Introduktion till försäkring. Allmän juridik; Konrad Lundberg; 2000

Introduktion till försäkring. Allmän juridik Upplaga 9

av Konrad Lundberg
Det juridiska stoffet är oerhört omfattande och här redovisas endast valda delar och några allmänna grunddrag som varje försäkringsanställd måste känna till.

Första avsnittet i boken tar upp där rättsordningen med rättskällorna och EUs rättssystem. Andra avnittet tar upp konfliktlösning genom tvistemål, brottmål, förenklat rättegångsförfarande, summarisk process eller skiljemannaförfarande samt tvist i samband med skadehantering. Tredje avsnittet tar upp avtalsrätt med bl a avtalsslut, fullmakt, ogiltighet och lite särskilt om försäkringsavtal.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Det juridiska stoffet är oerhört omfattande och här redovisas endast valda delar och några allmänna grunddrag som varje försäkringsanställd måste känna till.

Första avsnittet i boken tar upp där rättsordningen med rättskällorna och EUs rättssystem. Andra avnittet tar upp konfliktlösning genom tvistemål, brottmål, förenklat rättegångsförfarande, summarisk process eller skiljemannaförfarande samt tvist i samband med skadehantering. Tredje avsnittet tar upp avtalsrätt med bl a avtalsslut, fullmakt, ogiltighet och lite särskilt om försäkringsavtal.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 9e upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789179901493
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 64 st
Det juridiska stoffet är oerhört omfattande och här redovisas endast valda delar och några allmänna grunddrag som varje försäkringsanställd måste känna till.

Första avsnittet i boken tar upp där rättsordningen med rättskällorna och EUs rättssystem. Andra avnittet tar upp konfliktlösning genom tvistemål, brottmål, förenklat rättegångsförfarande, summarisk process eller skiljemannaförfarande samt tvist i samband med skadehantering. Tredje avsnittet tar upp avtalsrätt med bl a avtalsslut, fullmakt, ogiltighet och lite särskilt om försäkringsavtal.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Det juridiska stoffet är oerhört omfattande och här redovisas endast valda delar och några allmänna grunddrag som varje försäkringsanställd måste känna till.

Första avsnittet i boken tar upp där rättsordningen med rättskällorna och EUs rättssystem. Andra avnittet tar upp konfliktlösning genom tvistemål, brottmål, förenklat rättegångsförfarande, summarisk process eller skiljemannaförfarande samt tvist i samband med skadehantering. Tredje avsnittet tar upp avtalsrätt med bl a avtalsslut, fullmakt, ogiltighet och lite särskilt om försäkringsavtal.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)