Konstruktionsmaterial; Anders Bjärbo; 1997
1 säljare

Konstruktionsmaterial Upplaga 1

av Anders Bjärbo
Läs mer
Boken avser att ge en grundläggande förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och egenskaper.
Metallernas mekaniska egenskaper, från dislokationsteori till utmattningshållfasthet, har ägnats stort utrymme. Fasomvandlingar behandlas ingående beträffande diffusion, kärnbildning och tillväxt. Viktiga tillämpningar av dessa kunskaper är värmebehandling och svetsning.
Stål ägnas stort utrymme medan övriga metaller behandlas mera kortfattat. Nya material såsom plaster, fiberkompositer och keramer ges utförliga beskrivningar med hänsyn till deras speciella egenskaper.
De stora och svåra kapitlen har försetts med övningsuppgifter och facit, vilket gör att boken även är lämpad för självstudier.
Konstruktionsmaterial är avsedd för ingenjörsutbildning och annan högre teknisk utbildning.
Innehåll
Plastisk deformation, härdningsmekanismer, mekaniska egenskaper, mikroskopering, fasomvandlingar, stelning, fasomvandlingar i fast tillstånd, strukturomvandlingar, järn och stål, gjutjärn, kopparlegeringar, lättmetaller, svetsmetallurgi, korrosion, keramer, plaster, fiberkompositer, materialval.
Läs mer
Boken avser att ge en grundläggande förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och egenskaper.
Metallernas mekaniska egenskaper, från dislokationsteori till utmattningshållfasthet, har ägnats stort utrymme. Fasomvandlingar behandlas ingående beträffande diffusion, kärnbildning och tillväxt. Viktiga tillämpningar av dessa kunskaper är värmebehandling och svetsning.
Stål ägnas stort utrymme medan övriga metaller behandlas mera kortfattat. Nya material såsom plaster, fiberkompositer och keramer ges utförliga beskrivningar med hänsyn till deras speciella egenskaper.
De stora och svåra kapitlen har försetts med övningsuppgifter och facit, vilket gör att boken även är lämpad för självstudier.
Konstruktionsmaterial är avsedd för ingenjörsutbildning och annan högre teknisk utbildning.
Innehåll
Plastisk deformation, härdningsmekanismer, mekaniska egenskaper, mikroskopering, fasomvandlingar, stelning, fasomvandlingar i fast tillstånd, strukturomvandlingar, järn och stål, gjutjärn, kopparlegeringar, lättmetaller, svetsmetallurgi, korrosion, keramer, plaster, fiberkompositer, materialval.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789147004201
Förlag: Liber
Format: Bok
Språk: Svenska
Sidor: 242 st
Läs mer
Boken avser att ge en grundläggande förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och egenskaper.
Metallernas mekaniska egenskaper, från dislokationsteori till utmattningshållfasthet, har ägnats stort utrymme. Fasomvandlingar behandlas ingående beträffande diffusion, kärnbildning och tillväxt. Viktiga tillämpningar av dessa kunskaper är värmebehandling och svetsning.
Stål ägnas stort utrymme medan övriga metaller behandlas mera kortfattat. Nya material såsom plaster, fiberkompositer och keramer ges utförliga beskrivningar med hänsyn till deras speciella egenskaper.
De stora och svåra kapitlen har försetts med övningsuppgifter och facit, vilket gör att boken även är lämpad för självstudier.
Konstruktionsmaterial är avsedd för ingenjörsutbildning och annan högre teknisk utbildning.
Innehåll
Plastisk deformation, härdningsmekanismer, mekaniska egenskaper, mikroskopering, fasomvandlingar, stelning, fasomvandlingar i fast tillstånd, strukturomvandlingar, järn och stål, gjutjärn, kopparlegeringar, lättmetaller, svetsmetallurgi, korrosion, keramer, plaster, fiberkompositer, materialval.
Läs mer
Boken avser att ge en grundläggande förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och egenskaper.
Metallernas mekaniska egenskaper, från dislokationsteori till utmattningshållfasthet, har ägnats stort utrymme. Fasomvandlingar behandlas ingående beträffande diffusion, kärnbildning och tillväxt. Viktiga tillämpningar av dessa kunskaper är värmebehandling och svetsning.
Stål ägnas stort utrymme medan övriga metaller behandlas mera kortfattat. Nya material såsom plaster, fiberkompositer och keramer ges utförliga beskrivningar med hänsyn till deras speciella egenskaper.
De stora och svåra kapitlen har försetts med övningsuppgifter och facit, vilket gör att boken även är lämpad för självstudier.
Konstruktionsmaterial är avsedd för ingenjörsutbildning och annan högre teknisk utbildning.
Innehåll
Plastisk deformation, härdningsmekanismer, mekaniska egenskaper, mikroskopering, fasomvandlingar, stelning, fasomvandlingar i fast tillstånd, strukturomvandlingar, järn och stål, gjutjärn, kopparlegeringar, lättmetaller, svetsmetallurgi, korrosion, keramer, plaster, fiberkompositer, materialval.
Begagnad bok
200 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
200 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar