Ledarskapsdiamanten; Peter Koestenbaum; 1994

Ledarskapsdiamanten Upplaga 1

av Peter Koestenbaum
En filosofi för ledare
Vad är det som gör att vissa ledare ser och kan ta vara på möjligheter, att de kan inspirera sin omgivning till lojalitet, uppoffringar och initiativ? Den internationellt kände affärskonsulten och filosofen Peter Koestenbaum - en betrodd mentor till företagsledare över hela världen - ger här en unik och personlig redogörelse för vad som utmärker ett autentiskt ledarskap och han uppmanar alla att upptäcka och utnyttja sin egen potential.
Koestenbaum visar hur man bryter sig loss från invanda mönster och erövrar ledarsinne genom att
•utveckla visioner för att se bortom vardagen och sträva efter långsiktiga mål för att finna nya möjligheter, marknader och produktidéer
•stärka realismen i sitt agerande för att kunna formulera strategier och planer som tillgodoser både kunders och egna behov
• tillämpa en etik som yttrar sig i kundorientering, produkter av hög kvalitet och medarbetare med personligt engagemang
•vara modig, ta risker och handla med bibehållet initiativ.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
En filosofi för ledare
Vad är det som gör att vissa ledare ser och kan ta vara på möjligheter, att de kan inspirera sin omgivning till lojalitet, uppoffringar och initiativ? Den internationellt kände affärskonsulten och filosofen Peter Koestenbaum - en betrodd mentor till företagsledare över hela världen - ger här en unik och personlig redogörelse för vad som utmärker ett autentiskt ledarskap och han uppmanar alla att upptäcka och utnyttja sin egen potential.
Koestenbaum visar hur man bryter sig loss från invanda mönster och erövrar ledarsinne genom att
•utveckla visioner för att se bortom vardagen och sträva efter långsiktiga mål för att finna nya möjligheter, marknader och produktidéer
•stärka realismen i sitt agerande för att kunna formulera strategier och planer som tillgodoser både kunders och egna behov
• tillämpa en etik som yttrar sig i kundorientering, produkter av hög kvalitet och medarbetare med personligt engagemang
•vara modig, ta risker och handla med bibehållet initiativ.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1994
ISBN: 9789144367217
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 299 st
En filosofi för ledare
Vad är det som gör att vissa ledare ser och kan ta vara på möjligheter, att de kan inspirera sin omgivning till lojalitet, uppoffringar och initiativ? Den internationellt kände affärskonsulten och filosofen Peter Koestenbaum - en betrodd mentor till företagsledare över hela världen - ger här en unik och personlig redogörelse för vad som utmärker ett autentiskt ledarskap och han uppmanar alla att upptäcka och utnyttja sin egen potential.
Koestenbaum visar hur man bryter sig loss från invanda mönster och erövrar ledarsinne genom att
•utveckla visioner för att se bortom vardagen och sträva efter långsiktiga mål för att finna nya möjligheter, marknader och produktidéer
•stärka realismen i sitt agerande för att kunna formulera strategier och planer som tillgodoser både kunders och egna behov
• tillämpa en etik som yttrar sig i kundorientering, produkter av hög kvalitet och medarbetare med personligt engagemang
•vara modig, ta risker och handla med bibehållet initiativ.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
En filosofi för ledare
Vad är det som gör att vissa ledare ser och kan ta vara på möjligheter, att de kan inspirera sin omgivning till lojalitet, uppoffringar och initiativ? Den internationellt kände affärskonsulten och filosofen Peter Koestenbaum - en betrodd mentor till företagsledare över hela världen - ger här en unik och personlig redogörelse för vad som utmärker ett autentiskt ledarskap och han uppmanar alla att upptäcka och utnyttja sin egen potential.
Koestenbaum visar hur man bryter sig loss från invanda mönster och erövrar ledarsinne genom att
•utveckla visioner för att se bortom vardagen och sträva efter långsiktiga mål för att finna nya möjligheter, marknader och produktidéer
•stärka realismen i sitt agerande för att kunna formulera strategier och planer som tillgodoser både kunders och egna behov
• tillämpa en etik som yttrar sig i kundorientering, produkter av hög kvalitet och medarbetare med personligt engagemang
•vara modig, ta risker och handla med bibehållet initiativ.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)