kan vara ojämn gräsplan vid fotbollsspel, för hög eller för låg friktion på golvet vid inomhusidrotter och kyla vid träning/tävling utomhus. Ju fler riskfaktorer av den här typen som en utövare utsätts för desto större är risken för att en skada ska uppstå. Med hjälp av bland annat Haddons matris beskrivs vad som är viktigt att vara uppmärksam på när det gäller att förebygga idrottsskador.

Behandla idrottsskador
Vid behandling av skador som inbegriper en blödning av något slag är målet att snabbt begränsa blödningen. För att begränsa en blödning har man traditionellt använt den sk. ICE-principen (I=Ice, C=Compression, E=Elevation). Nya rön gör att ICE-principen har ”vuxit” och blivit PRICE-principen. Tidigare var det nedkylning (Ice), tryck (Compression) och högläge (Elevation) som var de tre viktigaste akuta behandlingsprinciperna. Senare tids forskning har visat att man bör lägga till två faktorer – skydd (Protection) och avlastning/vila (Rest). Det är viktigt att påbörja PRICE-behandlingen så fort som möjligt, på så sätt kan skadan begränsas. Genom att skydda och vila den skadade kroppsdelen kan man reducera utbredningen av skadan genom att minska blodtillförseln till den skadade delen av kroppen. Även vid mindre skador bör t ex kryckor användas för att avlasta det skadade området då viktbelastning av det skadade området inte bör tillåtas de två första dygnen.

Rehabilitera idrottsskador
I boken har stor vikt lagts vid rehabilteringsdelarna. Cirka 2-5 sidor av varje kapitel beskriver målsättningar och principer för rehabilitering av det aktuella skadeområdet. Bland de 160 illustrerade rehabövningarna ingår bl a ett antal övningar i sk ”sling exercise therapy” som visat sig vara en intressant rehabmetod.

Bilderna är suveräna
Boken innehåller över 600 bilder. Den medicinske illustratören Tommy Bolic har tecknat över 300 unika anatomiska bilder i färg. Illustrationerna visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör bilderna mycket intressanta. Lill-Ann Pröjs har illustrerat alla 160 rehabiliteringsövningarna. Dessutom innehåller boken 130 röntgenbilder och fotografier på särskilda skador.

För vem?
Boken är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Idrottsskador tar utgångspunkt i en problemorienterad tillnärmning och beskriver den kliniska processen från patientens problem via symptom och klinisk undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering på ett logiskt och lättförståligt sätt. Idrottare, tränare, ledare och andra som vill lära sig mer om idrottsskador och hur de behandlas och förebyggs kommer att ha glädje av att boken är skriven och illustrerad så att alla kan förstå den.

Om bokens upphovsmän:

Roald Bahr, leg. läkare, med. dr., är professor i idrottsmedicin. Han är chef för den idrottsmedicinska institutionen på Norges Idrottshögskola i Oslo. Bahr är också konsulterande läkare vid avdelningen för idrottsmedicin på Topp-idrottscentret i Oslo. Hans huvudsakliga forskningsområde är förebyggande av idrottsskador. Bahr har tidigare varit landslagsspelare i volleyboll och har även varit tränare i denna idrott.

Sverre Maehlum, leg. läkare, med dr., är medicinsk chef för Pfzier, Norge. Han har varit läkare för det norska OS-laget vid sex olympiska spel. Maehlum har varit professor på Norges Idrottshögskola i tio år. Hans specialitet är fysiologi och rehabilitering.

Tommy Bolic, medicinsk illustratör med idrottserfarenhet som både elitaktiv och som tränare på landslagsnivå. Han har mer än tio års erfarenhet av att undervisa om idrottsskador. Bolic har varit medicinsk illustratör i mer än 30 år och han har bland annat illustrerat den klassiska boken "Skador inom idrotten" av Renström/Peterson.

Övriga specialister som medverkat i boken:

Arne Kristian Aune, Jens Ivar Brox,Lars Engebretsen, Björn Fossan,Hilde Fredriksen, Torbjörn Grönntvedt, Knut Jaeger Hansen, Jan-Ragnar Hugstvedt, Oddvar Knutsen, Paul McCrory, Grethe Myklebust, Ingunn R. Rise, Per Skjeldbred, Roger Sörensen, Stein Tveten, Stein Tyrdal, Lill-Ann Pröjs.
Idrottsskador tar plats bland de främsta idrottsmedicinska böckerna, jämte Clinical Sports Medicine, skriven av Karim Khan och Peter Brukner och Skador inom idrotten, skriven av Lars Peterson och Per Renström. Boken kommer att vara ett standardverk inom idrottsmedicinen under många år.

Ur innehållet:

Skadetyper
Behandla idrottsskador (generellt)
Förebygga idrottsskador
Huvud- och ansiktsskador
Nack- och ryggskador
Bröst- och bukskador 5 sidor
Skuldran
Arm- och armbågsskador
Handled-, hand- och fingerskador
Bäcken-, ljumsk- och höftskador
Låret
Knät
Underbenet
Ankeln
Foten

Rehabilitering av idrottsskador ingår som en viktig och omfattande del av varje kapitel.

Bokens redaktörer, idrottsmedicinarna Roald Bahr och Sverre Mæhlum, har fått hjälp av ledande experter på idrottsskador för att beskriva hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta skador och belastningsskador; antingen de uppstått under tävlingsidrott på hög nivå eller genom motion, lek, friluftsliv och andra former av fysisk aktivitet.

Förebygga idrottsskador
För att kunna förebygga idrottsskador är det helt avgörande att man har en god förståelse för orsakerna till skadan man önskar förebygga. Exempel på sk. inre riskfaktor för idrottsskador kan vara tidigare skada, begränsad rörlighet, begränsad stabilitet eller låg bentäthet. Exempel på yttre riskfaktorer för skador kan vara ojämn gräsplan vid fotbollsspel, för hög eller för låg friktion på golvet vid inomhusidrotter och kyla vid träning/tävling utomhus. Ju fler riskfaktorer av den här typen som en utövare utsätts för desto större är risken för att en skada ska uppstå. Med hjälp av bland annat Haddons matris beskrivs vad som är viktigt att vara uppmärksam på när det gäller att förebygga idrottsskador.

Behandla idrottsskador
Vid behandling av skador som inbegriper en blödning av något slag är målet att snabbt begränsa blödningen. För att begränsa en blödning har man traditionellt använt den sk. ICE-principen (I=Ice, C=Compression, E=Elevation). Nya rön gör att ICE-principen har ”vuxit” och blivit PRICE-principen. Tidigare var det nedkylning (Ice), tryck (Compression) och högläge (Elevation) som var de tre viktigaste akuta behandlingsprinciperna. Senare tids forskning har visat att man bör lägga till två faktorer – skydd (Protection) och avlastning/vila (Rest). Det är viktigt att påbörja PRICE-behandlingen så fort som möjligt, på så sätt kan skadan begränsas. Genom att skydda och vila den skadade kroppsdelen kan man reducera utbredningen av skadan genom att minska blodtillförseln till den skadade delen av kroppen. Även vid mindre skador bör t ex kryckor användas för att avlasta det skadade området då viktbelastning av det skadade området inte bör tillåtas de två första dygnen.

Rehabilitera idrottsskador
I boken har stor vikt lagts vid rehabilteringsdelarna. Cirka 2-5 sidor av varje kapitel beskriver målsättningar och principer för rehabilitering av det aktuella skadeområdet. Bland de 160 illustrerade rehabövningarna ingår bl a ett antal övningar i sk ”sling exercise therapy” som visat sig vara en intressant rehabmetod.

Bilderna är suveräna
Boken innehåller över 600 bilder. Den medicinske illustratören Tommy Bolic har tecknat över 300 unika anatomiska bilder i färg. Illustrationerna visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör bilderna mycket intressanta. Lill-Ann Pröjs har illustrerat alla 160 rehabiliteringsövningarna. Dessutom innehåller boken 130 röntgenbilder och fotografier på särskilda skador.

För vem?
Boken är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Idrottsskador tar utgångspunkt i en problemorienterad tillnärmning och beskriver den kliniska processen från patientens problem via symptom och klinisk undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering på ett logiskt och lättförståligt sätt. Idrottare, tränare, ledare och andra som vill lära sig mer om idrottsskador och hur de behandlas och förebyggs kommer att ha glädje av att boken är skriven och illustrerad så att alla kan förstå den.

Om bokens upphovsmän:

Roald Bahr, leg. läkare, med. dr., är professor i idrottsmedicin. Han är chef för den idrottsmedicinska institutionen på Norges Idrottshögskola i Oslo. Bahr är också konsulterande läkare vid avdelningen för idrottsmedicin på Topp-idrottscentret i Oslo. Hans huvudsakliga forskningsområde är förebyggande av idrottsskador. Bahr har tidigare varit landslagsspelare i volleyboll och har även varit tränare i denna idrott.

Sverre Maehlum, leg. läkare, med dr., är medicinsk chef för Pfzier, Norge. Han har varit läkare för det norska OS-laget vid sex olympiska spel. Maehlum har varit professor på Norges Idrottshögskola i tio år. Hans specialitet är fysiologi och rehabilitering.

Tommy Bolic, medicinsk illustratör med idrottserfarenhet som både elitaktiv och som tränare på landslagsnivå. Han har mer än tio års erfarenhet av att undervisa om idrottsskador. Bolic har varit medicinsk illustratör i mer än 30 år och han har bland annat illustrerat den klassiska boken "Skador inom idrotten" av Renström/Peterson.

Övriga specialister som medverkat i boken:

Arne Kristian Aune, Jens Ivar Brox,Lars Engebretsen, Björn Fossan,Hilde Fredriksen, Torbjörn Grönntvedt, Knut Jaeger Hansen, Jan-Ragnar Hugstvedt, Oddvar Knutsen, Paul McCrory, Grethe Myklebust, Ingunn R. Rise, Per Skjeldbred, Roger Sörensen, Stein Tveten, Stein Tyrdal, Lill-Ann Pröjs.
Utgiven: 2004
ISBN: 9789188941831
Förlag: SISU Idrottsböcker
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 416 st
Idrottsskador tar plats bland de främsta idrottsmedicinska böckerna, jämte Clinical Sports Medicine, skriven av Karim Khan och Peter Brukner och Skador inom idrotten, skriven av Lars Peterson och Per Renström. Boken kommer att vara ett standardverk inom idrottsmedicinen under många år.

Ur innehållet:

Skadetyper
Behandla idrottsskador (generellt)
Förebygga idrottsskador
Huvud- och ansiktsskador
Nack- och ryggskador
Bröst- och bukskador 5 sidor
Skuldran
Arm- och armbågsskador
Handled-, hand- och fingerskador
Bäcken-, ljumsk- och höftskador
Låret
Knät
Underbenet
Ankeln
Foten

Rehabilitering av idrottsskador ingår som en viktig och omfattande del av varje kapitel.

Bokens redaktörer, idrottsmedicinarna Roald Bahr och Sverre Mæhlum, har fått hjälp av ledande experter på idrottsskador för att beskriva hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta skador och belastningsskador; antingen de uppstått under tävlingsidrott på hög nivå eller genom motion, lek, friluftsliv och andra former av fysisk aktivitet.

Förebygga idrottsskador
För att kunna förebygga idrottsskador är det helt avgörande att man har en god förståelse för orsakerna till skadan man önskar förebygga. Exempel på sk. inre riskfaktor för idrottsskador kan vara tidigare skada, begränsad rörlighet, begränsad stabilitet eller låg bentäthet. Exempel på yttre riskfaktorer för skador kan vara ojämn gräsplan vid fotbollsspel, för hög eller för låg friktion på golvet vid inomhusidrotter och kyla vid träning/tävling utomhus. Ju fler riskfaktorer av den här typen som en utövare utsätts för desto större är risken för att en skada ska uppstå. Med hjälp av bland annat Haddons matris beskrivs vad som är viktigt att vara uppmärksam på när det gäller att förebygga idrottsskador.

Behandla idrottsskador
Vid behandling av skador som inbegriper en blödning av något slag är målet att snabbt begränsa blödningen. För att begränsa en blödning har man traditionellt använt den sk. ICE-principen (I=Ice, C=Compression, E=Elevation). Nya rön gör att ICE-principen har ”vuxit” och blivit PRICE-principen. Tidigare var det nedkylning (Ice), tryck (Compression) och högläge (Elevation) som var de tre viktigaste akuta behandlingsprinciperna. Senare tids forskning har visat att man bör lägga till två faktorer – skydd (Protection) och avlastning/vila (Rest). Det är viktigt att påbörja PRICE-behandlingen så fort som möjligt, på så sätt kan skadan begränsas. Genom att skydda och vila den skadade kroppsdelen kan man reducera utbredningen av skadan genom att minska blodtillförseln till den skadade delen av kroppen. Även vid mindre skador bör t ex kryckor användas för att avlasta det skadade området då viktbelastning av det skadade området inte bör tillåtas de två första dygnen.

Rehabilitera idrottsskador
I boken har stor vikt lagts vid rehabilteringsdelarna. Cirka 2-5 sidor av varje kapitel beskriver målsättningar och principer för rehabilitering av det aktuella skadeområdet. Bland de 160 illustrerade rehabövningarna ingår bl a ett antal övningar i sk ”sling exercise therapy” som visat sig vara en intressant rehabmetod.

Bilderna är suveräna
Boken innehåller över 600 bilder. Den medicinske illustratören Tommy Bolic har tecknat över 300 unika anatomiska bilder i färg. Illustrationerna visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör bilderna mycket intressanta. Lill-Ann Pröjs har illustrerat alla 160 rehabiliteringsövningarna. Dessutom innehåller boken 130 röntgenbilder och fotografier på särskilda skador.

För vem?
Boken är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Idrottsskador tar utgångspunkt i en problemorienterad tillnärmning och beskriver den kliniska processen från patientens problem via symptom och klinisk undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering på ett logiskt och lättförståligt sätt. Idrottare, tränare, ledare och andra som vill lära sig mer om idrottsskador och hur de behandlas och förebyggs kommer att ha glädje av att boken är skriven och illustrerad så att alla kan förstå den.

Om bokens upphovsmän:

Roald Bahr, leg. läkare, med. dr., är professor i idrottsmedicin. Han är chef för den idrottsmedicinska institutionen på Norges Idrottshögskola i Oslo. Bahr är också konsulterande läkare vid avdelningen för idrottsmedicin på Topp-idrottscentret i Oslo. Hans huvudsakliga forskningsområde är förebyggande av idrottsskador. Bahr har tidigare varit landslagsspelare i volleyboll och har även varit tränare i denna idrott.

Sverre Maehlum, leg. läkare, med dr., är medicinsk chef för Pfzier, Norge. Han har varit läkare för det norska OS-laget vid sex olympiska spel. Maehlum har varit professor på Norges Idrottshögskola i tio år. Hans specialitet är fysiologi och rehabilitering.

Tommy Bolic, medicinsk illustratör med idrottserfarenhet som både elitaktiv och som tränare på landslagsnivå. Han har mer än tio års erfarenhet av att undervisa om idrottsskador. Bolic har varit medicinsk illustratör i mer än 30 år och han har bland annat illustrerat den klassiska boken "Skador inom idrotten" av Renström/Peterson.

Övriga specialister som medverkat i boken:

Arne Kristian Aune, Jens Ivar Brox,Lars Engebretsen, Björn Fossan,Hilde Fredriksen, Torbjörn Grönntvedt, Knut Jaeger Hansen, Jan-Ragnar Hugstvedt, Oddvar Knutsen, Paul McCrory, Grethe Myklebust, Ingunn R. Rise, Per Skjeldbred, Roger Sörensen, Stein Tveten, Stein Tyrdal, Lill-Ann Pröjs.
Idrottsskador tar plats bland de främsta idrottsmedicinska böckerna, jämte Clinical Sports Medicine, skriven av Karim Khan och Peter Brukner och Skador inom idrotten, skriven av Lars Peterson och Per Renström. Boken kommer att vara ett standardverk inom idrottsmedicinen under många år.

Ur innehållet:

Skadetyper
Behandla idrottsskador (generellt)
Förebygga idrottsskador
Huvud- och ansiktsskador
Nack- och ryggskador
Bröst- och bukskador 5 sidor
Skuldran
Arm- och armbågsskador
Handled-, hand- och fingerskador
Bäcken-, ljumsk- och höftskador
Låret
Knät
Underbenet
Ankeln
Foten

Rehabilitering av idrottsskador ingår som en viktig och omfattande del av varje kapitel.

Bokens redaktörer, idrottsmedicinarna Roald Bahr och Sverre Mæhlum, har fått hjälp av ledande experter på idrottsskador för att beskriva hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta skador och belastningsskador; antingen de uppstått under tävlingsidrott på hög nivå eller genom motion, lek, friluftsliv och andra former av fysisk aktivitet.

