Laboratoriesäkerhet : en grundläggande handbok för kemilaboratoriet; Johnny Slätt, Tomasz Janosik; 2012
spara 53%
5+ säljare

Laboratoriesäkerhet : en grundläggande handbok för kemilaboratoriet Upplaga 1

av Johnny Slätt, Tomasz Janosik
Laboratoriesäkerhet är en grundsten i allt laboratoriearbete. De många ­risker som kan tänkas uppstå under laboratoriearbete innebär att kunskaper i grundläggande laboratoriesäkerhet utgör en grundförutsättning för all sådan verksamhet, till skydd för personal och egendom.
Boken ger först en inledande, generell överblick över arbetsmiljöfrågor, säkerhetsutrustning, riskbedömning och säkerhetsarbete på ett laboratorium. Vidare behandlar den mer specifika aspekter, såsom risker med kemikaliehantering, grunderna för regelverket för märkning av kemikalier, särskilda risker med ett urval av vanligt förekommande kemikalier, avfallshantering, samt risker som kan uppkomma i samband med många vanligt förekommande arbetsmoment. Slutligen ingår ett avsnitt om hantering av tillbud och olyckor, där första hjälpen, och hjärt-lungräddning utgör en central punkt. Som bilagor återfinns listor med inkompatibla kemikalier, risk- och skyddsfraser, ämnen med tillståndskrav, mall för riskutvärdering, litteraturförteckning och lista med användbara länkar.
Boken syftar till att ge en grundläggande förståelse i frågor rörande laboratoriesäkerhet, med speciellt fokus på laboratoriearbete med kemikalier.
Boken vänder sig främst till studenter på högskola och universitet som kommer i kontakt med laboratoriearbete, i form av kemiska experiment, under sin utbildning, men kan med fördel även användas på gymnasie­skolor och inom industrin.
Laboratoriesäkerhet är en grundsten i allt laboratoriearbete. De många ­risker som kan tänkas uppstå under laboratoriearbete innebär att kunskaper i grundläggande laboratoriesäkerhet utgör en grundförutsättning för all sådan verksamhet, till skydd för personal och egendom.
Boken ger först en inledande, generell överblick över arbetsmiljöfrågor, säkerhetsutrustning, riskbedömning och säkerhetsarbete på ett laboratorium. Vidare behandlar den mer specifika aspekter, såsom risker med kemikaliehantering, grunderna för regelverket för märkning av kemikalier, särskilda risker med ett urval av vanligt förekommande kemikalier, avfallshantering, samt risker som kan uppkomma i samband med många vanligt förekommande arbetsmoment. Slutligen ingår ett avsnitt om hantering av tillbud och olyckor, där första hjälpen, och hjärt-lungräddning utgör en central punkt. Som bilagor återfinns listor med inkompatibla kemikalier, risk- och skyddsfraser, ämnen med tillståndskrav, mall för riskutvärdering, litteraturförteckning och lista med användbara länkar.
Boken syftar till att ge en grundläggande förståelse i frågor rörande laboratoriesäkerhet, med speciellt fokus på laboratoriearbete med kemikalier.
Boken vänder sig främst till studenter på högskola och universitet som kommer i kontakt med laboratoriearbete, i form av kemiska experiment, under sin utbildning, men kan med fördel även användas på gymnasie­skolor och inom industrin.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789144081250
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 131 st
Laboratoriesäkerhet är en grundsten i allt laboratoriearbete. De många ­risker som kan tänkas uppstå under laboratoriearbete innebär att kunskaper i grundläggande laboratoriesäkerhet utgör en grundförutsättning för all sådan verksamhet, till skydd för personal och egendom.
Boken ger först en inledande, generell överblick över arbetsmiljöfrågor, säkerhetsutrustning, riskbedömning och säkerhetsarbete på ett laboratorium. Vidare behandlar den mer specifika aspekter, såsom risker med kemikaliehantering, grunderna för regelverket för märkning av kemikalier, särskilda risker med ett urval av vanligt förekommande kemikalier, avfallshantering, samt risker som kan uppkomma i samband med många vanligt förekommande arbetsmoment. Slutligen ingår ett avsnitt om hantering av tillbud och olyckor, där första hjälpen, och hjärt-lungräddning utgör en central punkt. Som bilagor återfinns listor med inkompatibla kemikalier, risk- och skyddsfraser, ämnen med tillståndskrav, mall för riskutvärdering, litteraturförteckning och lista med användbara länkar.
Boken syftar till att ge en grundläggande förståelse i frågor rörande laboratoriesäkerhet, med speciellt fokus på laboratoriearbete med kemikalier.
Boken vänder sig främst till studenter på högskola och universitet som kommer i kontakt med laboratoriearbete, i form av kemiska experiment, under sin utbildning, men kan med fördel även användas på gymnasie­skolor och inom industrin.
Laboratoriesäkerhet är en grundsten i allt laboratoriearbete. De många ­risker som kan tänkas uppstå under laboratoriearbete innebär att kunskaper i grundläggande laboratoriesäkerhet utgör en grundförutsättning för all sådan verksamhet, till skydd för personal och egendom.
Boken ger först en inledande, generell överblick över arbetsmiljöfrågor, säkerhetsutrustning, riskbedömning och säkerhetsarbete på ett laboratorium. Vidare behandlar den mer specifika aspekter, såsom risker med kemikaliehantering, grunderna för regelverket för märkning av kemikalier, särskilda risker med ett urval av vanligt förekommande kemikalier, avfallshantering, samt risker som kan uppkomma i samband med många vanligt förekommande arbetsmoment. Slutligen ingår ett avsnitt om hantering av tillbud och olyckor, där första hjälpen, och hjärt-lungräddning utgör en central punkt. Som bilagor återfinns listor med inkompatibla kemikalier, risk- och skyddsfraser, ämnen med tillståndskrav, mall för riskutvärdering, litteraturförteckning och lista med användbara länkar.
Boken syftar till att ge en grundläggande förståelse i frågor rörande laboratoriesäkerhet, med speciellt fokus på laboratoriearbete med kemikalier.
Boken vänder sig främst till studenter på högskola och universitet som kommer i kontakt med laboratoriearbete, i form av kemiska experiment, under sin utbildning, men kan med fördel även användas på gymnasie­skolor och inom industrin.
Begagnad bok
149 kr316 krSpara 167 kr (53%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
149 kr316 krSpara 167 kr (53%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar