Marine and Other Types of Transport Insurance : a Brief Introduction to the Swedish Regulations and Conditions; Svante O. Johansson; 2008

Marine and Other Types of Transport Insurance : a Brief Introduction to the Swedish Regulations and Conditions Upplaga 1

av Svante O. Johansson
Transporträtten har på senare tid fått en ökad betydelse, mycket beroende på det allt intensivare handelsutbytet mellan olika delar av världen. Affärsmän måste noga beakta risken, både för skador på, eller förlust av, fartyg och andra transportmedel, såväl som den last som medförs. Syftet med transportförsäkring är att ersätta varuägaren om varan skadas eller förstörs under transporten. Försäkring av varor som transporteras är nära kopplat till den fördelning av risk som gäller enligt transport- och köprättsliga regler. I denna nyskrivna bok redogör författaren för det skydd som olika typer av försäkringar mot transportrisker erbjuder. Även sambandet mellan transportörens ansvar vid förlust av eller skada på godset och transportförsäkringen belyses. Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transportförsäkringar. Svante O. Johansson är professor i sjö- och transporträtt vid Handelshögskolan i Göteborg samt professor II vid Nordisk institutt for sjørett i Oslo, Norge.
Transporträtten har på senare tid fått en ökad betydelse, mycket beroende på det allt intensivare handelsutbytet mellan olika delar av världen. Affärsmän måste noga beakta risken, både för skador på, eller förlust av, fartyg och andra transportmedel, såväl som den last som medförs. Syftet med transportförsäkring är att ersätta varuägaren om varan skadas eller förstörs under transporten. Försäkring av varor som transporteras är nära kopplat till den fördelning av risk som gäller enligt transport- och köprättsliga regler. I denna nyskrivna bok redogör författaren för det skydd som olika typer av försäkringar mot transportrisker erbjuder. Även sambandet mellan transportörens ansvar vid förlust av eller skada på godset och transportförsäkringen belyses. Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transportförsäkringar. Svante O. Johansson är professor i sjö- och transporträtt vid Handelshögskolan i Göteborg samt professor II vid Nordisk institutt for sjørett i Oslo, Norge.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789172233386
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Engelska
Sidor: 114 st
Transporträtten har på senare tid fått en ökad betydelse, mycket beroende på det allt intensivare handelsutbytet mellan olika delar av världen. Affärsmän måste noga beakta risken, både för skador på, eller förlust av, fartyg och andra transportmedel, såväl som den last som medförs. Syftet med transportförsäkring är att ersätta varuägaren om varan skadas eller förstörs under transporten. Försäkring av varor som transporteras är nära kopplat till den fördelning av risk som gäller enligt transport- och köprättsliga regler. I denna nyskrivna bok redogör författaren för det skydd som olika typer av försäkringar mot transportrisker erbjuder. Även sambandet mellan transportörens ansvar vid förlust av eller skada på godset och transportförsäkringen belyses. Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transportförsäkringar. Svante O. Johansson är professor i sjö- och transporträtt vid Handelshögskolan i Göteborg samt professor II vid Nordisk institutt for sjørett i Oslo, Norge.
Transporträtten har på senare tid fått en ökad betydelse, mycket beroende på det allt intensivare handelsutbytet mellan olika delar av världen. Affärsmän måste noga beakta risken, både för skador på, eller förlust av, fartyg och andra transportmedel, såväl som den last som medförs. Syftet med transportförsäkring är att ersätta varuägaren om varan skadas eller förstörs under transporten. Försäkring av varor som transporteras är nära kopplat till den fördelning av risk som gäller enligt transport- och köprättsliga regler. I denna nyskrivna bok redogör författaren för det skydd som olika typer av försäkringar mot transportrisker erbjuder. Även sambandet mellan transportörens ansvar vid förlust av eller skada på godset och transportförsäkringen belyses. Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transportförsäkringar. Svante O. Johansson är professor i sjö- och transporträtt vid Handelshögskolan i Göteborg samt professor II vid Nordisk institutt for sjørett i Oslo, Norge.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)