Förebygga idrottsskador
För att kunna förebygga idrottsskador är det helt avgörande att man har en god förståelse för orsakerna till skadan man önskar förebygga. Exempel på sk. inre riskfaktor för idrottsskador kan vara tidigare skada, begränsad rörlighet, begränsad stabilitet eller låg bentäthet. Exempel på yttre riskfaktorer för skador kan vara ojämn gräsplan vid fotbollsspel, för hög eller för låg friktion på golvet vid inomhusidrotter och kyla vid träning/tävling utomhus. Ju fler riskfaktorer av den här typen som en utövare utsätts för desto större är risken för att en skada ska uppstå. Med hjälp av bland annat Haddons matris beskrivs vad som är viktigt att vara uppmärksam på när det gäller att förebygga idrottsskador.

Behandla idrottsskador
Vid behandling av skador som inbegriper en blödning av något slag är målet att snabbt begränsa blödningen. För att begränsa en blödning har man traditionellt använt den sk. ICE-principen (I=Ice, C=Compression, E=Elevation). Nya rön gör att ICE-principen har ”vuxit” och blivit PRICE-principen. Tidigare var det nedkylning (Ice), tryck (Compression) och högläge (Elevation) som var de tre viktigaste akuta behandlingsprinciperna. Senare tids forskning har visat att man bör lägga till två faktorer – skydd (Protection) och avlastning/vila (Rest). Det är viktigt att påbörja PRICE-behandlingen så fort som möjligt, på så sätt kan skadan begränsas. Genom att skydda och vila den skadade kroppsdelen kan man reducera utbredningen av skadan genom att minska blodtillförseln till den skadade delen av kroppen. Även vid mindre skador bör t ex kryckor användas för att avlasta det skadade området då viktbelastning av det skadade området inte bör tillåtas de två första dygnen.

Rehabilitera idrottsskador
I boken har stor vikt lagts vid rehabilteringsdelarna. Cirka 2-5 sidor av varje kapitel beskriver målsättningar och principer för rehabilitering av det aktuella skadeområdet. Bland de 160 illustrerade rehabövningarna ingår bl a ett antal övningar i sk ”sling exercise therapy” som visat sig vara en intressant rehabmetod.

Bilderna är suveräna
Boken innehåller över 600 bilder. Den medicinske illustratören Tommy Bolic har tecknat över 300 unika anatomiska bilder i färg. Illustrationerna visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör bilderna mycket intressanta. Lill-Ann Pröjs har illustrerat alla 160 rehabiliteringsövningarna. Dessutom innehåller boken 130 röntgenbilder och fotografier på särskilda skador.

För vem?
Boken är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Idrottsskador tar utgångspunkt i en problemorienterad tillnärmning och beskriver den kliniska processen från patientens problem via symptom och klinisk undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering på ett logiskt och lättförståligt sätt. Idrottare, tränare, ledare och andra som vill lära sig mer om idrottsskador och hur de behandlas och förebyggs kommer att ha glädje av att boken är skriven och illustrerad så att alla kan förstå den.

Om bokens upphovsmän:

Roald Bahr, leg. läkare, med. dr., är professor i idrottsmedicin. Han är chef för den idrottsmedicinska institutionen på Norges Idrottshögskola i Oslo. Bahr är också konsulterande läkare vid avdelningen för idrottsmedicin på Topp-idrottscentret i Oslo. Hans huvudsakliga forskningsområde är förebyggande av idrottsskador. Bahr har tidigare varit landslagsspelare i volleyboll och har även varit tränare i denna idrott.

Sverre Maehlum, leg. läkare, med dr., är medicinsk chef för Pfzier, Norge. Han har varit läkare för det norska OS-laget vid sex olympiska spel. Maehlum har varit professor på Norges Idrottshögskola i tio år. Hans specialitet är fysiologi och rehabilitering.

Tommy Bolic, medicinsk illustratör med idrottserfarenhet som både elitaktiv och som tränare på landslagsnivå. Han har mer än tio års erfarenhet av att undervisa om idrottsskador. Bolic har varit medicinsk illustratör i mer än 30 år och han har bland annat illustrerat den klassiska boken "Skador inom idrotten" av Renström/Peterson.

Övriga specialister som medverkat i boken:

Arne Kristian Aune, Jens Ivar Brox,Lars Engebretsen, Björn Fossan,Hilde Fredriksen, Torbjörn Grönntvedt, Knut Jaeger Hansen, Jan-Ragnar Hugstvedt, Oddvar Knutsen, Paul McCrory, Grethe Myklebust, Ingunn R. Rise, Per Skjeldbred, Roger Sörensen, Stein Tveten, Stein Tyrdal, Lill-Ann Pröjs.
Begagnad bok
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar