Industriell ekonomi och organisering, bok med eLabb; Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten, Peter Öhman; 2016
spara 35%
5+ säljare

Industriell ekonomi och organisering, bok med eLabb Upplaga 1

av Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl
m.fl.
Boken tar ett grundläggande helhetsgrepp på ämnet industriell ekonomi genom att följa processen om hur företag uppstår, utvecklas och växer. Den behandlar olika slags företag, små och stora, gamla och nya, eftersom frågeställningar och problem skiljer sig åt beroende på företagstyp.

Läs mer
Den består av åtta block som följer processen: Strategi och ansvar, Innovation och entreprenörskap, Finansiering, Organisering och ledning, Produktion, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Marknadsföring och försäljning samt Finansiell rapportering och analys.
Helhetsgreppet speglas också i att varje block är uppdelat i två delar. Den första presenterar grundläggande sammanhang, begrepp och modeller. Den andra erbjuder reflektioner över de modeller och teorier som tagits upp tidigare i blocket och redogör för också nya utmaningar och utvecklingar inom ämnesområdet. Boken innehåller dessutom olika slags övningsuppgifter med svar och aktuella företagsexempel, som illustrerar resonemang, begrepp och modeller.
Industriell ekonomi och organisering vänder sig främst till dem som studerar grundläggande kurser i industriell ekonomi vid universitet, tekniska högskolor och högskolor. Den riktar sig också till praktiskt verksamma civilingenjörer som vill vidareutbilda sig i industriell ekonomi.
Författarna ger en efterlängtad definition av ämnet industriell ekonomi som grundar sig i relevanta teorier, samhällsutvecklingen och studenternas framtida verklighet. De förklarar vad som skiljer ämnet från företagsekonomi och presenterar en nyanserad bild av ett fortsatt högaktuellt område.
Sagt om boken
"Boken visar på ett mycket pedagogiskt och övertygande sätt hur olika komponenter inom ämnet industriell ekonomi sätts samman till en helhet. Med syftet att vara en introduktionsbok är framställningen i första hand bred, men man lyckas ändå att fånga de viktigaste frågeställningarna inom de olika delområdena. Insprängda praktikfall ger ökad förståelse, utöver att de lättar upp och väcker intresse. Boken har alla möjligheter att bli ett standardverk inom industriell ekonomi."
Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring, Linköpings universitet
"Ambitionerna hos författarna av det nya praktverket om Industriell Ekonomi är uttalat höga. De avser fylla ett tomrum som de identifierat – och de lyckas.
Det här är boken som jag inte visste att jag saknade när jag själv studerade Industriell Ekonomi på Chalmers i slutet av 1980-talet. Komplett med den historiska framväxten men samtidigt modern och mycket användbar.
Teorin beskrivs utförligt och kompletteras med praktiska case, vilket gör boken både mer levande och tillgänglig för alla typer av läsare. Med den här boken i kombination med kapabla lärare på universiteten kan morgondagens studenter få en praktisk förståelse för ämnet redan under studietiden."
Malin Persson, Accuracy AB

Om författarna
Boken har skrivits av tio verksamma och välrenommerade lärare vid nio lärosäten från norr till söder i vårt land (och Finland!): Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten och Peter Öhman.
Boken tar ett grundläggande helhetsgrepp på ämnet industriell ekonomi genom att följa processen om hur företag uppstår, utvecklas och växer. Den behandlar olika slags företag, små och stora, gamla och nya, eftersom frågeställningar och problem skiljer sig åt beroende på företagstyp.

Läs mer
Den består av åtta block som följer processen: Strategi och ansvar, Innovation och entreprenörskap, Finansiering, Organisering och ledning, Produktion, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Marknadsföring och försäljning samt Finansiell rapportering och analys.
Helhetsgreppet speglas också i att varje block är uppdelat i två delar. Den första presenterar grundläggande sammanhang, begrepp och modeller. Den andra erbjuder reflektioner över de modeller och teorier som tagits upp tidigare i blocket och redogör för också nya utmaningar och utvecklingar inom ämnesområdet. Boken innehåller dessutom olika slags övningsuppgifter med svar och aktuella företagsexempel, som illustrerar resonemang, begrepp och modeller.
Industriell ekonomi och organisering vänder sig främst till dem som studerar grundläggande kurser i industriell ekonomi vid universitet, tekniska högskolor och högskolor. Den riktar sig också till praktiskt verksamma civilingenjörer som vill vidareutbilda sig i industriell ekonomi.
Författarna ger en efterlängtad definition av ämnet industriell ekonomi som grundar sig i relevanta teorier, samhällsutvecklingen och studenternas framtida verklighet. De förklarar vad som skiljer ämnet från företagsekonomi och presenterar en nyanserad bild av ett fortsatt högaktuellt område.
Sagt om boken
"Boken visar på ett mycket pedagogiskt och övertygande sätt hur olika komponenter inom ämnet industriell ekonomi sätts samman till en helhet. Med syftet att vara en introduktionsbok är framställningen i första hand bred, men man lyckas ändå att fånga de viktigaste frågeställningarna inom de olika delområdena. Insprängda praktikfall ger ökad förståelse, utöver att de lättar upp och väcker intresse. Boken har alla möjligheter att bli ett standardverk inom industriell ekonomi."
Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring, Linköpings universitet
"Ambitionerna hos författarna av det nya praktverket om Industriell Ekonomi är uttalat höga. De avser fylla ett tomrum som de identifierat – och de lyckas.
Det här är boken som jag inte visste att jag saknade när jag själv studerade Industriell Ekonomi på Chalmers i slutet av 1980-talet. Komplett med den historiska framväxten men samtidigt modern och mycket användbar.
Teorin beskrivs utförligt och kompletteras med praktiska case, vilket gör boken både mer levande och tillgänglig för alla typer av läsare. Med den här boken i kombination med kapabla lärare på universiteten kan morgondagens studenter få en praktisk förståelse för ämnet redan under studietiden."
Malin Persson, Accuracy AB

Om författarna
Boken har skrivits av tio verksamma och välrenommerade lärare vid nio lärosäten från norr till söder i vårt land (och Finland!): Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten och Peter Öhman.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147111831
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 559 st
Boken tar ett grundläggande helhetsgrepp på ämnet industriell ekonomi genom att följa processen om hur företag uppstår, utvecklas och växer. Den behandlar olika slags företag, små och stora, gamla och nya, eftersom frågeställningar och problem skiljer sig åt beroende på företagstyp.

Läs mer
Den består av åtta block som följer processen: Strategi och ansvar, Innovation och entreprenörskap, Finansiering, Organisering och ledning, Produktion, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Marknadsföring och försäljning samt Finansiell rapportering och analys.
Helhetsgreppet speglas också i att varje block är uppdelat i två delar. Den första presenterar grundläggande sammanhang, begrepp och modeller. Den andra erbjuder reflektioner över de modeller och teorier som tagits upp tidigare i blocket och redogör för också nya utmaningar och utvecklingar inom ämnesområdet. Boken innehåller dessutom olika slags övningsuppgifter med svar och aktuella företagsexempel, som illustrerar resonemang, begrepp och modeller.
Industriell ekonomi och organisering vänder sig främst till dem som studerar grundläggande kurser i industriell ekonomi vid universitet, tekniska högskolor och högskolor. Den riktar sig också till praktiskt verksamma civilingenjörer som vill vidareutbilda sig i industriell ekonomi.
Författarna ger en efterlängtad definition av ämnet industriell ekonomi som grundar sig i relevanta teorier, samhällsutvecklingen och studenternas framtida verklighet. De förklarar vad som skiljer ämnet från företagsekonomi och presenterar en nyanserad bild av ett fortsatt högaktuellt område.
Sagt om boken
"Boken visar på ett mycket pedagogiskt och övertygande sätt hur olika komponenter inom ämnet industriell ekonomi sätts samman till en helhet. Med syftet att vara en introduktionsbok är framställningen i första hand bred, men man lyckas ändå att fånga de viktigaste frågeställningarna inom de olika delområdena. Insprängda praktikfall ger ökad förståelse, utöver att de lättar upp och väcker intresse. Boken har alla möjligheter att bli ett standardverk inom industriell ekonomi."
Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring, Linköpings universitet
"Ambitionerna hos författarna av det nya praktverket om Industriell Ekonomi är uttalat höga. De avser fylla ett tomrum som de identifierat – och de lyckas.
Det här är boken som jag inte visste att jag saknade när jag själv studerade Industriell Ekonomi på Chalmers i slutet av 1980-talet. Komplett med den historiska framväxten men samtidigt modern och mycket användbar.
Teorin beskrivs utförligt och kompletteras med praktiska case, vilket gör boken både mer levande och tillgänglig för alla typer av läsare. Med den här boken i kombination med kapabla lärare på universiteten kan morgondagens studenter få en praktisk förståelse för ämnet redan under studietiden."
Malin Persson, Accuracy AB

Om författarna
Boken har skrivits av tio verksamma och välrenommerade lärare vid nio lärosäten från norr till söder i vårt land (och Finland!): Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten och Peter Öhman.
Boken tar ett grundläggande helhetsgrepp på ämnet industriell ekonomi genom att följa processen om hur företag uppstår, utvecklas och växer. Den behandlar olika slags företag, små och stora, gamla och nya, eftersom frågeställningar och problem skiljer sig åt beroende på företagstyp.

Läs mer
Den består av åtta block som följer processen: Strategi och ansvar, Innovation och entreprenörskap, Finansiering, Organisering och ledning, Produktion, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Marknadsföring och försäljning samt Finansiell rapportering och analys.
Helhetsgreppet speglas också i att varje block är uppdelat i två delar. Den första presenterar grundläggande sammanhang, begrepp och modeller. Den andra erbjuder reflektioner över de modeller och teorier som tagits upp tidigare i blocket och redogör för också nya utmaningar och utvecklingar inom ämnesområdet. Boken innehåller dessutom olika slags övningsuppgifter med svar och aktuella företagsexempel, som illustrerar resonemang, begrepp och modeller.
Industriell ekonomi och organisering vänder sig främst till dem som studerar grundläggande kurser i industriell ekonomi vid universitet, tekniska högskolor och högskolor. Den riktar sig också till praktiskt verksamma civilingenjörer som vill vidareutbilda sig i industriell ekonomi.
Författarna ger en efterlängtad definition av ämnet industriell ekonomi som grundar sig i relevanta teorier, samhällsutvecklingen och studenternas framtida verklighet. De förklarar vad som skiljer ämnet från företagsekonomi och presenterar en nyanserad bild av ett fortsatt högaktuellt område.
Sagt om boken
"Boken visar på ett mycket pedagogiskt och övertygande sätt hur olika komponenter inom ämnet industriell ekonomi sätts samman till en helhet. Med syftet att vara en introduktionsbok är framställningen i första hand bred, men man lyckas ändå att fånga de viktigaste frågeställningarna inom de olika delområdena. Insprängda praktikfall ger ökad förståelse, utöver att de lättar upp och väcker intresse. Boken har alla möjligheter att bli ett standardverk inom industriell ekonomi."
Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring, Linköpings universitet
"Ambitionerna hos författarna av det nya praktverket om Industriell Ekonomi är uttalat höga. De avser fylla ett tomrum som de identifierat – och de lyckas.
Det här är boken som jag inte visste att jag saknade när jag själv studerade Industriell Ekonomi på Chalmers i slutet av 1980-talet. Komplett med den historiska framväxten men samtidigt modern och mycket användbar.
Teorin beskrivs utförligt och kompletteras med praktiska case, vilket gör boken både mer levande och tillgänglig för alla typer av läsare. Med den här boken i kombination med kapabla lärare på universiteten kan morgondagens studenter få en praktisk förståelse för ämnet redan under studietiden."
Malin Persson, Accuracy AB

Om författarna
Boken har skrivits av tio verksamma och välrenommerade lärare vid nio lärosäten från norr till söder i vårt land (och Finland!): Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten och Peter Öhman.
Begagnad bok
539 kr825 krSpara 286 kr (35%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
539 kr825 krSpara 286 kr (35%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar